سریع-مشاهده کتاب های فلسفه و عرفان شما

شاه اسماعیل دوم باطناً به مذهب تسنن متمایل بود و میخواست که آن مذهب را دوباره در ایران رواج دهد به همین سبب درصدد برآمد که از قدرت و نفوذ علمای بزرگ شیعه بکاهد و از تبلیغاتی که در ایران ضد مذهب تسنن میشد و مایه اختلافات بزرگ داخلی و خارجی و خونریزیهای فراوان بود، جلوگیری کند. برخی از پژوهش گران معاصر فرق اسلامی بر این باورند که بسیاری از این فرقهها که اشعری، یا ملطی و دیگران برای «امامیه» برشمردهاند، یا وجود خارجی نداشته، و واقعیت آن نوعی فرقه تراشی است، مانند «زراریه» و «هشامیه» یا بر فرض صحت، داشتن عقیده خاص در یک مسئله کلامی، مایه تعدد فرقه نمیگردد. اعمال مذهبی ممکن است شامل مناسک، موعظه، بزرگداشت یا بزرگداشت (خدایان و/یا قدیسان)، قربانی، فستیوال، اعیاد، خلسه، تشییع جنازه، مراسم ازدواج، مدیتیشن، دعا، موسیقی، هنر، رقص، خدمات عمومی، یا سایر جنبههای فرهنگ بشری ادیان دارای تاریخها و روایات مقدسی هستند که ممکن است در متون مقدس و نمادها و مکانهای مقدس حفظ شود که بیشتر هدف آنها معنا بخشیدن به زندگی است. بیشتر شیعیان دوازدهامامی در هند، ایران، عراق، جمهوری آذربایجان، لبنان، افغانستان، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند یمن و بحرین زندگی میکنند. اما اصفهان بیشتر به خاطر خرابیای که مهاجمین افغان بدان وارد کردند، جاذبه خود را به عنوان مرکز جهان شیعی از دست داد، و تمرکز فعالیت دانشورانه به عتبات، شهرهای دارای حرم در عراق منتقل شد. ​Th᠎is data has been  done ​by GSA C on tent G​ener᠎ator DEMO.

{کتاب های فلسفه و عرفان|{باور کنید|در نظر بگیرید|تصور کنید} مذهب {مهارت‌ها|توانایی‌ها|تخصص} {اما|اما} {هرگز|به هیچ وجه} {توقف|توقف} {بهبود|بهبود|افزایش}|{ذهن|افکار} دمیدن {روش|روش|تکنیک} در مذهب|{چگونه|روشهای آسان|دریابیم که چگونه|چگونه میتوان|چگونه میتوان|یادگیری|روشها|بهترین راه|راه درست|راه|نکاتی برای از دست دادن {پول |نقد} با مذهب}

در کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی نوشته نجف لکزایی، نویسنده از قول جان فوران مینگارد: « صفویه از سه منبع اساسی مشروعیت بهره میگرفت، بهعنوان نمایندگان مهدی، خود را از نسل موسی کاظم امام هفتم شیعیان میدانستند و مدعی بودند از نوعی عصمت برخوردارند، در رده صوفیهای صفوی خود را مرشد و راهبر معنوی تلقی میکردند و بدین وسیله اطاعت مطلق پیروان را میخواستند. طبق قانون اساسی فعلی دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه ۱۲ امامی میباشد. در این گزارش آمدهاست که مقامات جمهوری اسلامی در ایران محدودیتهای سختی را برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت قائل میشوند؛ آنان پیروان تقریباً همه مذاهب غیرشیعه را تهدید و بازداشت کرده، آزار میدهند. این گروهها به صورت رسمی همواره در اقلیت بودند اما برخی از اعتقادات و روایات آنها پس از دوره غیبت وارد اعتقادات عامه شیعیان شد. وی با پشتیبانی شاه به راهاندازی مدارس علمی و نیز رونق دادن به حوزه علمیه برخی از نواحی از جمله اصفهان پرداخت. طرفداران علی قائل بودند که او توسط شخص محمد به جانشینی منصوب شدهاست و خلافت باید از آن وی باشد. با این وجود، روایات میگویند محمد کماکان قصد داشته در لحظه مرگ وصی خود را مشخص کند، اما مانعش شدند.

از این رو کشورهای مسیحی اروپا بر آن شدند روابط محکم بازرگانی و سیاسی با ایران برقرار کنند زیرا دولت سنی عثمانی را خطری بزرگ میپنداشتند از این بابت که آنها پیشرویها و فتوحاتی در شرق اروپا برای خود کسب کرده بودند، بنابراین کشورهای اروپایی روابط دوستانه خود را همچنان که با تیمور و جانشینان او و دولتهای قره قویونلو و آق قویونلو داشتند با دولت شیعه صفوی بیش از پیش گسترش دادند. کشورهای دارای اکثریت شیعه ایران، عراق، آذربایجان، و بحرین هستند. مذهب احمدیه دارای شهرهایی تماماً احمدینشین در کشورهای هندوستان، پاکستان و بنگلادش است. از آن جمله پیروان مذهب احمدیه پیامبر مسلمانان را واپسین پیامبر نمیدانند و میرزا غلام احمد را به عنوان «منجی بشریت» همچنین «مهدی موعود» و «عیسی مسیح»معرفی میکنند. از زمان جعفر صادق و به دلیل پرهیز او از تلاش برای دستیابی به قدرت سیاسی در سایه جدال بین امویان و عباسیان در بین غالب پیروان او اعتقاد چنین بود که تا زمان قیام قائم آل محمد (که شناخته شده نبود) تغییری در وضعیت سیاسی شیعیان ایجاد نخواهد شد و به همین دلیل شیعیان دوازده امامی تا سالها بعد همواره از امامان بعدی در مورد اینکه قائم هستند یا نه پرس و جو میکردند. نتیجه گردهمایی مسلمانان در سقیفه، انتخاب ابوبکر بهعنوان جانشین محمد بود.

محمد پسر عبدالوهاب، مؤسس وهابیت نیز مذهب حنبلی داشتهاست. دینهای بابی و بهائی نیز از این دسته و از ادیان نوین هستند. گروهی از انصار در سقیفه بنی ساعده از سعد بن عباده حمایت میکردند، اما مهاجران این را نپذیرفته و خود را از لحاظ خویشاوندی نزدیکتر به محمد میدانستند. شیعیانِ علی بن موسی الرّضا، خطِّ امامت را در سه نسلِ دیگر در فرزندانش تا امام یازدهمشان، حسن عَسکَری با اختلافاتِ جزئی دنبال کردند. مفاتیحالعلوم شیعیان را به شش زیرگروه بخش میکند، اثنی عشری معتقد به دوازده امام، زیدیه (پیروان زید بن علی)، کیسانیه (پیروان کیسان غلام علی بن ابیطالب)، عباسیه (منسوب به آل عباس بن عبدالمطلب)، غالیه، و امامیه. پیروزیِ عباسیان – که با شعار «الرضا من آل محمد» به میدان آمده بودند – سببِ سرخوردگیِ شیعیان شد که همه انتظار داشتند تا یک علوی بهجای یک عباسی موفق به خلافت شود. در سال ۱۵۰۱ اسماعیل از شیعیان خارج از ایران دعوت کرد به ایران بیایند تا در برابر اکثریت سنی در امان باشد. شاه اسماعیل یکم و مبارزان قزلباش یک قدرت رهبری مهاجم را به وجود آوردند، این توان رهبری و نظامی یک پشتیبانی و ذخیره بزرگ اجتماعی، فکری و روحی برای آنان محسوب میشد.

{کتاب های دینی|{3|4|5|6|7|8|9|10|سه|چهار|پنج|شش|هفت|هشت|نه|ده} راه برای محافظت از مذهب|آنچه {Everyone|Everybody} {Must|Should} {درباره|درباره|درباره اطلاعات|درباره آن بیاموزید} مذهب|ازدواج و مذهب بیشتر از آنچه فکر می کنید مشترک هستند}

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با {کلیک کنید|بیشتر بخوانید|کلیک|بیشتر|مطالب بیشتر|موارد بیشتر|این سایت|منبع} وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید