سه روش‌ها برای ساده‌سازی زندگی نامه

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رضا اسماعیلی دبیر هفدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر گفت: برگزاری نشست ویژه «شعر نو» و «نشست دانشگاهی» با حضور استادان و دانشجویان در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد از وجوه تمایز این دوره با دورههای پیشین جشنواره است. او همراه با تحولاتی که در این خانواده رخ میدهد، تحولاتی را که به صورت موازی در جامعه به وقوع پیوسته هم به ما نشان میدهد. در جلد سوم، «سکریه»، که معنای قندان یا شکردان میدهد، با فضایی روبهروییم که شخصیتها آزادی را حس میکنند. دگرگونیهای اجتماعی که در طول رمان روایت شده بهخصوص در مورد تغییر نقش و جایگاه زنان به شکل برجستهای به تصویر درآمده است. در نقش تکمیلکننده و تقویتکننده آن عمل میکنند. اما کمکم هرچه پیش میروند مطبوعات را تعطیل میکنند، آزادیهای سیاسی را محدود میکنند و در این شرایط نجیب محفوظ یکی از اولین مخالفان این اتفاقات است و شروع به نقدکردن آنها میکند. نجیب محفوظ همانطور که پیشتر اشاره کردی در این رمان تصویری از تاریخ سه دهه مصر به دست داده است.

وقتی بچههای این خانواده در برابر تصمیمات پدرشان میایستند میبینیم که همزمان نهضتهای ملیگرا در مصر در حال شکلگیری هستند. با آگاهی از اینکه در نوشتن داستان زندگی باید به چه مباحثی توجه کرد، حال میتوانید چک لیستی از جزئیات تهیه کنید و بعد از تهیه چک لیست به مطالعه و ارزیابی زندگیهای منتشر شده بپردازید. کمال هم همین وضعیت را دارد تا وقتی که در جلد سوم به این نکته میرسد که میفهمد واقعیت جامعه را باید بپذیرد و میگوید برای پیشبرد جامعه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی باید کار کرد. در جلد دوم، این خانواده سنتی موازی با تحولات جامعه دچار تغییر میشود. اما او از این تنش و درگیری با خودش دست برنمیدارد همانطور که جامعه به وضعیت قبلی رضایت نمیدهد اگرچه وضعیت جدیدی هم هنوز پیدا نشده است. یعنی جامعه از زیر سکوت و مستعمرهبودن درآمده و میخواهد حرفش را بزند و حقش را بگیرد. فرزندان بزرگ شدهاند و یاسین که پسر نخست خانواده است ازدواج کرده و به قصرالشوق آمده یعنی به جایی که یکی، دو محله بالاتر از بینالقصرین است. Art​ic​le was gener​ated ​with GSA C᠎onte nt Gener at or D᠎emoversion .

گفت: من به زندگی و مردم ایمان دارم و خودم را ملزم میدانم تا زمانی که ایدهآلشان را باور دارم، از آن پیروی کنم، چون روگرداندن از آن ترسیدن است و گریز؛ همانطور که خودم را ملزم به انقلاب علیه باورهای باطلشان میدانم چون نپرداختن به آن خیانت است، و معنای انقلاب ابدی همین است». مطالعهی زندگی نامهی افراد موفق باعث میشود متوجه شویم که موفقیت مسیری سرراست و قطعی نیست و پشت هر دستاوردی چندین تلاش شکستخورده است. در «راه» این باور مطرح میشود که به جای آنکه به دنبال معنای زندگی باشیم باید خودمان برای زندگی معنا بسازیم. حتی کار شاعر از این هم سخت تر است چون باید در عین حفظ شکل منظم، مراقب باقی عناصر شعر هم باشد که در بهترین شکل خود ظاهر شده باشند.با این همه، البته نمی توان گفت شعری که در قالبهای کهن سروده می شود، حتماً ناقص از کار درمی آید و اگر هم چنین ادعایی بکنیم، وجود این همه شعرهای کهن زیبا، هنرمندانه و پرمحتوا را در گنجینه ادبیات خویش، چگونه توجیه می توانیم کرد؟ تنزل نام و جایگاه دبیران، سیاستگذاران، داوران و برگزیدگان و حتی میزان جایزه و استقبال شاعران، خود گویای همه چیز است. ایان مکیوئین نویسنده داستانهای کوتاه بود، اما تاوان رمانی بلندی است که متن جذاب و گیرای آن، خواننده را سحر میکند و به دنبال خود میکشاند.

شاید بتوان گاهی آنها را جزو «ادبیات ادبی» دستهبندی کرد؛ خیلی وقتها این رشتهها آثاری تولید میکنند که میتوان بر آنها عناوین «ادبیات فنی» یا «ادبیات حرفهای» نهاد. تام جونز داستان کودکی یتیم است که هنری فیلدینگ آن به رشته تحریر درآورده و ماجراهای زندگی این پسر در قرن هفدهم را روایت میکند. خواننده با استفاده از این سرنخها میتواند آنچه را که قرار است بعدتر در داستان اتفاق بیفتد پیشبینی کند. در «گدا» هم به شکلی این را بیان میکند. در این کلاسها، من ماجرایی را نوشتم که سال ۱۳۹۰ تمام شد. او با تاکید بر این که شاعر مناسبتی نیستم و نسبت به مسایل و حرارت جریانات آن شعر نمیگویم، ادامهداد: میگذارم جریانات بگذرد. اما همانطور که تحولات فرهنگی در خانواده در حال شکلگیری است، تحولات سیاسی و اجتماعی هم با آن تظاهرات و کشتهشدن فهمی تمام نمیشود و ادامه پیدا میکند. فیلمی با بازی رابرت پتینسون و جانی دپ از روی این رمان در حال ساخت است که در سال ۲۰۲۰ به نمایش گذاشته خواهد شد. این کتاب به شرح حال واپسین روزهای حضرت زهرا سلام الله علیها می­پردازد و اگرچه کتاب­های زیادی در مورد زندگی آن حضرت در دسترس است که بیشتر ذکر مصیبت دارند و به ارائه یک بیوگرافی از زندگی آن حضرت بسنده کرده­اند، این کتاب روایت افراد مختلف از ایشان و خطاب به اوست.

دیدگاهتان را بنویسید