راهنمای چارلی شین برای شعر

رشته زبان و ادبیات انگلیسی به طور کلی به عنوان نوشتن با شایستگی هنری تعریف میشود.با این حال، انواع دیگر متن مانند فیلمنامه، داستان نویسی، متن آهنگ، وبلاگها و موارد مشابه، اکنون میتوانند، زیر مجموعههای رشته زبان و ادبیات انگلیسی باشد.یک گرایش دیگر از ادبیات انگلیسی، متنهایی از جمله شعر، نمایش و داستان نثر را بررسی میکند. که به مضمون شعر، تنوع زیادی ندادند. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) محفل های شعری زیادی با شاعران برگزار میکند و این نشان دهنده اهمیت موضوع شعر و شاعری در کشور ما است. شاعران زیادی همچون فرخی سیستانی، منوچهری، عنصری و… از مهمترین شاعران این دوره میتوانیم به مشتاق اصفهانی، هاتف اصفهانی، صباحی بیدگلی، قآنی شیرازی و فروغی بسطامی اشاره داشته باشیم. بدين ترتيب چنانكه اشاره شد، كار منتقدان باستان بيشتر نشان دادن نقاط ضعف بوده است. از ویژگیهای برجستهی این سبک میتوانیم به حضور تکبیتهایی برجسته (تحت عنوان شاهبیت) که بسیاری از آنان تبدیل به ضربالمثل هم شدهاند، اشاره داشته باشیم. این سبک در حوزهی زبانی بلوغ خاصی داشت. و سبک هندی هم با اغراق در مضمونپردازیهای غیرمعمول، کشفهای سوررئال و بیرونزده از کار، باعث رویگردانی اکثریّت مخاطبان و طبعاً شاعران از خود شد.

و همزمان با اینکه گروهی -چه در اقلیت چه در اکثریت- از یک سبک شعری پیروی میکنند، عدهی دیگری هم به سویی مخالف میروند. و این نکته در خلأیی که این سبک در مثلث اولیهی ما ایجاد میکند، نیز صادق است. روشنفکری ما با تمام محدودیتها در تمام حوادث مهم اجتماعی و تاریخی معاصر حضور داشته و هزینهاش را داده است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: زن در این نگاه ستون خانواده است، مادر است و اگر لازم باشد و به وقتش در سیاست وارد میشود و با سخنان خود حضرت زینب کبری (س) می شود. مقالات پس از تأیید اولیه توسط سردبیر یا دبیر تخصصی جهت داوری در اختیار دو داور قرار گرفته و اصلاحات لازم از طریق سامانه به اطلاع نویسنده (نویسندگان) خواهد رسید. لازم به ذکر است که برخلاف شعر نو، شعر سپید را نمیتوانیم با توجه به ریشهی غیرفارسی (فرانسوی) آن، به هیچ وجه در این مقاله بررسی کنیم. رمان دیگری که به تازگی چاپ شده، «با او نشستم روبرو» نوشته امیرحسین بهاج است.

C᠎on​tent has been cre at᠎ed by G᠎SA Con​te nt Gener ator D em᠎oversion .

«ضد» چهارمین اثر منظوم فاضل نظری است و در بهار 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب مجموعه مشتمل بر 258 بیت است و یک بررسی اجمالی تمایل شاعر به سرودن اشعار کوتاه را نشان میدهد چراکه در این کتاب، تعداد 26 غزل پنج بیتی، هشت غزل شش بیتی، دو غزل هفت بیتی و دو غزل هشت بیتی وجود دارد. هرگاه یک نگاه به بیگانه میکنی/ خون مرا دوباره به پیمانه میکنی/ ای آنکه دست بر سر من میکشی! اختیارم را از دست داده بودم. شاید بیش از آن که از دوران مشروطه، صحبتهای فضلالله نوری را به خاطر داشته باشیم، اشعار تند و تیز شاعرانی همچون «عارف قزوینی، میرزاده عشقی، محمدتقی بهار، نسیم شمال و حتی فرخی یزدی» را به یاد بیاوریم. و البته تاثیرات دورهی اعراب بر آن واضح است. مرعشیپور میگوید نجیب محفوظ در همه آثارش هم حکومتهای مصر را نقد کرده و هم جامعه مصر را و به میانجی آثارش میتوان گفت که او در پی جامعهای آزاد با آرمانهای سوسیالیستی بوده است. امیر حسین بهاج پیش از این چند کتاب شعر و داستان کوتاه منتشر کرده و در این کتاب که فضایی عرفانی دارد به روایتی عاشقانه از یک مرید برای مرادش پرداخته است. قدیمترین و نخستین نوولهای کشور اندونزی در سال ۱۹۲۰ به زیور طبع آراسته شد به قلم مری سایرگار Siregar ماراه روسلی Marah Rusli و Abdul Muis نویسندگان اندونزی که در روزنامهنگاری کسب تجربه کرده و بیشتر آنها هنوز روزنامهنگار هستند، بود.

با سلام واحترام به محضر همه عزیزان و اساتید دانشگاه؛امیدوارم از این همه جلسه و صورتجلساتی که این عزیزان صادر میکنند نتیجه ای برای اساتید جوان وحاشیه ای که در اقصا نقاط کشور خدمت میکنند عایدشان شود. تاکنون 50 میلیون نسخه از مجموعه کتاب آنشرلی در سراسر دنیا به فروش رسیده است. برای مثال شعری که شهریار موقع دیدن معشوقهاش ثریا سروده است، نشاندهنده عشق شدید و درد جدایی شاعر است. شعری که تقریباً تاثیرگذارترین شعر تاریخ ایران هم هست. ضمناً دورهی مشروطه، اولین نقطهای از تاریخ ادبی ایران است که تضارب آرا پیش میآید. این درصورتی است که در تاریخ ادبیات ایران، تا قبل از مشروطه، همیشه یک جریان تماماً غالب وجود داشت. چهاینکه اشعار دورهی مشروطه، اکثرا به عنوان شعار در تجمعات هم استفاده میشدند. اشعار عاشقانه شهریار هم که در وصف عشق نافرجامش سروده شدهاند، زبانزد خاص و عام هستند. شعر معروف شهریار که با بیت «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا/ بیوفا حالا که من افتادهام از پا چرا» شروع میشود را میتوان یک شعر سراسر عاشقانه دانست. در میان مجموع 282 بیت این کتاب سی و پنج غزل پنج بیتی، هشت غزل شش بیتی، هفت غزل هفت بیتی و یک غزل ده بیتی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید