شعر: سامورایی روش

از دیرباز قوالب زیادی در شعر فارسی مورد استفاده قرار گرفتهاند. در سال ۱۳۸۱ این منزل به عنوان مهد کودک مورد استفاده قرار میگرفته و پس از اعتراضهای جهانگیر هدایت برادرزاده صادق هدایت این منزل به کتابخانه تغییر پیدا کرد. آثار زیادی به لطف فرزانگی نویسندگان بزرگ در تاریخ جاودانه شدهاند؛ اما اگر قرار باشد مسیر کتاب خواندن را به صورت حرفهای دنبال کنید هیچ چیز به اندازه خواندن یک کتاب خوب ایرانی که با ادبیات صمیمی و نزدیک به زبان مادری ما نوشته شده باشد دلچسب نیست. تفاوت شاعر و مورخ در این نیست که یکی روایت خود را در قالب شعر درآورده است و آن دیگری در قالب نثر، زیرا ممکن است تاریخ هرودت به رشته نظم درآید. خرید داستان ایرانی و مطالعه ی آن که رنگ و بوی آیین ، سنت و عادت های ایرانیان را در دل خود داشته باشد از زیبا ترین عادت هائیست که می توانیم به زندگی خودمان اضافه کنیم . در این بخش مجموعه ای از اشعار زیبا و خاص حال خوب کن عاشقانه و اشعار در مورد حال خوب زندگی را گردآوری کرده ایم. مدیر کل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری افزود: در این رویداد، آثار علاقهمندان به شعر و داستان مورد استقبال شاعران و نویسندگان قرار میگیرد و اساتید و منتقدان این حوزه به بررسی و نقد آثار خواهند پرداخت.

This has ​be en creat ed with t᠎he  he᠎lp ​of G SA​ Conte᠎nt Gener᠎ator D em​ov er sion.

کتاب های ستارگان فریب خورده اثر میرزا جعفر قراجه داغی در سال 1253، سیاحت نامه ابراهیم بیک در سال 1274، از این قیبل رمان ها هستند که می خواستند سنت شکن باشند اما همچنان با شگردهای ادبی قدیمی در پیوند بودند. هدایت کتاب مشهور سگ ولگرد منتشر کرده و روح انتقادی شدیدی داشت. پس از این اتفاق او تحصیلات خود را نیمهکاره رها کرده و به تهران باز میگردد. در مقطع متوسطه کتابچهای را به عنوان انسان و حیوان منتشر کرده و سه سال پس از آن کتاب فواید گیاهخواری را در برلین به چاپ رساند. صادق هدایت روحیه عمیقی به حیوانات و طبیعت داشت؛ به همین دلیل در دوران جوانی گیاهخواری روی آورد. جان جیکس که به پدرخوانده رمان تاریخی آمریکا معروف است، خطاب به نویسندگان میگوید «اگر توانایی لازم را برای قضاوت منتقدانه راجع به آثارت و توان جرح و تعدیل آنها را نداشته باشی، نویسنده نیستی.» نویسنده به سه عامل تجربه، مشاهده و تخیل نیازمند است و بیش از همهچیز هم به تفکر و تخیل احتیاج دارد؛ چراکه باید بتواند با ارتباط منطقی بین اجزای داستان و با کمکگرفتن از قدرت خیال خویش، چیزهایی را که وجود ندارد، خلق کند و روی کاغذ بیاورد.

برخی فقدان نقد خوب را هم یک عامل معرفی میکنند. او یک خواهر کوچکتر از خود داشت و سپهبد حاج علی رزمآرا هم شوهر خواهر صادق هدایت بود. انتشار کتابی به نام وغ وغ ساهاب که کتابی طنزگونه و سیاسی بود منجر شد که از طرف وزیر ممنوعالقلم شود. استاد صادق هدایت در چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ هجری در خانوادهای سرشناس متولد شد. این آرامستان از مشهورترین آرامستانهای پاریس بوده که نویسندگان سرشناس و هنرمندان نامدار را در آن به خاک میسپردند. کتاب در سال ۱۴۰۰ منتشر و در شناسنامهی آن درج شده باشد. این کتاب حدیث نفسی یک راوی با توهم و آشفتگی های روانی را دنبال میکند که دست به گریبان است. پس از پایان جنگ جهانی دوم ورود به سالهای بلوا، انحراف حزب توده و ماجرای کردستان و آذربایجان باعث شد که صادق هدایت آرمانهای خود را از دست رفته ببیند. در زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، فضای سیاسی کشور گشایش یافت. در زمان جنگ جهانی دوم افراد زیادی مانند بزرگ علوی به حزب توده پیوستند اما صادق هدایت هرگز به عضویت این حذب در نیامد. آنجا که تاریخ تمام میشود اسطوره آغاز میشود؛ حماسههای بزرگ مبتنی بر اسطوره هستند و اسطورههای بزرگ بر پایهٔ شرایط تاریخی بنا میشوند.

هدایت با انتشار پروین دختر ساسان و زنده به گور مقدمه دوستی خود را با مسعود فرزاد، بزرگ علوی و مجتبی مینوی فراهم کرد و گروه دوستی ربعه را تشکیل دادند. این اثر در ۷۰ کشور منتشر شده و ترجمه آن به ۲۲ زبان زنده دنیا گواه از شهرت آن است. در آن زمان داستانی به عنوان مرگ در مجله ایران شهر به چاپ رساند و مقالهای نیز به عنوان جادوگری در ایران نوشت. مشهورترین اثر صادق هدایت که در سال ۱۳۰۹ برای اولین بار به رشته تحریر درآمد بوف کور است. انتشار بوف کور برای اولین بار در هند صورت گرفت. تحقیقاتی که بر شیوه مرگ صورت او گرفته ابهامات بسیار زیادی دارد. نام گروهی از نویسندگان نوگرا و روشنفکر که در تقابل با گروه ادبای سبعه پدید آمد، ربعه نام دارد. مجموعه نقاشیهای صادق هدایت با نام آهوی تنها توسط جهانگیر هدایت جمعآوری شده است. یکی از رجال سیاسی قاجار به نام هدایت قلی خان اعتضادالملک پدر او و زیورالملوک دختر حسین قلی مادر او بودند. عنصر روایت در گذشته به صورتهای مختلفی درمیآمد. جسد صادق هدایت توسط یکی از دوستان ارمنی او در آپارتمان اجارهای وی پیدا شد.

دیدگاهتان را بنویسید