سوالات برای/درباره ادبیات

و همهی اینها در فرم، آنجایی اهمیت ویژهتر مییابند که بتوانند با محتوا و موسیقی شعر در تعامل باشند. چون شعر نیمایی کاربردی نو از وزن عروضی و قالبی بیسابقه ارائه کردهاست و قبل از اشکال دیگر اشعار نوظهور نشو کردهاست غالبا شعر نیمایی را با اصطلاح شعر نو برابر میدانند. نویسندگان همچنین از اهمیت و ضرورت دگرگونیِ ژانرهای تثبیتشده، خلق ژانرهای جدید و استفاده از رسانههای متفاوت برای بازنمایی سوژههای جدید سخن میگویند. چرا و از چه زمانی روایت زندگی خود جزو ژانرهای مهم ادبی شد؟ این سقوط را از جهات مختلف میتوان بررسی کرد. بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی، رهبر انقلاب در پیامی، به این واقعه، واکنش نشان دادند. ادبیات روسی (به روسی: Русская литература) به ادبیات کشور روسیه و مهاجرین آن و همچنین آن دسته از کشورهای روسیزبانی که بهطور تاریخی جزو روسیه یا شوروی بودند گفته میشود. بیشتر اصطلاحاتی که نویسندگان روسی همچون پوشکین، لرمانتف، نیکلای گوگول و الکساندر گریبایدوف در آثارشان استفاده کردهاند، در روسی گفتاری نوین به ضربالمثل تبدیل شدهاند. ریشههای ادبیات روسی را میتوان در قرون وسطی جست یعنی زمانی که نخستین اشعار حماسی و سرگذشتها به زبان روسی باستان تصنیف شدند. هرچند دربارهٔ اینکه چه کسی نخستین بار از این اصطلاح بهره بردهاست دادهٔ گویایی در دست نیست اما برخی، فرانسوا ویلمن را پیشگام در اینگونه پژوهشهای ادبی بهشمار آوردهاند.

بهطور مشخص، بیشتر شاعران افغان از تجارب اسرارآمیز و تصوف الهام گرفتهاند. شهید مصباح توانست خود را به مناطق آزاد شده چهارکنت برساند و با پشت سرگذاشتن بیست روز دوباره وارد شهر مزار شریف شود که بعد از چند روز همراه تعدادی از یارانش تصمیم گرفت جهت توسعه و هماهنگی بیشتر کارهای تشکیلاتی، عازم جمهوری اسلامی ایران شود. حسین یعقوبی نیز در مورد استقبال بیشتر از آثار خارجی دلایلی نظیر اشتهار بیشتر آثار موفق خارجی، سانسور، تنوع بیشتر آثار خارجی و شباهت آثار ایرانی به همدیگر را عنوان میکند: وقتی اثری با موفقیت جهانی روبهرو میشود، مخاطب بیشتر مشتاق است آن را بخواند. در سالهای بعدی فلسفه و تاریخنگاری نیز وارد حوزه ادبیات شدند و آثار ادب نمایشی که از سنتهای بومی یونان بودند نیز بخشهایی از ادبیات یونان باستان را در بر گرفت. تعلیم و تربیت همواره یکی از نخستین دغدغههای بشر بوده است و اصولاً رسالت پیامبران و نقش آنها در زندگی انسانها برای رسیدن به این هدف بوده است. نخستین همایش «ادبیات تطبیقی در دهه کنونی و چشماندازهای آن» برگزار شد. هیروگلیفهای مصری اشارات ادبی را در درون خود دارند و کتاب گیلگمش که حماسهای ادبی مربوط به سومریان است نیز گاهی نخستین کتاب بشر معرفی شدهاست.

شعرای دیگری نیز به زبان فارسی مینوشتند، با این حال چندین شاعر دیگر نیز تحت تأثیر زبانهای پشتو و عربی قرار داشتند. این کتاب حدیث نفسی یک راوی با توهم و آشفتگی های روانی را دنبال میکند که دست به گریبان است. در نقد اخیر تأکید بر شیوهها و استراتژیهای هنرمندانهای است که بر خواننده تأثیر میگذارد و توجه او را به خود جلب میکند و به اصطلاح خواننده با اثر درگیر میشود. تأثیر و تاکیدی که فارسیزبانان و ایرانیان بر زیبایی وزن و مفهوم شعر داشتهاند، تقریباً کمنظیر است. به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاعپرس، «محمدرضا شرفیخبوشان» مدیر کل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری اظهار داشت: برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده نگاه ویژهای به اهالی حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارد؛ چراکه بخش مهمی از پیامهای انقلاب بر دوش نویسندگان متعهد انقلاب اسلامی بوده است. پس از محو یونان در دوره اسکندر مقدونی ادبیات و ریشههای ادبی یونانی تا حد زیادی به ادبیات لاتین منتقل شد. ادبیات دوران باستان که هزارهٔ نخست پیش از میلاد تا آغاز قرون وسطی را در بر میگیرد دوره پایه شکلگیری ادبیات مدون میباشد. او در نگارش داستانهای خود معجزهگری است که از فرهنگ مردم بهره گرفته و نثر ساده و عاری از پیچیدگیهای ادبی را تولید میکند.

​This article has ​been do ne ᠎by GSA C onte​nt  Generator DE​MO.

درگیری با مسلمانان و جنگهای صلیبی تغییراتی را در این عصر در ادبیات اروپا ایجاد میکند. این کتاب به حدود دوهزاره پیش از میلاد باز میگردد.همچنین از قدیمیترین کتابهای دوران باستان میتوان به کتاب مردگان (مصر باستان) که در هجده قرن پیش از میلاد در مصر به نگارش درآمده بود را ذکر کرد. دانا از مینوی خرد پرسید که مردم چند نوعاند؟ مینوی خرد پاسخ داد که مردم سه نوع اند:یکی مردم، یکی نیمه مردم و یکی دیو. ادبیات تطبیقی یکی از رشتههای نوی دانشگاهی در ایران است که در سال ۱۳۱۳ توسط فاطمه سیاح در دانشگاه تهران بنیان گذاشته شدهاست. رمان چشمهایش در سال ۱۳۳۱ باعث شد که علوی را به یکباره در بین نویسندگان معاصر نامدار و زبانزد شود. که رمان پیشمرگه را در سال ۱۹۶۱ میلادی در خارج از ایران منتشر کرد و داستان بلند باقهبین را در سال ۱۳۶۰ در ایران به چاپ رساند. اثر تعلیمی می تواند به صورت داستان یا حکایت در قالب شعر و نثر بهره گرفت به این گون اثار ادبی ادبیات تعلیمی می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید