راه حل نهایی برای ادبیات که امروز می توانید درباره آن بیاموزید

در سالهای باززایی مفاهیمی چون یگانگی فرم و محتوی در ادبیات کلاسیک مطرح شد که از چشمگیرترین دستمایههای نقد است. داستان و رمان های علمی و تخیلی: در این ژانر، رمان ها اغلب در زمانی مبهم مانند آینده یا گذشته میگذرند و مکانی غیر معمول دارند. به همین سبب، درسرگذشت یا شرح قهرمانیهای پهلوانان و شخصیتهای داستان خود، هرگز دخالت نمیورزد و به نام و کام خود در باب آنها داوری نمیکند. بله. خانواده به ظاهر خوشبختی که در آغاز همه جوان و سرحال هستند در طول زمان دچار تغییر میشوند. در بخش نخست این داستان فوقالعاده، شاهد آن هستیم که هر یک از اعضای خانواده میآیند و شرححالشان را از زبان خودشان میگویند. در ایران چند ترجمه از آن وجود دارد، اما مشهورترین ترجمه از آنِ زندهیاد نجف دریابندری است. داستان پیچیده است، چندین راوی دارد، ممکن است مقداری حوصلهسربر باشد، اما در کل ارزش مطالعه دارد؛ کلیت داستان بر زمان جنگ داخلی آمریکا در اوایل قرن نوزدهم دلالت دارد. این کتاب در درون هم حالت خودزندگینامه دارد و شخصی به نام «پیپ» ماجرایاش را از برایمان میگوید.

This a rt icle was wri᠎tten by GSA Con tent G​en​er​ator​ D​em᠎ov ersi᠎on .

چه بحث پیرامون بهترین رمانهای جهان باشد، چه پیرامون معروف ترین رمان های جهان، چه پیرامون رمانهای فلسفی، در هر صورت لااقل یکی از رمانهای داستایوفسکیِ استاد در آن فهرست وجود خواهد داشت. فهرست ما که پیرامون معروف ترین رمان های جهان است، حاوی 2 تا از رمانهای مشهور داستایوفسکی است. کتابهای معروف او: رساله در اخلاق، همهپرسیها، رساله در موسیقی. سخنرانی او در باب شكسپير، كتاب ماتيو آرنولد موسوم به مقالاتی در نقد ادبی (Essays in Criticism) و سرانجام از گزيده مقالات (Selected Essays ) تي.اس.اليوت نام برد. برگردانهای زیادی از این کتاب به فارسی صورت گرفتهاست. مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه شعر به صورت تام و تمام به زبان فارسی مستقل است، عنوان کرد: در زبان های دیگر شعر این گونه طرح پسند، آهنگین و دارای مضامین بالا نیست. ویلیام تاکری هم با نوشتن رمان بازار خودفروشی به دقیقترین شکل ممکن، مقطعی از زندگی اشراف و فقرای انگلیسی را روایت کرده است. مطالعاتی مانند «مادران رمان» (۱۹۸۶) از دیل اسپندر و «پیدایش رماننویس زن» (۱۹۸۶) از جین اسپنسر در پافشاری آنها بر این که زنان همیشه در حال نوشتن بودهاند، راهگشا بودند. This art ic᠎le h as ​been g​ener᠎at ed with t he  he᠎lp of GSA C​onte nt Gener​at​or Demover si on!

اینمجموعهداستان، ۱۱ داستان کوتاه را از اینداستاننویس تبریزی شامل میشود که در آنها، روابط آدمها در جامعه و مضامینی مثل مرگ و زندگی، عشق و … ادبیات هیاهو ندارد و این محصول خلوت فردی باید به بطن جامعه کشیده شود. خشم و هیاهو از دیگر معروف ترین رمان های معروف جهان است. موبی دیک یا نهنگ سفید از دیگر رمانهای معروف دنیا است و همچون بسیاری از این رمانها محصول قرن نوزدهم است. قابلذکر است که همچون بسیاری از رمانهای معروف دنیا، این رمان نیز جزئی از کلِ دوراناش است و ابزاری مناسب برای شناختنِ بیشترِ آن سده و آن محیط – که همان انگلیس باشد – است. جنایت و مکافات یکی دیگر از رمانهای داستایوفسکی است که شهرتاش فراتر از زمان و مکان رفتهاست. آرزوهای بزرگ یکی دیگر از مشهورترین رمانهای جهان است. جنگ و صلح در سالهای مختلف توسط افراد مختلفی به فارسی برگردانده شده، اما فکر میکنم ترجمهی آقای سروش حبیبی – که مستقیم از روسی انجام گرفتهاست – ترجمهی مناسبتری نسبت به دیگر ترجمهها باشد. پیپ به این استلا دل میبندد، اما هاویشام که از مردان عقده دارد درصدد است که عقدهاش را به استلا منتقل کند تا از راه او بتواند از مردان انتقام جوید.

همچنین شهره آغداشلو در این فیلم حضوری کم رنگ در نقش یک دکتر روسی الاصل را دارد. دینی و فلسفی ، تفسیرها و نثرهای تاریخی و جغرافیایی کهن که در این قالبها نمی گنجد ارزش ادبی دارند . در طول حدود 150 سالی که از نگاشتناش گذشته به زبانهای مختلفی ترجمه شده و میتوان گفت که دهها میلیون انسان مطالعهاش کردهاند. شرفی خبوشان اظهار کرد: در برنامههای امسال، نگاه ویژهای به اهالی ادبیات انقلاب و نویسندگان متعهد کشور داریم. از مرحوم سید رضا کامیاب (یک روحانی که برای تبلیغ نهضت انقلاب از مشهد به کرمان آمده بود) به عنوان فردی که شهید قاسم سلیمانی را با انقلاب آشنا کرد، یاد میشود. با پیروزی انقلاب اسلامی، استاد فیاضبخش مدتی در کادر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و دفتر ریاست جمهوریِ شهیدان رجایی و باهنر به فعالیتهای سیاسی پرداخت. در این کتاب، بهخوبی با روحیات و باورها و نحوه زندگی او آشنا خواهید شد.

دیدگاهتان را بنویسید