شعر – تجزیه و تحلیل عمیق در مورد اینکه چه کار می کند و چه چیزی نیست

ادبیات نمایشی گونهای از ادبیات است که برای اجرا در صحنهٔ تئاتر یا مکانهای دیگر تنظیم و نوشته شده باشد و نمایشنامه، کرسی شعر نامه و تعزیه نامه و امثال اینها را در بر میگیرد. 2- زبان شعر شاملو : ” زبان شاملو ، زبانی است که از یک سوی کهنگی هایی دارد و از سوی دیگر ، این زبان کهنه را با زبان پویای روز پیوند داده است. ” ( سبک شناسی شعر پارسی ، غلامرضایی، ص277 ) . در همان اثنا او تحت عمل پیوند کبد قرار گرفت. لوی با وجود موقعیتش به عنوان یک تبعیدی سیاسی، با آغوش باز مورد استقبال قرار گرفت، چرا که مردم این منطقه ذاتا میزبانان بسیار مهربانی بودند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقیترین آحاد بشر بر زمین ریخت. وی ادامه داد: در این برنامه ما شاهد اتفاق نوینی در عرصه علاقهمندان به شعر و داستان خواهیم بود و پیشبینی میکنیم این طرح با حضور ۲۰ منتقد، جمعیت آماری دو هزار نفری اهالی ادب را پوشش دهد.  Da ta w as generat᠎ed with GSA C᠎on᠎tent G᠎ener​at or DEMO᠎!

در این مبارزه و کوشش سیاسی نیش قلم شاعر بیش از همه متوجه وثوق الدوله نخست وزیر ایران بود . سخنرانی های تند و مقالات و اشعار آتشین عشقی بر ضد قرار داد ۱۹۱۹ باعث شد که وثوق الدوله دستور دستگیری وی را صادر کند و اورا روانه زندان کنن .مبارزات سیاسی و مقالات انتقادی شاعر جوان که مجرد می زیست تا پایان زندگی کوتاهش ادامه داشت . اشعار او سرتا پا پر است از اعتراضات در برابر بیدادگری اجتماعی . این فیلتراسیون در سایتهای نقد و بررسی و سفارش آنلاین کتاب تعبیه شدهاند. در این دهه، کتابهای دفاع مقدس با نگاهی جدید و ساختار و فرمی تکاملیافتهتر منتشر شدند و با فاصله گرفتن از محافظهکاری و پرهیز از مستقیمگویی، جنگ با همه قوتها و ضعفهایش در داستانها به تصویر کشیده شد. ضمنا آثار این شاعر بینشمند و نوطلب چون به دوره های مختلف زندگانی او مربوط می شود ، ناگزیریم اشعار او را ازنظر سیر زمانی به سه دوره تفکیک کنیم. دوره ی اول : در این دوره گرایش شاعر به سرودن اشعار اجتماعی و سیاسی است که در مجموعه های قطعنامه ، آهن ها و احساس و هوای تازه دیده می شود. با تامل و تعمق در اشعار و سروده های احمد شاملو به ویژگی هایی برمی خوریم که برخی از این ویژگی ها برگرفته از شاعران پیشین است و برخی دیگر نیز از ذهن وقاد و خلاق او سرچشمه می گیرد.

تا زمانی که محقق در حال نوشتن بیوگرافی منابع بسیار نزدیک به شخصیتی که توصیف می کند نداشته باشد ، برای او دشوار است که بتواند اینقدر به ذهن قهرمان داستان برسد. پدر ابراهیم مینابی و مادرش اهل صحراباغ لار بود که پس از تولد ابراهیم زندگی پایداری نداشتند.ابراهیم به قول خود زاده ی عشق زنی بود به مردی که آوازش او را سحر کرده بود. این قصیده برای مدح یعقوب لیث گفته شده بود. در حالی که زندگی نامه از طریق لحن خنثی نوشتن در شخص سوم گفته می شود ، زندگی نامه ها در اول شخص نوشته می شوند. به طور کلی ، زندگینامه همیشه دارای لحن و قصد مثبت است. همان طور که همهی ما میدانیم یک عاشقانه آرام اثر نادر ابراهیمی است. ایشان میکوشد تا متناسب با نیاز بحث، مطلب را در قالب جدیدی ارائه دهند، مثلاً در بحث از «استعمال لفظ در چند معنا»، که اصولیها آن را به عنوان یک گزاره بیثمر عقلی فلسفی، از نگاه «امکان و استحاله» به بحث میکشند، حضرت استاد آن را از نگاه «وقوع و عدم وقوع» که قویترین دلیل امکان است، یا از جهت «ظهور یا عدم ظهور لفظ در چند معنا»مطرح نموده است. به عنوان مثال ، کسی که در مورد زندگی هیتلر می نویسد به ندرت به آن لحنی تحسین برانگیز می دهد.

ازدواج دوم در سال 1336با طوسی حایری و ازدواج سوم او با آیدا سرکیسیان ( آیدا شاملو) با نام واقعی ریتا آتانت سرکیسیان است که به عنوان معشوقه و مظهر عشق او در دفتر آیدا ، درخت و خنجر و خاطره و آیدا در آینه جلوه ی ویژه ای می یابد. سپید که در این میان دو گروه دوم به ویژه سپید از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردارند. گذشته از این، سروده های او از لحاظ صورت و فرم به کلاسیک (سنتی) ، نیمایی و سپید دسته بندی می شود که گروه اخیر بیشترین اهمیت را داراست. یا نهایتاً به بیانِ پند و اندرز و حکمت با شیوهای شاعرانه -و نه عالمانه- میرسیم. عشقی در اوایل جنگ جهانی اول با دیگر مردان سیاسی به استانبول مهاجرت کرد و نخستین آثار شاعرانه خود مانند نوروزی نامه و اپرای رستاخیز شهریاران ایران را پدید آورد. حاصل این ازدواج چهار فرزند به نام های سیاوش، سامان ، سیروس و ساقی است. شاملو سه بار ازدواج می کند که ازدواج اول در 22 سالگی (1326) با اشرف الملوک اسلامیه است.

دیدگاهتان را بنویسید