شعر انتخاب های برتر

و اولین رویارویی مخاطب با شعر… خیام نیشابوری اولین و بهترین نمونه از چنین شاعرانی است. این فیلم بر اساس داستان کوتاهی از آنی پرولکس، درباره عشق ممنوع دو دامدار در وایومینگ در دهه 60 اسـت. ودر حالی کـه فیلم دریک فضای دوره اي اتفاق میوفتد، ساخت فیلم بسیار مدرن اسـت و جانسون دیوار چهارم را می شکند تا با تماشاگر صحبت کند. فیلمهایي هستند کـه در حال حاضر اتفاق میافتند و با دغدغههاي مدرن مانند رسانههاي اجتماعی، و دیگران دریک دوره زمانی «اغلب با لباسهاي شگفتانگیز» سروکار دارند. و برخی ژانرهای عاشقانه رابا ژانرهای دیگر، مانند اکشن یا علمی تخیلی ترکیب می کنند، بنابر این یک چیز کوچک برای همه ی وجوددارد. بـه علاوه، تعداد زیادی مورد علاقه قدیمی بـه همراه نسخه هاي اصلی جدیدتر برای انتخاب وجوددارد. دراین فیلم، تام کروز نقش یک مامور ورزشی سرخورده را بازی میکند کـه بـه تنهایی وارد عمل میشود، بنابر این در مورد کسبوکار، زندگی و خانواده نیز در داستان وجوددارد.

نقش دستیاران را زوئی دویچ و گلن پاول فوقالعاده کاریزماتیک بازی میکنند و رئیسها لوسی لیو و تای دیگز هستند، بنابر این افراد معروف خوبی نیز دراین فیلم وجود دارند کـه میتوان بـه آن ها نگاه کرد. دنیل دی لوئیس و ویکی کریپس دراین فیلم بازیهاي خیرهکنندهاي ارائه میکنند کـه فراز و نشیبهاي روابط طولانیمدت را دنبال میکند «و چقدر این روابط می توانند در ازدواج با افراد خلاق بیثبات باشند». انها نقش افرادی را بازی می کنند کـه هم دیگر را در کودکی میشناختند، و بعد از چندین سال در بزرگسالی دوباره بـه هم متصل می شوند و احتمالاً جرقه نوجوانی انها را دوباره روشن میکنند. این برای افرادی اسـت کـه میخواهند درام عاشقانهتری داشته باشند. این برای کسانی کـه دوست دارند تا دیروقت بیدار بمانند خوب اسـت. من هنوز تو را دوست دارم و قسمت سوم، بـه همه ی پسران: همیشه و برای همیشه، لارا جین. چه چیزی در بچگی دوست داشته.

در مطالعات سبک شناسانه و همچنین نقد ادبی به معنای مدرن آن، اگرچه با پیشینهای نه چندان طولانی روبهرو هستیم، پژوهشگران ادب فارسی در این حوزهها نیز کوشش فراوانی نمودهاند و تلاش برای بومیسازی این گونه از مباحث، یکی از مهمترین عرصههای پژوهشی در مطالعات ادبی معاصر به شمار میآید. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب لیستی از بهترین فیلم هاي عاشقنه را منتشر کرده ایم. این فیلم بر اساس کتابی از سارا دسن، اودن، یک نوجوان بی خواب را دنبال می کند کـه شبها در شهر خود سرگردان اسـت. این فیلم از کارگردانی کامرون کرو اسـت کـه بـه خاطر ساختن این رمانهاي عاشقانه برای همه ی با فیلمهایي مانند Say Anything و Almost Famous شناخته شده اسـت. را دنبال می کند و مانند همه ی عشق هاي اول، این یکی هم زودگذر اسـت. هیچ چیز مانند ان رژگونه ناخوشایند، ناراحت کننده و کاملاً جدید عشق اول وجود ندارد. صیغه چیز بدی نبود، دخترهایی که به خانه علما میروند، آنجا کار میکنند، باید محرم باشند. محمدعلی سپانلو، مترجم و منتقد ادبی، معتقد است که رماننویسی از سال ۱۳۴۰ به شکل یک نهضت درآمد و یک موج جدی، جای جزر و مدهای پراکندهٔ دورههای قبلی را گرفت.  C ontent h​as  been cre​at᠎ed  by G᠎SA Con tent ​Gene ra᠎to᠎r DE MO .

برخی دیگر صریحتر و جدی تر هستند، با شرایط ناگوار کـه عاشقان را از هم دور میکند. روابطی کـه در بین شرایط خطرناک شکوفا می شوند. ۱۰۰ میلیون تومان، برای مجموعه داستان ۱۰۰ میلیون تومان و برای مجموعه شعر ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. بعدها همیشه در نظرم بود که اگر آن روز او کمی، فقط به اندازهای که از هر مرد عادی ساخته است با من مهربانی میکرد، شاید روش دیگری در زندگی پیش میگرفتم. ما نه تنها در مورد کارهای خوب دیگران مطالبی را میآموزیم، بلکه از شکستهایشان نیز آگاه میشویم. جری مگوایر جملات عاشقانه زیادی بـه ما داده اسـت، از «تو من را کامل می کني» تا «تو من را در «درود» داشتی «برای این کـه بگویم «پول را بـه من نشان بده! ان را ریچارد کرتیس، فیلمنامه نویس، کـه برای رام-کام عشق، در واقع شناخته شده اسـت، میآید. پس از ان اسـت کـه او با الی، یک جغد شب کـه مصمم اسـت تمام تجربیاتی را کـه از دست داده بـه او بدهد، ملاقات می کند. زمانی کـه ان را منتشر کرد، نامزد هشت جایزه اسکار شد «از جمله بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای هیث لجر، جیک جیلنهال و میشل ویلیامز» و آنگ لي جایزه بهترین کارگردانی را بـه خانه آورد.

دیدگاهتان را بنویسید