سود خود را با این 5 نکات مربوط به ادبیات دو برابر کنید

محمدرضا شرفی خبوشان در این نشست گفت: برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده نگاه ویژهای به اهالی حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارد؛ چراکه بخش مهمی از پیامهای انقلاب بر دوش نویسندگان متعهد انقلاب اسلامی بوده است. وقتی که شاعر و منتقد ادبی میبیند که صدایش شنیده نمیشود، میگوید چه کاری است که خودم را خسته کنم و برای خودم دشمن بتراشم؛ از طرفی هم برخی از مسئولان خود را عقل کل میدانند و دلیلی نمیبینند که به حرفهای اهالی فرهنگ گوش بدهند. از کسی بخواهید که تمام پیشنویشهای شمارا بخواند .از کسی که زندگینامه را میخواند بپرسید : قابل فهم است ؟ تمام رویدادها به ترتیبی رخ میدهند که در متن آمدهاست. کشمکش عنصری ضروری در ادبیات داستانیست و به معنای چالشی است که قهرمان با آن روبهرو میشود و در تمام گونههای ادبیات کاربرد دارد. پرداخت صحنه، به معنای توصیف زمان و مکان داستان، را اغلب یکی از عناصر بنیادین ادبیات داستانی میدانند. این تکنیک به منظور ایجاد تعلیق در داستان یا پرداخت شخصیت به کار برده میشود. درونمایه یا تم عصارهٔ مفهومی داستان است و اغلب آن را یکی از عناصر بنیادین ادبیات داستانی میدانند.

This has ᠎be en gen er​ated  with GSA Con᠎te᠎nt G en erator D᠎em᠎ov᠎er᠎si on᠎.

» پاسخ همان درونمایه یا تم خواهد بود. براساس اسناد موجود، دستکم از زمان افلاطون و ارسطو، استعاره یکی از ابزارهای سخنوری و شاعری محسوب میشد و در منطق نیز هنگام بررسی انواع کلام، از لحاظ معنی، استعاره چونان یکی از تمهیدات ادبی طرف توجه بود. این اثر یکی از پرفروشترینهای نمایشگاه کتاب اخیر بوده است. انواع مستقل زندگینامه نویسی با تمایز از تاریخ عمومی از قرن ۱۸ ام شروع شده و فرمهای معاصر آن به قرن بیستم میرسد.از کهن ترین نمونههای زندگینامه میتوان به کتابهای تاریخنگاران یونان درباره شرح زندگی شاهنشاهان ایران اشاره کرد از جمله کوروشنامه نوشته گزنفون.نخستین کتاب زندگینامه در زبان فارسی نو کتاب لبابالالباب محمد عوفی است. گرایشهای رسمی (دانشگاهی) رشتهی زبان و ادبیات فارسی که در مقاطع بالاتر از کارشناسی، انتظار دانشجویان را میکشد، عبارت است از: چند گرایش کلی به نامهای «ادبیات حماسی»، «ادبیات غنایی»، «ادبیات عرفانی» و «ادبیات تعلیمی» که در اکثر دانشگاههای بزرگ و مطرح کشور، طرحریزی شدهاست. در ادبیات فارسی کتابهای تألیف شده در سبک زندگینامه را تذکره میگفتند.زندگینامه چیست؟ دهه ۹۰، با سبک و شیوه دهه ۸۰ ادامه پیدا کرد؛ اما در این دهه، ناشران برای معرفی کتابها و جذب مخاطب از شبکههای اجتماعی استفاده کردند. سبک چیزی نیست که نوشته شده بلکه چگونه نوشتن آن است. Data w᠎as c᠎reated wi​th t he  he​lp of G SA ​Content Genera​to r  DE​MO!

اگر بپرسند «ازاین داستان چه چیزی یادگرفتید؟ نشر داستان ۸ رمان و مجموعهداستان جدید از نویسندگان جوان ایرانی را منتشر و راهی بازار نشر کرد. با هر ایدهای که به سر پنی میرسد، یک دردسر جدید برای همه به وجود میآید! استقبال گستردهای که از کتاب پاییز فصل آخر سال است نوشته نسیم مرعشی در سالهای اخیر (1399 و 1400) شده است، گویای علاقه فراوان مخاطبان به رمانهای ایرانی جدید است. این کتاب در مورد عشق پسر یک کشاورز است که عاشق دختر خان شده است. در آثار نسل جدیدِ نویسندگان این دهه، که آرمانهای سیاسیشان خدشهدار شده بود، «نقدِ اجتماع»، جای خود را به «نقدِ خود» و رمانتیسم درونگرا داد. بله، اثر نجیب محفوظ همپای آثار نویسندگان جهانی است و البته من بیشتر این اثر را با «مادام بوواری» فلوبر مقایسه میکنم. در نتیجه با تخصصیتر شدن و تکثر بسیاری از این رشتهها دیگر نمیتوان آثار تولید شده در حوزههای این علوم را جزو ادبیات بهشمار آورد.

رودکی نیز آوازی خوش داشت و همین امر سبب شد که ابوالعبک بختیار که در نواختن بربط استاد بود وی را به شاگردی پذیرفت و به او بربط آموخت. از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد، پریوش سطوت نهتنها از مظنون اصلی شلیک گلوله به همسرش و کسی پریوش که با هفتتیر به سر همسر او زده و به او ناسزا گفته، ناراحتی به دل ندارد که حتی در نامههای خود به «تیمسار معظم، سپهبد نصیری معاون محترم نخستوزیر و ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور»، درخواست و تقاضاهایی حتی بیارتباط با جایگاه رئیس ساواک را مطرح میکند که خود جای بسی تأمل دارد. فارس پلاس؛ روایت روز – هفته گذشته بود که صادق زیباکلام در صفحه اینستاگرامیاش، خبری درباره صدور مجوز کتابی با عنوان گرامافون، درباره زندگی نامه پریوش سطوت ، همسر دکتر فاطمی داد. ۲۰۰ صفحۀ زیر در این رده هستند؛ این رده در کل ۲۵۴ صفحه دارد. رمان: اثری است با ۵۰۰۰۰ کلمه و بیشتر، ۱۷۰ صفحه به بالا. رابطه احساسی میان پریوش و بعضی از دولتمردان نیز قصهای جدایی میطلبد که بعضی از تصاویر منتشر شده در گذشته، سطح روابط و صمیمت میان آنها را بازگو میکند و برای اطلاعات بیشتر، باید به اسامی مطرح شده در دادگاه رحیم مشایی مراجعه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید