شعر – نه برای همه

اسماعیلی با اشاره به «شعر بزرگسال»، «شعر کودک و نوجوان» و «درباره شعر» به عنوان سه بخش اصلی جشنواره بینالمللی شعر فجر، عنوان کرد: آثار بخش بزرگسال در سه زیر شاخه کلاسیک، شعر نو شامل قالبهای نیمایی و سپید و شعر محاوره یا ترانه داوری و ارزیابی میشوند. چون شعر نیمایی کاربردی نو از وزن عروضی و قالبی بیسابقه ارائه کردهاست و قبل از اشکال دیگر اشعار نوظهور نشو کردهاست غالبا شعر نیمایی را با اصطلاح شعر نو برابر میدانند. دو سوی این ماجرا در دامنه ای قابل پذیرش و از جایی به بعد قابل طرد شدن و اشکال است. کتاب از ابتدا توسط مردی ناظم نقل میشود و در ادامه ناظم شروع به نقل از زبان زن ناشناسی مینماید که در حقیقت به طور هنرمندانهای راوی انتقال پیدا میکند و احساساتی که توسط این زن بیان میشود بسیار لطیف و دقیق است و از جانب نویسندهای مرد اینگونه توصیفات جالب و قابل تحسین است. وی افزود: شعر فارسی از ابتدا واگویه روحیات والای ملت ایران، از جمله اخلاص و ایثار، نوعدوستی، برادری، انسانیت، شرافت و همه ویژگیهای مثبت قابل بیان برای یک ملت است. آنگاه به هیفده ویژگی بارز اشعار او از جمله : وزن شعر، قافیه ، زبان ،طبیعت گرایی، تکنیک های زبانی، انسان گرایی ،باستان گرایی، هنجارگریزی، صور خیال و بدیع، خلق واژه ها و ترکیبات نو، نمادگرایی، کاربرد تلمیحات نو، موضوعات مورد علاقه ی شاملو، کارکرد زیباشناختی ضمیر در شعر او، کاربرد طنز، قاعده افزایی و قاعده کاهی و ساختار کلی شعر به اجمال و اختصار پرداختیم تا ازاین رهگذر بتوانیم طالبان ادب را در یک نشست کوتاه به محضر شاملو ببریم.

البته حساب «بدون قرار قبلی» با بقیه فیلم ها فرق می کند. نوشتن زبانی به گونه ساده از نوشتن گفته می شود. مخاطب اصلی این گونه نوشتهها صاحبنظران دانشگاهی هستند و نشریههای عمومی برای طرح این گونه مباحث مناسب به نظر نمیرسند. یعنی استعارهها و تشبیهها و قیاسهای تکراری و قدیمی را بیرون بریزیم و تلاشمان این باشد که استعارههای نو خلق کنیم. رضا اسماعیلی، دبیر هفدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر در این نشست ضمن تبریک ایامالله دهه فجر عنوان کرد: در جشنواره امسال سعی کردیم با استفاده از تجربیات و تلاشهای مدیران، دبیران و داوران ادوار پیشین، تمام تلاش خود را معطوف به برگزاری جشنواره با یک روال مناسب و شایسته کنیم و بتوانیم هم در بخش رقابتی و هم در بخش ویژه از جمله محافل ادبی و بخش بینالمللی جشنواره -که به شاعران فارسیزبان اختصاص دارد- شاهد اتفاقات خوبی باشیم. همچنین فیلم دیگری که در این سال به نمایش درآمد «پاداش سکوت» ساخته مازیار میری بود که از یکی از داستان های مجموعه داستان «من قاتل پسرتان هستم» نوشته احمد دهقان اقتباس شده بود.  This has  been cre ated by GSA᠎ Con᠎tent Generato​r  DEMO !

قصیده هایش در نهایت لطف و استحکام و مثنوی هایش سنجیده و رقت انگیز بود. 4ـ پارسایی : در میان بسیاری از علما و بزرگان به شکلی نمایان مرسوم است که میکوشند تا خود را از مواضع جنجالی و فتنه انگیز دور نگه دارند. صورت دیگر حمایت معنوی میتواند معرفی میکده به دیگر دوستداران شعر و اهالی ادب باشد. حمایت معنوی: برای حمایت معنوی از ما، در قدم اول لازم است که دوست داشته باشید با ما همکاری کنید، در این صورت نصف راه را رفتهاید، بعد از آن ممکن است با توجه با تخصص شما و یا علایق شما و یا جایگاهی که ممکن است بین شاعران و هنرمندان داشته باشید، بتوانیم با هم همکاری داشته باشیم. و تحولی که نیما انجام داد، در دو حوزهی فرم و محتوای شعر کلاسیک فارسی صورت گرفت. که در دوران دبیرستان با همه آنها آشنا شده اید. کارهای هنری این کشور در عصر اسلامی در دوران غزنویان در قرن دهم تا دوازدهم میلادی و دودمان غوریها که معمولاً از زبان فارسی استفاده میکردند شکوفا شد. بخشهای دهم تا پانزدهم این کتاب به توضیحاتی درباره اراده، آرمان، جهان بینی، معرفی نویسنده ایرانی، اخلاق و فرا اخلاق، رمان آزاد، نکاتی برای نویسندگان آینده و جستارهای جنبی که شامل کلیدواژهها و مفاهیم آشکار و پنهان در داستان میشود، میپردازد.

البته این را هم اضافه کنیم که در این دوره جشنواره بحث هایی درباره فیلم «جیب بر خیابان جنوبی» و شباهت فراوان آن به فیلم اسپانیایی «دزدان» است اما کارگردان این فیلم سیاوش اسعدی گفت که در عنوان بندی پایان فیلمش تاکید کرده این فیلم اقتباسی از کتاب «یک داستان فرانسوی» است و در همان بخش نوشته شده با احترام به فیلم «دزدان». در استفاده از کلمات عینی و ذهنی دقت کنیم. «درباره شعر» هم به کتابهایی با موضوع نقد و پژوهش ادبی اختصاص دارد که با وجود فرصت محدود، آثار در همه این بخشها با برنامهریزی و بهصورت فشرده و با همت شبانهروزی داوران با دقت مورد داوری قرار گرفت. در این مورد اینجا نوشتهام. هر چه راجع به بازنویسی میخواهید بدانید را اینجا نوشتهام. به بدیهیات بیاعتنا نباشیم. به قول اسماعیل امینی: «شاعران باید به مسائل جهان بهگونهای دیگر بنگرند و در بدیهیات تردید کنند. برای ارتباط با مخاطب و تأثیرگذاری بیشتر و اینکه بتوانیم تصویر دقیقتری ازآنچه در ذهن داریم ارائه دهیم باید بدانیم چه موقع از کلمات ذهنی و چه موقع از کلمات عینی استفاده کنیم. وقتی نمیدانیم میخواهیم به کجا برویم چطوری میتوانیم مسیرمان را مشخص کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید