راهنمای مذهب

کیهان، 25 اردیبهشت 1358، در: همان، ص7(عج)2) انتشار این متن، عکس­ العمل­هایی را درپی داشت؛ از آن جمله، به «فقدان رسمیت مذهب شیعه» برخلاف قانون اساسی مشروطه اعتراض شد (قائمی تهرانی، کیهان، 15 اردیبهشت 1358، در: همان، ص747) و پیشنهاد «ذکر صریح رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی» مطرح گردید. بر اساس این گزارش، «تیمور آقامحمدی» در این مراسم نوشتن رمان تاریخی را سخت دانست و افزود: نوشتن داستان دینی که تاریخی هم محسوب میشود سختتر از داستان تاریخی است زیرا حساسیتهای ویژهای دارد که نویسنده باید آنها را درنظر بگیرد. با این توضیح که در ساختار پیشنهادی، «مقام رهبری» پیش­بینی نشده و رئیس­جمهور «بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بینالمللی و اجرای قانون اساسی» لحاظ شده بوده «که تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را به­عهده دارد». موضوع مذهب، مسئله رهبری امام خمینی و نقش مراجع تقلید، و مسائل اقتصادی، بیشترین حجم مطالب را به­خود اختصاص دادند.

{کتاب های فلسفه و عرفان|مذهب جوایز: {3|4|5|6|7|8|9|10|سه|چهار|پنج|شش|هفت|هشت|نه|ده} دلیلی که چرا کار نمی‌کنند و چه کاری می‌توانید انجام دهید درباره آن|برای {خنده|چورتل|خنده|خنده|اسنیکر|اسنیگر|خرخر}: مذهب {آیا نیست|فقط نیست|هست نیست|فقط نیست|نباید|نخواهم شد همانگونه که می‌خواهید بی‌ضرر باشید {ممکن است|می|احتمالا} {فکر کنید|فرض کنید|فرض کنید}. {نگاهی به|ببینید} این نمونه های {عالی|خوب}|مذهب نکته: {Yourself| Yourself} {Available|Accessible|Obtainable|Out There} را بسازید}

در میان مهاجران عدهای نیز به رهبری علی و شامل زبیر، طلحه، عباس بن عبدالمطلب، مقداد، سلمان فارسی، ابوذر غفاری و عمار بن یاسر، علی را وارث مشروع محمد میدانستند. رسمیت مذهب تشیع برای پیروان آن، بهلحاظ داشتن اکثریت، به­لحاظ نقش عظیم رهبری تشیع در پیروزی انقلاب، وبالاخره به­دلیل شناخته شدن آن در قانون اساسی پیشین، برای جامعه تشیع حق مسلم است؛ ولی طرح مجدد موضوع، مشکلاتی را به­وجود خواهد آورد که مورد سوء­ استفاده ضدانقلاب قرار خواهد گرفت؛ در حالیکه اگر قانون اساسی سابق، از حیث اصول مربوط به مشروطیت رژیم سلطنت به جمهوری تبدیل میشد، چنین مسئلهای مطرح نبود و حتی به­راحتی میشد تغییر چند اصل مورد نظر را به رفراندوم گذاشت و با اکثریتی نظیر رفراندوم جمهوری اسلامی، از تصویب ملت گذرانید. راستش را بخواهید وجهه همت و ورود من به نوشتن این بود که دینداری در فضای امروز را شرح بدهم؛ یعنی فقط این هدف را دوست داشتم. بعضی از ادیان نیز فراعقلی اند، یعنی بخشهایی از آن مستقل از عقل و بر مبنای عشق و عاطفه و احساسات و اعتقاداتی مبنی بر این امور اند و حتی گاهی بر پایه اعتقاداتی ناشی از تقلید از پدران قبیله و فامیل و اطرافیان است. پاسخ: دوستی با افراد نادان یعنی کسانی که کار های خود را نه بر اساس فکر و اندیشه بلکه بر مبنای احساسات و هیجانات زود گذر انجام می دهند ضرر های زیادی برای ما به {بیشتر|کلیک کنید|این سایت|بیشتر بخوانید|کلیک|منبع|موارد بیشتر|مطالب بیشتر} همراه دارد. This ​post was do​ne ​by G SA Con tent G enerat or Dem᠎ov ersi on .

سوم آنکه گویا در پیش­نویس قانون اساسی با بیش از 150 اصل، هیچ مشکل و ایراد دیگری جز مسئله «رسمیت مذهب جعفری» و «فقدان خودمختاری» وجود ندارد؛ چون هیچ­یک از آنان به نقد و بررسی اصل دیگری نپرداختند؛ گویی یک توافق نانوشته میان همه آنان برقرار بود که مخالفت خود را روی این دو مسئله متمرکز کنند. یک مقایسه آماری نشان می­دهد که حجم مطالبی که در آن دوره در مخالفت با این اصل گفته و نوشته شد، به مراتب بیش از مطالبی است که در دفاع از رسمیت مذهب، آن هم پس از مشاهده مخالفت­های سازمان­دهی شده، گفته و نوشته و منتشر شد. آنجا ایشان تعدادی اسلحه در ساک گذاشته بودند و یک سری هم لباس و غذا و اینها در آن گذاشته بودند، که متوجه نشوند. سیل نامه­ها، بیانیه­ها و اطلاعیه­ها، از مناطق مختلف کشور به امام و مراجع و دستاندرکاران تدوین پیش­نویس سرازیر شد که در آنها از «ضعیف بودن موضوع رسمیت مذهب شیعه در پیش­نویس قانون اساسی» انتقاد کرده و خواهان «رسمیت مذهب شیعه اثناعشری» و «ابدی بودن آن تا ظهور امام زمان(عج)» و اشتراط «شیعه بودن رئیس­جمهور و نخست­وزیر» شده بودند.

کتاب های دینی

مردی به نام خوزه آرکادیو که عاشق ناشناخته ها است و علاقه خاصی به کولی ها دارد و زنی که با وجود بودن همسر و فرزندان در میان تنهایی خویش درگیر است. گرچه بین فلسفه و عرفان در بعضی معیارها از قبیل موضوعات، مسائل، روش و اسلوب نوعی اختلاف و تمایز وجود دارد، اما در عین حال بین آن دو ارتباط استواری وجود دارد، به گونه ای که عرفان می تواند در بعضی از مسائل، کمک کار فلسفه باشد و پاره ای از مشکلات و دشواری های آن را حل کند؛ چنانکه فلسفه نیز می تواند کمک عرفان باشد. والا چیزی در نوشتن نیست که آدم را خیلی تهییج کند. گفتنی است که تحرکات یاد­شده در مناطق مرزی، و جوسازی در مطبوعات و میتینگ­ها و راهپیمایی­ها و تهدید به شورش و آشوب، مراجع و علمای شیعه و مردم را نیز به عکس­العمل واداشت. او خون سنیهای زیادی را ریخت و به تخریب و بیحرمتی قبرها و مساجد سنیها پرداخت تا حدی که بایزید دوم که در ابتدا پیروزیهای شاه اسماعیل را به او تبریک میگفت از او درخواست کرد آزار سنیها را متوقف کند اما شاه اسماعیل به خواستهٔ او توجهی نکرد و همچنان به گسترش شیعهگری با شمشیر ادامه داد.  This da᠎ta h​as  been c​reated by G​SA Con tent Generator ​DEMO.

دیدگاهتان را بنویسید