شایعه Buzz در شعر Exposured

همگام با شعر نو جهان مدرن دگرسان شد و نهال شعر نو فارسی خود را نشان داد و بالیدن گرفت و به وسیلهٔ نیما یوشیج شعرنو به انسجام رسید. ظلمت در نیمروز، رمانی است نوشته ی آرتور کستلر که برای اولین بار در سال ۱۹۴۰ به انتشار رسید. در این دهه، ۶۶ رمان فارسی از ۳۹ نویسندهٔ ایرانی به چاپ رسید که ۳۵ مورد از این رمانها از انقلاب و جنگ تأثیر پذیرفته بودند. تاریخچهٔ رماننویسی در ایران به ظهور و تکامل رماننویسی در کشور ایران به عنوان یک قالب ادبی نو اشاره میکند که اگرچه با مفهوم «تاریخچه رمان فارسی» همپوشانی زیادی دارد، اما کاملاً منطبق با آن نیست؛ چنانکه رمانهایی که ایرانیان به زبانی غیر از فارسی نوشتهاند در این تاریخچه هست، اما رمانهای فارسی مربوط به سایر فارسیزبانان مانند اهالی تاجیکستان و افغانستان در آن گنجانده نشدهاست. همانطور که اشاره شد، در هر دورهای شاعران و منتقدان و پژوهشگران سعی در ارائهٔ تعریفی از شعر بودهاند و با این همه تفاوتی کلی بر سر تعریف شعر وجود ندارد. کوروش صفوی در گفتگویی به دشواری برای یافتن تعریفی برای شعر اشاره کرده و میگوید: سقراط و افلاطون هردو شعر را نتیجه الهام میدانستند، اما ارسطو نخستین کسی بود که سعی کرد قواعدی برای ادب و شعر و آفرینشهای ادبی کشف کند. Art᠎ic᠎le has been creat​ed wi th t​he  help  of  GSA Cont ent Gene rator  DEMO!

آثار بینهایت جذابِ «ارنست همینگوی»، «ویلیام فاکنر»، «امیلی دیکنسون»، «جان اشتاین بک» و دیگر نویسندگان آمریکایی در کتابانه موجود است؛ بدون شک با استفاده از تخفیفهای کتابانه در مقایسه با قیمت کتاب های رمان خارجی مطابق با پشت جلد، خرید مقرون به صرفهتری را تجربه میکنید. سیبیل یکی از بهترین رمان های جهان در شرح فاصله طبقاتی در انگلستان به شمار میرود. یکی از این شالودهها طبیعت تقلیدگر ذهن و روح انسان است و دیگری نیاز طبیعیاش به توازن، هماهنگی و ریتم است. تاریخچه شکلگیری ادبیات داستان، بهویژه رمان، در هر سرزمین و با هر زبان متفاوت از دیگری است. معنا وقتی شکل می گیرد که در تعامل خوانندگان با متن ظهور یابد و حتی یک نفر با خوانش هر باره ی یک متن می تواند تفاسیر مختلفی از آن استنباط کند. زمانۀ ما زمانۀ وارونگی و تهیشدگی معناهاست، زمانهایست با ماهیتی آرمانستیز، دروغین، مضحک و پرهیاهو که شایسته است با نهگویی به هیولاهای ابتذالش؛ عقلانیت انتقادی؛ رویکرد آگاهترین انسانها شود، اما عقیمانه، زمانۀ ما آریگو به بلاهت، و شیفتگان آن است و منهدمکنندهی هر صداقت و وجدانی. ابتدا با سریالهایش شروع شد، بعد موسیقی و فیلم سینمایی.

در قلمرو شعر و شاعری، شاعران بزرگی چون رودکی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی و اندکی بعد فردوسی نقشآفرینی کردند. ادبیات فارسی دری بیشتر در مناطق شرقی و شمال شرقی؛ یعنی در سیستان و خراسان و فرارود (ماوراءالنهر) پا گرفت و در دوره سامانی در قلمرو شعر و نثر استقرار و گسترش یافت. نخستین ایرانیانی که در آن دوره رمان و نمایشنامه مینوشتند، کسانی بودند که بهنحوی با کشورهای پیشرفتهٔ غربی آشنایی پیدا کرده بودند؛ روشنفکران مقیم خارج، تاجران مهاجر و تبعیدیهای سیاسی. رابینسون کروزوئه یا رابینسون کروسو نخستین رمان انگلیسی نوشته دانیل دِفو است. کتابهای علمی تخیلی بر پایه علم نوشته میشوند، براساس نتایج واقعی و علمی پدید میآیند و صرفاً از تخیل نویسنده نشأت گرفته نشدهاند. نیما یوشیج با کوتاه و بلند کردن مصرعها و جابجایی قافیهها، بدعتی در موسیقی شعر به وجود آورد و اگرچه وزن را برای شعر لازم و حتمی میشمرد ولی آنرا مبنی بر امتداد مصوتها و تکیه کلمات میدانست، نه آنکه همچون شعر قدیم وزن بیت یا مصراع، معیار تعیین وزن شعر بهشمار آید. شما باید با توجه به آینده شغلی رشته ای را انتخاب کنید که در آن توانایی دارید و به آن علاقه مند می باشید.

مدتهاست که منتظر جواب شما هستم ، اما هنوز نامه ای از شما دریافت نکرده ام. تعریفی که بر اساس آن اثیر الدین اخسیکتی و صائب تبریزی و عارف قزوینی و مهدی حمیدی و مهدی اخوان ثالث و نیما یوشیج یکجا شاعر شناخته شوند». از دید ارسطو ادبیات، اعم از نثر و نظم و شعر، همچون سایر هنرهای دیگر، بر مبنای دو شالودهٔ اساسی بنیان گرفتهاست. غزل: اشعاری است بر یک وزن و قافیه که دو مصرع بیت اول آن هم قافیهاند. مسمط: مجموعه اشعاری است مرکب از بخشهای کوچک با مصراعهای مساوی و هم وزن اما با قافیههای مختلف. «بر اساس تعاریف سنتی» «شعر کلامی است مخیل و موزون» و از دید آنها که حضور وزن را در شعر ضروری نمیدانند و اصل موزون بودن را از شعر حذف میکنند، شعر کلام مخیلی است که متضمن هنجارگریزیهای شاعرانه است». ذهن شاعر یا نویسنده در این نوع نقد حکم یک کاتالیزور را دارد که در واکنش ها شرکت می کند و خروجی واکنش ها،برآیندی از تجارب شخصیت هاییست که مولف خلق کرده ولی این همه تمامی خصلت های شخصیتی خود مولف نیست بلکه نتیجه ی آمیزش شخصیت های اثر اوست. نقد هیچ اثری یکبار برای همیشه نیست و آثار ادبی همراه با تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و هنری نیازمند شرح و نقدهایی دوباره یا چندباره هستند.

دیدگاهتان را بنویسید