شایعه Buzz در ادبیات Exposured

کودکان همیشه و همواره مشتاق شنیدن و خواندن ادبیات مانند شعر و داستان و دیدن نمایش هستند. علاقه مندان نوشتن داستان برای جنگ حتما بخوانند. با نقاشیهای این کتاب و گفتوگوهای زیبایش، حتما تشویق میشوید تا آن را برای فرزند خودتان نیز بخوانید. ورود دستگاههای جدید چاپ به ایران که امکان چاپ تعداد زیادی کتاب را به سهولت فراهم میکرد، از جمله دیگر عوامل اساسی رویآوری به ترجمه آثار ادبی و رمانهای غربی به فارسی و چاپ و انتشار آن در جامعه ایران بود. خیلی بهتر از فیلمش بود. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و بهخصوص بعد از پایان جنگ، در دهه ۷۰ شمسی، تعداد نویسندگانی که به نگارش رمان روی آوردند افزایش یافت و رمانهایی به زبان ترکی هم نوشته و منتشر شد. داستانهاي عاشقانه دراین فیلم در دو خط زمانی اتفاق میافتند، زیرا داستان الی «فلیسیتی جونز»؛ روزنامهنگار معاصری را کـه در آرشیو مجلهاش جستوجو می کند و نامهاي عاشقانه اشتباه ثبتشده از یک زوج مخفی در دهه 1960 «با بازی شایلین وودلی و» را پیدا میکند، متعادل میکند.

نجیب محفوظ همانطور که پیشتر اشاره کردی در این رمان تصویری از تاریخ سه دهه مصر به دست داده است. آیا میتوان روایتی را که نجیب محفوظ در این رمان از سیر فروپاشی یک خانواده ارائه کرده با آثار نویسندگانی که نام بردم مقایسه کرد؟ اگر شما هم مایلید درباره تارا وستور بیشتر بدانید و زندگی را از لابهلای تاروپود غمهای او تجربه کنید، پیشنهاد میکنیم کتاب دختر تحصیل کرده (تحصیلکرده) را مطالعه کنید. یکی از کار هایی که امروزه افراد زیادی آن را پیشنهاد می کنند و فرهیختگان بسیار زیادی تلاش دارند که ما در طول روز این کتاب ها را بخوانیم و به واسطه آنها، چیزی یاد بگیریم، کتاب های ادبیات است. همان ویژگیهایی که با نبودن آنها، یک پادشاه تبدیل به حاکمی ستمگر و منفور میشود. او معتقد است همهٔ خصوصیات موج نو – بهطور کلی – در مورد این شاخه صادق است، با این تفاوت که اگر در شاخهٔ اصیل موج نو کوشش در به وجود آوردن وسایل ایجاد رابطه همچنان برقرار است، در این شاخه، شعر به صورت مشکل و نامفهوم و اصم درآمده و گاه ایجاد رابطه با آن غیرممکن میشود. رمان کوچۀ ما اما یک رمانِ اصیل افغانستانی است.

بر تن چگونه پیله ببافم که عاقبت/ چون رنگ رخنه در پر پروانه میکنی/ عشق است و گفتهاند که یک قصه بیش نیست/ این قصه را به مرگ خود افسانه میکنی. که حتی برای مخاطب زنده ماندنش عجیب است. با حال وهوایی عجیب. تصویر سازی عجیب و فوق العاده؛ درست مانند یک نقاش. علما که وارد میشدند، یک راست آنجا میرفتند، مهم نبود که جا هست یا نیست، یا باید فشار میدادند که جا شوند و یا اینکه یکی مانند فنر میجست و جایی دیگر میرفت. اما همه میدانند که واقعیت آنگونه که هست خیلی قابل روایت نیست.بعد از این کتاب کتابهای دیگر میچ آلبوم را نخواندم تا حس این کتابش را از من نگیرد. این کتاب با ۴۵۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۵۰ هزار ریال منتشر شده است. رمان مرسوم نیست و داستان واقعی است. داستان تنها سرباز آمریکایی که به خاطر فرار از جنگ اعدام میشود.

 This content h as be en g​enerated by GSA C᠎on tent G​enerat or D​em​over᠎si᠎on!

رت به اسکارلت و ملانی کمک می کند تا از دست یانکی ها فرار کنند اما بعد از خارج شدن از آتلانتا، آن ها را رها کرده و به ارتش کنفدراسیون می پیوندد. یک انگلیسی اوضاع هند را در اشغال کشورش،منصفانه روایت کرده و لایه ای دیگر از انقلاب هند را به تصویر کشیده است. او در این رمان به سراغ الگویی رفته که نویسندگان دیگری چون بالزاک، توماس مان، پروست و تالستوی پیشتر از آن استفاده کرده بودند . و شعر ایرانی که مدتها از آن خبری نبود، در دربار سامانیان که اهل ادب بودند، رشد و تعالی یافت. در چنین مواردی، اگر شاعر بخواهد طول جمله و طول مصراع برابر باشد، چون قدرت تصرّف در مصراع را ندارد، همه فشار را بر سر جمله می آورد; یعنی یا بخشی از آن را حذف می کند و یا چیزی به آن می افزاید که چه بسا این حذف و اضافه ها غیر طبیعی است و شعر را نازیبا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید