شعر آزمایش: خوب یا بد؟

کوشش نویسنده بر پرداختن به نظریههای چالشبرانگیز متفکران بزرگ حوزهی ادبیات و نقد از افلاطون تا تی.اس.الیوت و دیگر منتقدان قرن بیستم بوده است و در پایان هر فصل، وی نظریهی انتقادی خود را ارائه میدهد. این فیلم از موسیقی ای در رابطه با کریسمس با همین نام الهام گرفته شده است و روایتگر داستان زنی است که به طور تصادفی با فردی برخورد کرده و عاشق او می شود. در این دوره داستان «نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ» از نیکلای گوگول نویسنده مشهور روس، دستمایه اقتباسی دیگر در کارنامه سینمایی داریوش مهرجویی شد، فیلم ناموفق «چه خوبه که برگشتی». او قبل از انقلاب نه تنها نماز و روزه اش ترک نمی شد، بلکه در میان خانواده و دوستانش به رعایت حجاب مشهور بود. این نوع ادبی، از ژانرهای ادبیِ پرطرفدار در ادبیات فارسی است؛ به گونهای که شاید بتوان گفت هیچ شاخهای از اشعار روایی و آثار ادبی، جذابتر و پرکششتر از قصههای عشقی نیست و همهٔ انواع ادبی، از مدح و تغزل گرفته تا پند و اندرز، وصف، مرثیه، ساقینامه و غیره، در این نوع ادبی گرد آمدهاست. شعر نیمایی: وزن عروضی دارد، اما جای قافیهها مشخص نیست؛ مثل اشعار اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری.

سپید: هرچند آهنگین است، اما وزن عروضی ندارد و جای قافیهها در آن مشخص نیست مثل برخی اشعار شاملو. موج نو به پیچیدگی معروف است، مثل برخی اشعار احمدرضا احمدی. معروفترین شاعران این سبک یدالله رویایی، بیژن الهی، احمدرضا احمدی، بهرام اردبیلی و پرویز اسلامپور هستند. با خواندن این کتاب، بینشی نو درباره روانشناسی و خودشناسی کسب میکنید و از مرتکبشدن اشتباهات همیشگی، خودداری میکنید؛ زیرا این کتاب به شما کمک میکند تا شفافتر بیندیشید و زندگی کنید. نوع تغزل آزاد که شاعر در آن به گونهای عرفان زمینی دست پیدا کرده است. چون شعر نیمایی قبل از اشکال دیگر اشعار نوظهور رشد کرده است، غالباً شعر نیمایی را با اصطلاح شعر نو برابر میدانند، همینطور برای کلیت شعرهای غیرسنتی معاصر نیز اصطلاح شعر نو به کار میرود. با آگاهی نسبت به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر بر آن است که پس از نگاهی کلی به مبانی نظری، جایگاه و اهداف شعرکودک و نوجوان و همچنین رابطه آن با مخاطب و ترسیم محدوده خیال او، به توصیف و تحلیل روند سیر انواع تشبیه استفاده شده در آثاری از پنج شاعر مطرح شعر کودک و نوجوان که عبارتند از: مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی، افسانه شعبان نژاد، ناصر کشاورز و اسداله شعبانی بپردازد و یافته ها و نتایج حاصل از آنرا ارائه دهد.

سپهری چون کودکان با نگاهی فارغ از عادات، پیش داوری و زمینه های ذهنی، به امور و پدیده ها می نگرد؛ بدین واسطه، می تواند جریانی از تازگی، شگفتی و احساس لذتی را مشابه آنچه برای کودکان قابل تجربه است، در شعر خود بازتاب دهد.مقاله حاضر بر قرابت های نگرش عرفانی سپهری و نگاه کودکانه تامل می کند و در صدد برآمده اشکال آن را در اندیشه، عاطفه، تخیل و زبان سپهری کشف و تبیین نماید. توجه شاعر به واقعیتهای ملموس و در عین حال نگرش عاطفی و شاعرانهی او به اشیاء. این گونه از شعر در فرم و محتوا آزادی بسیاری به شاعر میدهد. بسیاری از رمانهای عاشقانه خارجی به زبان فارسی ترجمه شدهاند و در ایران نیز طرفداران بسیاری دارند. شعر نو فارسی عنوانی در برابر شعر کهن فارسی است که قرن ۱۴ هجری به وجود آمد و از آنجا که در وزن عروضی و قالب از شعر کهن پیروی نمیکند، آن را «شعر نو» مینامند. شعر دیگر یا آنطور که اسماعیل نوریعلاء آن را مینامد «شعر موج نوی مشکل»، گونهای از شعر نو فارسی است که از شعر موج نو مشتق شده است. پیشینهی تاریخی «شعر دیگر» برمیگردد به ظهور شاعرانی مانند: تندرکیا، محمد مقدم، شین. اگر مایلید درباره زندگی و آرزوهای این نویسنده و روانشناس اثرگذار بیشتر بدانید و به چرایی شکلگرفتن برخی از افکارش پی ببرید، حتما این کتاب زیبا را بخوانید. This conte᠎nt h​as  been do ne ​with G​SA Content Gen᠎erator DEMO !

یلدا که از شخصیتهای اصلی داستان است دختری ساده، دلپاک، خوش قلب و زیبا روست و به دلیل از دست دادن والدینش همراه با یکی از دوستان صمیمی پدر خود “حاج رضا” زندگی میکند. اما بهگفته ناشر اثر، اگر کسی علاقهمند به خواندن رمانهای کلاسیک باشد، میتواند ابتدا فصل اول را بخواند، بعد فصل دوم را، تا سریع تر در فضای داستان قرار بگیرد و بتواند آن را بهصورت خطی دنبال کند و در نهایت به فصل سوم برسد. داستان در جلد اول در این مکان اتفاق میافتد. آقای وزیری که وقتی از ایشان پرسیده میشود که هنرمندان امسال قرار است فجر را تحریم کنند؛ با خیال راحت و بیتفاوتی میگوید خیر هنرمندان هستند و اصلا از این خبرها نیست، معلوم است اصلا فضای التهاب فرهنگی جامعه و انتقادات هنرمندان را جدی نگرفته است. بیان سرگذشت بیدلیها و ناکامیهای خود شاعر که به طرز لطیفی با سرنوشت جامعه و روزگار او پیوند یافتهاست. از دید آنها كار شعر، گفتن نبود، بلکه خلق يک قطعه بود، آنها به جادوی عجیب واژهها در شعر معتقد بودند و میگفتند شعر باید خودش موضوع خودش باشد. آنها تحت تأثیر جریانها و رفتارهای رایج هنری آن زمان اروپا، پس از بازگشت به ایران علم تغییر و تحولخواهی در شعر فارسی را بلند کردند.

دیدگاهتان را بنویسید