شعر نظرات و نکات

به حول و قوه ی الهی و با عنایت حضرت ام البنین علیها السلام، روز جمعه سوم آذرماه 1396، بیست و چهارمین جلسه ی شعر بداهه برگزار شد. در دههٔ چهل، چند حلقهٔ نویسندگی و شاعری شکل گرفت؛ نخستین، گروهی که حول محور آل احمد بود و دوم، گروهی که در انجمن بهآذین حضور داشتند. در این سالها، شمار دانشآموزان، دانشجویان و کارمندان اداری افزایش یافت و پس از سالها تمایل به فرهنگ غربی، ادبیات ایران کمکم رویکرد جدیدی پیدا کرد که منتقد غربگرایی و در پی ایجاد رابطهای واقعگرایانه با تاریخ و هویت خویشتن بود. جعفر مدرس صادقی هم یکی دیگر از نویسندگانی است که تحت تأثیر روانکاوی، به خلق اثر پرداخت و سعی کرد از شگردهای روایی رمان نو استفاده کند. شاهزاده گمنام یا امیر بیتاریخ، یک رمان احساسی است در مورد یک شاهزادهٔ یتیم قاجاری که پاکروان در سال ۱۹۲۵ میلادی نوشت و مورد استقبال منتقدان قرار گرفت. چنانکه در نخستین کنگره نویسندگان که در سال ۱۳۲۵ برگزار شد، بر لزوم توجه به واقعگرایی و زیباییشناسی هنری تأکید شد. کامشاد معتقد است یکی از مهمترین انتقادها به این اثر، زیادهروی نویسنده در «روانکاوی و دروننگریهای رمانتیک» است که مانع پیشرفت داستان میشود و آن را از واقعگرایی دور میکند.

This artic᠎le w᠎as cre᠎ated  wi᠎th GSA  Content Gener at᠎or D emov ersion !

جلال آل احمد با تمثیل و واقعگرایی و بهرام صادقی با طنز در این زمینه آثاری نگاشتهاند. اما داستان بلند ایرانی از تقلید آثار وارداتی به آثاری مستحکم و دارای سبک مبدل شد و در این راه، آثار غلامحسین ساعدی، صادق چوبک، جلال آل احمد و ابراهیم گلستان نقش قابل توجهی داشتند. در این دوران، آثار زیادی چه از فارسی به زبانهای دیگر و چه برعکس، ترجمه شد. در این دوره، ترجمهٔ آثار واقعگرایانهٔ روسی، اروپایی و آمریکایی شدت بیشتری گرفت و آثار متعددی از نویسندگان بزرگ جهان مانند ماکسیم گورکی، اشتفان تسوایک، جک لندن، تولستوی، مارک تواین، استاینبک و دیگران در این دوره به فارسی برگردانده شد. در این دوران باورهای ادبی و فرهنگی حزب توده از طریق ادبیات شوروی بر نویسندگان ایرانی تأثیر گذاشت و کارگران و دهقانان بهعنوان شخصیتهای داستانی جدید به آثار نویسندگانی مانند بهآذین و آل احمد راه پیدا کردند. فیلم آموزشی نقد ادبی و هنری کارشناسی ارشد هنر با تدریس استاد پیمان عاشوری شامل توضیحات کامل در مورد مباحث نقد ادبی و هنری کارشناسی ارشد هنر به همراه حل تست و توضیح کامل در مورد هر تست می باشد. برگزاری جلسات کارشناسی نقد و چاپ مقالات مربوط، موجب رشد فرهنگ جامعه ادبی کشور و حتی موجب افزایش میزان فروش کتاب مورد نظر و دیگر کتابهای مشابه میشود.

تحصیل در این رشته و در مقطع کارشناسی به مدت ۴ سال بوده و در این دوره باید مجموعه ی از دروس را بگذرانید. کریمی حکاک معتقد است استفاده گلشیری از تکنیک جریان سیال ذهن و تلفیق کردن مضمون و روش، این رمان را به عنوان اثری بدیع در سیر رماننویسی در ایران بدل کردهاست. بر باد رفته از رمان های معروف آمریکایی و اثر به یادماندنی و پرفروش خانم مارگارت میچل است. اکثر کتاب های موجود در قفسه کتابفروشی ها به کتاب های تئوریک ترجمه شده اختصاص دارد. ناقد بوم گرا در این نقد، دغدغه های زیست محیطی را لحاظ می کند. هدایت در این اثر، بر خلاف رمانهای متداول آن روز، که به گزارش رویدادهای بیرونی میپرداختند، درگیری درونی شخصیت داستان خود را با جهانی نامساعد توصیف کردهاست. با این که نویسندگان آیندهداری مانند آل احمد، بهآذین، گلستان و چوبک در این دوره به عرصه رسیدند، اما رمانهای برجسته و تأثیرگذار اندکی در این دوره خلق شدند. از سال ۱۳۴۵ ادبیات داستانی ایران مانند سایر حوزههای چاپ و نشر با پدیدهٔ سانسور مواجه شد.

علاوه بر تهران مخوف، در آثار دیگر نویسندگان رمانهای اجتماعی آن دوران مانند یحیی دولتآبادی و عباس خلیلی نیز شخصیتپردازی سست و نقل داستانهای فرعیِ بیارتباط با داستان اصلی مشاهده میشود. نقدی که بهمنظور تحلیل و تفسیر نکات مثبت و منفی باشد موجب پالایش اثر مورد نقد و نیز دیگر آثار نویسنده میشود. این اثر همچنین اولین رمان مدرن ایران بود که به زبان انگلیسی ترجمه شد. او آثار متنوعی از جمله مقالات انتقادی، سفرنامه، قومنگاری، خودزندگینامه و همچنین داستان دارد. در بسیاری از این آثار، باورهای نژادپرستانه و بهخصوص روحیهٔ ضد عربی به چشم میخورد که رد پای آن حتی در آثار نویسندگانی چون صادق هدایت و بزرگ علوی نیز مشاهده شدهاست. آنها نخستین نویسندگان ایرانی بودند که در آثار خود به زیبایی نثر خود توجه جدی کردند. علاوه بر مضمون، اصول و شگردهای داستاننویسی در ایران نیز تحت تأثیر آثار ادبی خارجی قرار گرفت. یکی از ویژگیهای رماننویسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بومی شدن و منطقهای شدن ادبیات است؛ به این معنی که اهمیت تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی، اهمیت خود را در آثار ادبی از دست میدهد. به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاعپرس، «محمدرضا شرفیخبوشان» مدیر کل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری اظهار داشت: برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده نگاه ویژهای به اهالی حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارد؛ چراکه بخش مهمی از پیامهای انقلاب بر دوش نویسندگان متعهد انقلاب اسلامی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید