سرانجام، راز شعر آشکار شد

او در حال حاضر مدیر نشر جامجم و رئیس خانه شعر و ادبیات است. ردیف: ردیف در حقیقت برای تکمیل موسیقایی قافیه بهکار میرود. برای وارد شدن به وب سایت فیدیبو و استفاده از کد تخفیف 40 درصدی بالا بر روی دکمهی سبز رنگ ” خرید کنید ” کلیک نمایید. استیو جابز در یکی از سرنوشتسازترین لحظات تاریخ اپل در روز 9 ژانویه 2007 به روی صحنه رفت و از نسل اول آیفون پرده برداشت. تکثیر نویسنده در چند دهه اخیر، اتفاقی بود که بیش از آنکه به کار ادبیات بیاید، به گرمکردن بازار کتاب منجر شد و از اینرو با تعدد و تکثیر نویسنده از هر کدام یک کتاب کافی بود تا همچنان این تنور گرم بماند اما ادبیاتی که ما آن را در آثار بزرگ ادبیات جهان و داستانهای وطنی سراغ میگیریم، چیزی بیش از تککتابها و تکثیر داستانهایی است که بر اساسِ مطالبه بازار و بهعنوان کالا تولید انبوه میشوند و به فروش میرسند. من نمیتوانم دقیقا آدرس بدهم که از کدام گوشه زندگیام به کدام گوشه تاریخ وصل شدهام اما میدانم که از مغز استخوان این زندگی آمدهام. با چنین دیدی است که شاعر برای ترکیب تکبیتهایی زیاد و ساخت یک غزل واحد، از تلمیحات و ارجاعات زیادی استفاده میکند. This data was w ritt᠎en by GSA  C​onte nt Gene​rator ᠎DE᠎MO​!

تلاش کردیم همه سوژههای ما مسائل مردم یا دستکم مسئلههای بخشی از مردم باشد که تعدادشان زیاد است و با موضوعی درگیر هستند. جابز شخصیتی بود که زیاد تمایلی به بیان زندگی خصوصیاش نداشت؛ اما سرانجام زمانیکه به سرطان مبتلا شد، رضایت داد والتر ایساکسون زندگینامه او را بنویسد. پس از چند سال، تخلص خود را به«یغمای جندقی»تغییر داد و به تهران رفت. دو سال پس از حضور در این مجلس، خبرگان ملت ایشان را به عنوان عضو هیأت رئیسه برگزید. او باور دارد آنچه در مناسبات اجتماعی ادبیات غایب است حضور یکدیگر است؛ یعنی همین گفتوشنودها. باید کسی درباره این موضوعها مینوشت که او در آن کار، بهترین باشد. میتوانم بگویم که بهنحوی یک نوع عبور و سلوک در این زندگی داشتهام و فکر میکنم ادبیات هر عصری منطقا در بستر تاریخی جامعه منسوب به آن حرکت میکند». اگر نویسنده نتواند در اجتماع رخنه کند، فقط میتواند یک کتاب بنویسد» و این امر یک بار نوشتن از خود، برای هر انسانی ممکن است چراکه هر فردی در زندگیاش تجربیاتی دارد که به روایت دربیاید اما نویسندگی و ادبیات حکایت دیگری دارد. ضرورت نوشتن از دیگری تا حدی است که میتواند به فرد هویت نویسنده بدهد وگرنه در ادبیات معاصر دو سه دهه اخیر، کم نبودند نویسندگان تککتابی که در غبار روزگار گم شدند.

رمضانی ادامه داد: دلیل تاکیدم بر «خلق» این است که در سایر گونههای ادبی به اندازه شعر، الهامبخشی و همهگیری در بین اقشار مختلف مردم را نمیتوانیم پیدا کنیم؛ لذا خلق و الهامبخشی که در شعر نهفته منحصر به فرد است و چه بسا بتوانیم ادعا کنیم که شعر بهصورت تام و تمام به زبان فارسی متعلق است و در هیچ زبان دیگری اینگونه طبعپسند، آهنگین، موزون و دارای معنی سراغ نداریم. او اگرچه عمر زیادی نداشت، اما در سن جوانی، بر اثر تصادف از دنیا رفت، اما آثار ادبی و مستندهای گرانبهایی از خود به جای گذاشت. پدیدهای که بهعنوان ادبیات انگلیسی به شمار میآید، بیش از هزار سال قدمت دارد. میتوانید ادبیات انگلیسی را به عنوان لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا بخوانید. از او به عنوان یکی از آغازکنندگان ادبیات اجتماعی و انتقادی معاصر ایران یاد میشود.«یغما» در نوجوانی به سمت منشی حاکم جندق برگزیده شد ونخستین اشعار خود را با تخلّص« مجنون » آغاز کرد. کارنامه نشر جامجم از زمان مدیریت او نشان میدهد در کسوت ناشر، موفق بوده است؛ کتابهایی که در یک سال اخیر در نشر جامجم منتشر شده توسط مخاطب خوانده شده و مورد اقبال قرار گرفته و در شرایطی که همه از ضعف چرخه صنعت نشر صحبت میکنند به چاپهای چندم رسیدهاند.

در حقیقت باید گفت که تعاریف بسیاری در این زمینه وجود دارد که از همان گذشتههای دور، گاه با هم در تضادند و یکدیگر را نقض میکنند. بسیاری از ادبیان، معتقدند حافظ در اشعار خود از سعدی تاثیر ویژهای پذیرفته است. گفت و گو از شعر جدید ایران، یعنی ادبیات پس از اسلام است.در اواخر سده ی چهارم هجری است که در شعر ایران اثر توجه به صنعت شعر ظاهر گشت. در حالی که شهر ساحلی کولبی در خواب به سر میبرد، آن دو به سعی دارند به اودن کمک کنند تا طعم و لذت زندگی نوجوانی عاری از فکر خیال و پر از سرگرمی را بچشد. هر کسی میتواند این تجربههای شخصی که به سادگی نوشته شدهاند را در هر کجا بخواند و لذت ببرد؛ خانه، مترو، اتوبوس و هر وقت فراغت. این آثار کتابهای خوب و خوشخوانی هستند که از دغدغه مردم این زمانه دور نیستند و هر کسی میتواند رد پای خودش را در آنها ببیند. اکنون نقدهای مکتوب و جلسات نقد حضوری کتابهای ادبی و بهویژه رمان، خیلی تلگرافی و سفارشی است. ادبیات فارسی ، یکی از کهنترین آثار ادبی جهان میباشد که جزو لاینفک فرهنگ فارسی است. اگر هم نام این اثر به گوشتان نخورده، زود دست به کار شوید و این کتاب را که به گواه منتقدان و کارشناسان و البته خوانندگان، یکی از بهترین رمان های جهان است به کتابخانه خود اضافه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید