شش نکته برای شعر موفقیت

من میدانم مخاطب شعر با سینما متفاوت است. شاهکاری که فقط از بولگاکف برمیآمده است ولاغیر. که روشی برای بیان مفاهیم یا اندیشهی شاعر محسوب میشود. نقد قرون وسطایی، مانند آثار آکویناس و دانته، این نظریه دربارۀ تمثیل را تعدیل کرد: زبان نه تنها دارای سطوح ادبی، بلکه دارای سطوح تمثیلی، اخلاقی و درونی یا عرفانی است. از ویژگیهای آثار هدایت میتوان به مرگاندیشی شخصیت داستانهای هدایت که عمق زیادی داشته و می کوشد تا مخاطبان را به جنبههای روانی و درونی کاراکتر پیوند بزند اشاره کرد. سه بار خواندهام. در این رمان استانبول شهر نیست یک شخصیت کامل است. شخصیت های داستان این رمان با شخصیت های نمایشنامۀ دکتر فاوست مقایسه کنید. ما در این مقاله بهترین رمان های عاشقانه ایرانی و خارجی را به شما معرفی کردیم. در ادامه این مقاله از پلازا پرخواننده ترین رمان های عاشقانه ایرانی و خارجی را معرفی میکنیم و شما را با چندین داستان عاشقانه جذاب در گوشه و کنار دنیا آشنا خواهیم کرد. فضای عاشقانه خسرو و شیرینِ نظامی گنجوی . با آنکه دیالوگها یک لحن دارند اما فضای آدمها متفاوتند. این مجموعه که در آن چهارعنصر «عاطفه»، «تخیل»، «زبان» و «آهنگ» حضوری بهجا دارند توانست کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران در سال 85 شود.

آنچه زیبایش کرده اینست که بوبن با غور در اندیشه های فرانچسکوی قدیس، به زبانی مشترک با او رسیده و هرچند خیلی از جملات،جملات بوبن هستند اما انگار از اندیشۀ فرانچسکو بیرون آمدهاند! از اکابر عرفا و شعرا و دانشمندان ایران چون اهل بلخ است او را بلخی و چون مدتی از زندگانی خود را در آسیای صغیر (روم شرقی) گذرانده است وی را رومی گفته اند. خود نویسنده چون یک منتقد باید از بسط و گسترش بیهوده اثرش برحذر باشد و در کوتاهترین شکل ممکن، اثرش را خلق کند. از لحاظ موسیقیایی، یک مصراع، مجموعه ای منظم از هجاهاست و وقتی به آخر مجموعه می رسیم، باید یک توقف ناگزیر داشته باشیم برای تجدید نفس و دریافت وزن و قافیه. به بیانی دیگر، هر فصل در آمدی بر فصل بعد است و همچنین برای مطالعهی یک فصل کتاب تاریخچه نقد ادبی ، شما ناگزیر به مطالعهی فصل قبل آن هستید تا سیر تحول اندیشهها را به خوبی دریباید. هنوز هم آنجا که در صفحات ابتدایی نوشته است شما دارید رمانی از کالوینو را میخوانید به ذهنم است و تصویری که از مخاطب کتابش در حالات مختلف ارائه میدهد. شما نمیتوانید کف تالاب را ببینید و فکر میکنید کم عمق است اما فقط وقتی شیرجه بزنید میفهمید عمق واقعی آن چقدر زیاد است.

اما چاپ کتابهای داستانی ایرانی و ترجمهشده رونق بیشتری گرفت. خودش میگوید در این رمان جملات را از کتابهای مختلف کنار هم گذاشتم؛ اغراق میکند قطعا! البته برخی مراکز هنری و ادبی و پژوهشکدهها هر ساله هزینه خاصی برای ایدهیابی و تولید چنین آثاری دارند و پژوهشگران هم تلاش بسیاری برای تولید این کتابهای نقد و بررسی دارند؛ اما از آنجا که آن موسسه یا پژوهشکده، خودش انتشارات رسمی ندارد و با بازار کار و عرضه محصولات فرهنگی آشنایی کافی ندارد، آثارش فقط در تعدادی محدود تولید شده و در قفسه کتابخانههای همان مرکز میماند. حتما کتاب “علیه استبداد” که در مورد چگونگی نوشته شدن این رمان است را هم بخوانید. نکته اینکه خواندن یک بار رمانها همیشه برای لذت بردن است و خواندن دوباره و چندبارۀ آن برای آموختن تکنیک نوشتن. حتی بعضی آن را بینوایان دوم خواندهاند. بعضی اوقات کششهایی در دنیای واقعی هستند که تا لحظۀ آخر یقۀ مخاطب را رها نمی کنند. بعضی آن را سیره نویسی می دانن. اما انصافا فراتر از هر سیره نویسی است. به دور از نگاه ماتریالیسیتی زولا در این رمان، این رمان اما انقلاب و تغییر نگاه معدنچیان را خوب تصویر میکند. Th is con te​nt w as gen​er at ed  by GSA Conte​nt Generator ᠎DE MO .

این علم نوپا همواره در حال تکمیل شدن بوده و انقلابهای علمی زیادی به خود دیده است؛ در اولین انقلاب و نقطهی عطف زبانشناسی، ویلیام جونز متون سانسکریت را با فارسی باستان و لاتین مقایسه کرد و دریافت که تمام زبانها از منشا واحدی با ریشهی هندی-اروپایی شکل گرفتهاند. ادبیات یونان که ریشه در دوران باستان دارد، تقریباً از سال ۸۰۰ پیش از میلاد آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. شنیدم که پاموک برای تحقیقات دربارۀ این رمان چند سفر به ایران داشته است. نوجوانی که میخواهد صادق هدایت باشد، چند دوست صمیمی دارد و ابایی ندارد از بد بودن و تندروی. این پرسش که آیا «سنت زنانه» در نوشتن وجود دارد یا خیر، همچنان پاسخ روشنی ندارد. آنجا که فهمیدم رمان انسان را به مرکز زندگی میخواند و بار معناییش با غالبهای دیگر داستان متفاوت است و هستیشناسی وجه تمایز مهمی است که رمان با دیگر غالبها دارد.

᠎This  data has be᠎en c re᠎at ed by GSA  Conte nt Ge nerator DE᠎MO!

دیدگاهتان را بنویسید