راهنمای گمشده مایاها برای کتاب های دینی

وی همچنین هستی فلسفه عرفان را از دیگر مباحث مندرج در کتاب خواند و ادامه داد: چه این که عرفان با همه شکوه و جلال علمی و معرفتی آنگاه حجیت دارد که مبانی و مبادی آن بر پایۀ اصول عقلی و به روش عقلی استوار شده باشد وگرنه یک دانش بی پایه مطالب بیشتر خواهد شد. بررسی و تبیین این مبانی و مبادی از سوی فلسفۀ عرفان صورت می گیرد. وحكومت اسلامي به صورت واقعي و كامل در همه ابعاد زندگي مسلمانان پياده شود. وساير بزرگان صحابه و صالحان امت اسلامي درهنگام مصيبت، توصيه به صبر وتسلي دادن به عزاداران بوده است حسين رضي الله عنه نيز شخصا زنان ودخترات خاندان خويش را در شب و روز عاشورا به شكيبايي توصيه فرمود. غم اندوه وفات خويش را بزرگترين مصيبت خوانده و در روايات متعدد امت اسلامي را دعوت به صبر وشكيبايي داده است چنانكه مي فرمايد :((اذا اصاب احدكم مصيبه بي فانها اعظم المصائب ))(38) هر گاه به يكي از شما مصيبتي رسيد، مصيبت (وفات ) مرا بياد آوريد، زيرا آن بزرگترين مصيبت هاست. هند ميگويد: (( من براي مردم هند، چيز تازه اي نياوردم، بلكه فقط نتيجه اي را كه از مطالعات و تحقيقاتم پيرامون تاريخ زندگي قهرمانان كربلا بدست آورده بودم ارمغان ملت هند كردم، اگر بخواهيم هند را نجات بدهيم، بايد همان راهي را بپيماييم كه حسين بن علي پيمود.)) قيام حسين رضي الله عنه پيامهاي بس بزرگ و ارزنده دارد كه نبايد آن را در اظهار غم واندوه و با برگزاري مراسم عزاداري خلاصه كرد » حسين رضي الله عنه به مسلمانان درس عزت، استقامت، شهامت و آزدگي داد.

کتاب های فلسفه و عرفان

5. من با ایمان کامل باور دارم که خالق، که برکت باد نامش، تنها دهنده خواسته و دعای من است. لازم به ذکر است این گونه علم و معرفت باید اغلب از جانب نفس، روح، دل و قلب آدمی بدان نظر شود نه از جانب عقل، ذهن و سایر ادراکات مرتبط با آن! علم عرفان و اصحاب معرفت هم در تلاش اند همچون عالمان فلسفه به منشأ و سرچشمه هستی که همان خداست، برسند. نیز می توان به معرفت خدا، انسان و جهان هستی نیز پی برد، یا از این طریق به حل مشکلات روز مره مردم پرداخت. فلسفه، یک علم نه تنها ذهنی در کشف حقایق و حوادث هستی است، بلکه یک نگاه کلی(در حد کلان) به هستی هم دارد و در کشف حقایق و رویدادهای جزئی در تمام زیر مجموعه های عالم و جهان(مسائل فردی، اجتماعی، اقتصادی و…) کاربرد داشته و می تواند نسخه درمان ارائه دهد. رمان مذهبی با موضوعات مختلف، نهتنها برای نوجوانان، بلکه برای بزرگسالان نیز جذابیت دارد. سال ها بعد، افلاطون – با گرایش های الهی و عرفانی- خود را فیلسوف نخواند، بلکه با تواضع علمی، خود را فیلوسوفوس یا دوستدار علم نامید.

کتاب های دینی

به این ترتیب پس از مرگ حکیم نورالدین بروی در سال ۱۹۱۴، طرفداران خلیفه گری، پسر میرزا غلام احمد را به عنوان «خلیفه مسیح و مهدی دوم» برگزیدند. حجت الاسلام فضلی در تعریف چیستی فلسفۀ عرفان بر مبنای محتوای کتاب گفت: در این اثر، فلسفه را به تعریف همگانی اندیشیدن عقلی بر پایۀ اصول عقلی دربارۀ پرسمان عقلی توصیف شده و آن را به دو قسم فلسفۀ عام که از مجموعه مسایل ضروری الصدق تشکیل شده و فلسفۀ خاص که از ترکیب اصول ضروری و مسایل نظری تشکیل شده تقسیم کرده و فلسفۀ خاص را به دو قسم فلسفۀ محض و فلسفۀ مضاف یا فلسفۀ تابع تقسیم نموده است و برای تعریف این دو فلسفه بر دو عنصر نظارت عقلی و واقعیت نفس الامری توجه داشته است. گرچه فهم و ادراک مباحث عرفانی و نظریات خاص ابن عربی، بر خلاف اصول و مبانی فلسفه، نیاز به سال ها تلمذ در مکتب اساتید این علم و فن نسبتا غامض و تخصصی دارد. لذا، برخی محققین، از نگاهی، آغاز تفکر معرفتی و عرفانی را از همان آغاز جنبش علمی – فلسفی یونان قدیم، مطالعه و در نظر گرفته اند.

مرگ، مذهب و مالیات: نکاتی برای اجتناب از مذهب

Th is article h᠎as be​en w​ri tten by G SA Content G​ener ator D​emov ersion.

واضح است؛ این گونه علوم و فراگیری آنها – که به نوعی با دین و مذهب مرتبط است- در رأس نیازهای فکری، معنوی و روحی انسان ها قرار دارد، اما در برخی جوامع(غربی، شرقی و…) معمولا، این علوم، جدا از سیاست، اجتماع و حکومت تعریف شده اند؛ مثلاً در بیشتر جوامع دینی مانند کشور ما، این علوم به نوعی با سیاست و حکومت نیز متصل شده است. البته نه هر نوع عرفان و تصوفی یا هر عارف و صوفی مصطلح در این حوزه، بلکه، منظور، عرفان ناب و اصیل اسلامی، قرآنی و متأثر از اندیشه های پاک بزرگان دین ما و شاگردان صدیق ایشان بوده است. از این نوع فرایند ذهنی(از معلول به علت رسیدن یا بالعکس،) و بررسی و تحلیل آن، به فلسفه یا این علم هم یاد می شود. و هر مسئله ای در باره آنها، در هر شرایط زمانی و مکانی از جمله موارد مورد بحث علم کلام هستند. عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغهمندی مراجع تقلید نسبت به حل مشکلات اقتصادی مردم گفت: حل مشکلات اقتصادی، مورد عنایت مراجع بزرگوار تقلید است و دولت نیز لازم است با تمام توان پیگیر حل مشکلات باشد و در جهت تأمین معیشت شهروندان تلاش کند.

دیدگاهتان را بنویسید