سه چیزهایی که یک کودک درباره شعر می‌داند که شما نمی‌دانید

↑ زرقانی، سیدمهدی. «کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان». گرایش کودکان به ادبیات، ریشه در جادو و کششهای زبانی دارد. فرم و محتوا چنان در این کتاب با هم آمیختهاند که ترجمهی کتاب به زبانی غیر از انگلیسی به امری بسیار دشوار تبدیل شده و حتی عدهای معتقد اند ترجمهی این کتاب غیرممکن است؛ با این حال تا کنون چند ترجمه از این کتاب به فارسی صورت گرفتهاست. وقتی میگوییم رمان عاشقانه ایرانی، با حجم بسیار زیادی از کتابها رو به رو میشویم اما شاید نیاز باشد تا محبوب ترین و پرفروش ترینها در اولویت ما برای خواندن باشد. فرانکشتاین از آن رمانهاست که بهصورت نامهنگاری نگاشته شدهاند و از این رو از چند منظر روایت میشود. در این بین او مظنون است به این که از یکی از بانکهای انگلیس سرقت کرده و از این رو پلیسی را مأمور میکنند که زیر نظر-اش داشته باشد. معمولاً آثار ادبی والا را فرهيختگان می ستايند و عوام الناس به تبع ايشان به آن آثار و نويسندگانشان احترام می نهند. نقد تاریخی به یک اثر ادبی به عنوان یک امر ذوقی و هنری کمتر نگاه می کند و از درک هنر و ارزش هنری آن عاجز است.

اینها باعث میشوند ابزارهایی برای ارزیابی ادبیات و هنر شکل بگیرد، چرا که این اشتراکات تعامل انسان را با جهان مهیا میکنند. پول، ثروت و جنگهای داخلی آمریکا میان این دو فاصله میاندازد اما این دو شخصیت داستانی معروف با ویژگیهای منحصربهفرد اخلاقی خود، عشقی بیمانند و خاص را در تاریخ ادبیات آمریکا به نام خود ثبت میکنند. جالبتر این است که داستان این رمانِ مفصل چندان داستانی عمیق نیست و نباید با مطالعهاش انتظار داستانی سریالی را داشتهباشید، در عوض میتوانید از قدرت نگارش و بهویژه تحلیل صحنههای پروست لذت ببرید. اول اینکه او توانست فرهنگ ایران را در زمانی که حمله مغول بود، زنده نگه دارد. این اثر همچنین اولین رمان مدرن ایران بود که به زبان انگلیسی ترجمه شد. در ایران هم ترجمههایی متعدد از آن شدهاست. کاری هم نداشتم، در آن زمان کسی هم با ما کاری نداشت، شروع کردم به خواندن رمان. از طرفی دیگر ما شاهد آن هستیم که در داستانهای مدرن، نویسنده به صورت آگاهانه روشهای سنتی نوشتن را میشکند، به گونهای که ما با متنهایی سر و کار داریم که به شکلی ناتمام و ناکامل هستند.

به فرموده شهید بزرگوار مصباح، بعداز آنکه او را شناخته بودند، حزبی ها سخت شادی می کردند، به همدیگر تبریک می گفتند، با صداهای بلند می خندیدند و سر و صورت همدیگر را غرق در بوسه نموده، اظهار پیروزی داشتند. کتاب های کوتاه : جکیل و هاید در ادبیات ژانر وحشت و داستانهای اسرارآمیز جایگاه ویژهای دارد و همچنی رابرت لوئیز استیونسون به عنوان یکی از پیشگامان این ژانرها شناخته می شود. دیگر کتاب تازه منتشرشده در نشر چشمه، کتاب «قصه سعید و مریم» نوشته آرش سالاری است که در ۲۲۸صفحه با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و به بهای ۱۸۵۰۰ تومان منتشر شده است. شخصی به نام فوگ با دوستاناش شرط میبندد که در ازای n پوند دور دنیا را در 80 روز طی کند. رمان دور دنیا در هشتاد روز نوشتهی ژول ورن است و از نیمههای قرن نوزدهم که منتشر شده تا کنون همواره رمانی پرفروش بودهاست. او به همراه خدمتکار-اش و البته همان پلیس دور دنیا را میزند. تا بحث در باب رمانهایی که فیلمشان را ساختهاند داغ است، اجازه دهید رمان «آلیس در سرزمین عجایب» را هم معرفی کنم.

در بالا به رمان مشهور سه تفنگدار از الکساندر دوما اشاره کردم، اما او رمان معروف دیگری هم دارد که نمیشود ناماش را نیاورد: کنت مونت کریستو. امیلی، آن و شارلوت سه خواهر بودند که هر سه دستی در ادبیات و شعر داشتند. نقطهٔ اوج اغلب از سه بخش تشکیل شدهاست. علیمراد هم بودیم که در این فیلم و در بخش نخست آن از داستان طوطی و بقال از مثنوی معنوی مولانا الهام گرفته شده است. صد سال تنهایی در دههی 60 قرن بیستم نوشته و منتشر شده، اما هنوز هم ترجمههایی جدید از آن در زبانهای مختلف منتشر میشود. در سهگانه هم هرچه پیش میآییم این تغییرات فرمی بیشتر دیده میشود. این رمان قرن نوزدهمی، ماجرای جوانی به نام فرانکشتاین را برایمان میگوید که موجودی جدید خلق میکند، موجودی که به یک هیولا تبدیل میشود. کنت مونت کریستو ماجرای فران از زندان “ادمند دانتس” پس از 14 سال زندانیبودن را روایت میکند. هیچ نظری پیرامون ترجمهها ندارم جز آنکه ترجمهی آقای ذبیحالله منصوری 10 جلد است و این تأییدکنندهی این ماجرای رایج است که منصوری به اصل آثار وفادار نبودهاست.  Th is art ic᠎le has  been done with GSA Content Gen᠎erat or D᠎em᠎ov ersion.

دیدگاهتان را بنویسید