شاخص‌ها شما در ادبیات فوق‌العاده

1. ادبیات جهانی یعنی ادبیات کل جهان. حتی برخی بر این باورند که این نظام جهانی باعث به­وجودآمدن فرهنگی جهانی میشود که تمام این مقولات را یک­جا درون خود جای میدهد. در این کتاب، علاوه بر ژانرهای آشنایی مثل خاطرهپردازی و روایت شخصی، دربارهی ژانرهای جدید روایت خود و درخشانترین نمونههایشان هم میخوانید؛ ژانرهایی مثل خوراکنگاری، روایت سوگ، روایت اعتیاد، روایت کوچ اجباری، روایت تبعید و مهاجرت، روایت حقوق بشری، روایت سنآگاهی، روایت جنسیتمحور، روایت اختلال روانی، خودقومنگاری، خودبومنگاری، روایتهای چهرههای ورزشی، نظامی و هنری، و روایت افراد دارای معلولیت. فرایند کالاسازی قصهگویی، اعترافات و روایتهای زندگی، خصوصاً روایتهای رنج، اعتیاد، قهرمانهای ورزشی و چهرههای رسانهای چه تأثیری بر نگارش، ترجمه، فروش و نقد آثار خودزندگینامهای دارد؟ «هاویه» نخستین مجموعه ابوتراب خسروی بود که در سال 70 منتشر شد و پس از آن، او «دیوان سومنان»، «کتاب ویران» و آثار دیگر کوتاه منتشر کرد. جولیا واتسون استاد ادبیات و مطالعات تطبیقیِ دانشگاه اوهایو است که در حوزهی نظریهپردازی ژانر خودزندگینامه، روایتهای زندگی، نظریهی فمینیستی و نوشتههای زنان فعالیت میکند. این وضعیت گفتوگو را مختل میکند و مانع تبادل فکری و همراهی جوامع میشود. خاطره، تجربه، هویت، فضا، بدنمندی و عاملیت چه نقشی در شکلگیریِ «من»ی که زندگیاش را روایت میکند دارند؟

درواقع او اگرچه با شیوههای مدرن روایی آشنا است اما در سهگانه همچنان به رئالیسم پایبند بوده اما تلاش کرده که خواننده را با شیوههای دیگر روایت هم آشنا کند. اگرچه این اثر زمینه ای تاریخی دارد اما نویسنده در آن به ماجرایی عاشقانه نیز پرداخته است. صورت دیگر آن کاهش چشم­گیر زبانهای محلی و میل هرچه­بیشتر به استفاده از زبان انگلیسی است، که این خود، نشان­گر میل ادبیات پیرامونی برای به­رسمیت­شناخته­شدن ازسوی جهان مرکزی (اروپا) است. با توجه به فعال شدن نرم افزار سمیم نور در صفحهی اصلی ( کلیک کنید ) ضرورت دارد که نویسندگان قبل از ارسال مقاله، در این سامانه ثبت نام و فرم تایید مقالهی خود را دریافت نمایند. تطبیق­گرایان ادبی با توجه به اینکه این شاخه ماهیتی بین­المللی و فرازبانی دارد باید مهارت درک زبان­های متنوع را داشته باشند تا در پژوهش­های خود به مشکل برنخورند، همچنین آشنایی با متون ادبی و نقد ادبی و گاه تاریخ ادبیات و درنتیجه تسلط بر آن­ها امری ضروری است. This article was gener᠎at ed by G SA᠎ C ontent Gen​erat​or DEMO .

در «سهگانه» نیز جامعه به صورت دقیق و با تمام جزئیاتش از طریق شخصیتها و فضاسازیها به روایت درآمده است. اساتید محترم هیات علمی که علاقهمند به داوری مقالات میباشند میتوانند درخواست خود را از طریق ایمیل یا هر کدام از راههای ارتباطی مجله برای ما ارسال نمایند. وی تاکید کرد: در «باغ رمان ایرانی» برای نوشتهشدن ۴۴ رمان توسط رماناولیها، برنامهریزی شده است؛ بر این اساس رماننویسانی که آماده نوشتن اولین رمان خود هستند شناسایی شدهاند تا در دوره ۷ ماهه زیر نظر اساتید شرکت کنند و با انتخاب مضامین پیشنهاد شده و مرتبط با انقلاب اسلامی ۴۴ رمان به نگارش درآورند و آثار توسط انتشارات سوره مهر منتشر شود. در حقیقت نقد عینی تا حدودی عکسالعملی است در مقابل روش ادبای سنتی که معمولاً بیش از متن به زندگی نویسنده و آرا و افکار او و اوضاع و احوال اجتماعی دوره او توجه دارند.برای نقد ادبی البته میتوان انواع و اقسام دیگری هم قائل شد، مثلاً نقد متون Textual criticism،هدف این نوع، تشخیص ضبطهای صحیح و رسیدن به متنی است که هر چه بیشتر به اصل ـ آنچه نویسنده یا شاعر پرداخته است ـ نزدیک باشد. ادبیات این دوره کاملا مثاتر از فرهنگ غرب بود.

متون طراحی بازیهای رایانهای هیچگاه توسط بازیکنان قابل مشاهده نیستند و تنها تولیدکنندگان یا ناشران این بازیها میتوانند این متون را دیده و از آنها برای درک، تجسم و حفظ ثبات در هنگام همکاری در ساخت یک بازی استفاده کنند. مردم آن مجلهها یا کتابها را میخواندند و از آنها تأثیر میگرفتند و وقتی اینها تعطیل شدند در عمل این ارتباط مختل شد. به زبان ساده در عمل از مفاد آنها استفاده شود نه اين كه بصورت نقل قول، نقد را تحتالشعاع قرار دهند. به نظر این منتقد رومی «اثر ادبی بزرگ آن است که نه یک بار بلکه به تکرار خواننده را به هیجان آورد و برانگیزد.» مثلاً گلستان سعدی را میتوان صدها بار خواند هرچند مطلب او در اساس ساده است یا پیرمرد و دریای ارنست همینگوی که در عین سادگی بار معنایی خاصی برای خواننده به ارمغان آورده است. بهاج در این رمان، سعی کرده با توجه به مضمون کتاب، از زبانی آرکائیک استفاده کند که برگرفته از متون عرفانی ادبیات کلاسیک ایران است. با ظهور فناوریهای نوین، نوشتن متن نمایشنامههای غیر اجرایی باب شد. مثلاً بايد نسبت به صحت متن مطمئن باشيم و لذا وارد مباحث زبان شناسی و تاريخی شويم. ᠎Post was cre ated by G SA Content Gene​ra tor DE​MO!

دیدگاهتان را بنویسید