ده کاری که برای موفقیت کتاب های فلسفه و عرفان باید انجام دهید

وی از ابوحنیفه و مالک بن انس از روسای مذهب اهل تسنن که شاگردان امام صادق(ع) بودند نام برد و گفت: از ابوحنیفه که دو سال درس امام صادق(ع) را درک کرده این جمله نقل شده که “اگر این دو سال نبود من هلاک می شدم”. از این منظر، کارکردهای منتسب به دین به 2 دسته فردی و اجتماعی تقسیم می شود. اشعری شیعه را به سه صنف به نامهای «غالیه»، «رافضه»، «زیدیه» تقسیم میکند، و در نتیجه امامیه را با رافضه یکسان میگیرد. وی همانند جدش خواجه علی سیاهپوش تحت تأثیر مذهب شیعه قرار گرفته بود و از دید خود تغییراتی را نیز در آن به وجود آورد. بلكه اصل دین و اصل وجود خداوند هم به اثبات نمی رسد. 3.بر این اساس پس از به كار گیری دلائل عقلانی و از طریق عقل و براهین عقلانی و منطقی زمانی كه وجود خداوند اثبات شد و حقانیت پیامبر اسلام و دین اسلام و كتاب آسمانی او نیز ثابت گردید، دیگر تشخیص مذهب حقیقی در دین، كار دشواری نیست. و همین طور تا هفت بلکه تا هفتاد بطن، حضرت امام خمینی در این باره می نویسند: «بدان همانطور که از برای کتاب تدوینی الهی به اعتباری هفت بطن هست و به توجیه دیگر هفتاد بطن، که جز خدا و پایداران در علم کسی را از آن بطون آگاهی نیست و آن معانی رامس نمیکنند مگر کسانی که از حدث های معنوی و اخلاق پست و بد، پاک و پاکیزه بوده و با فضایل علمی و عملی آراسته باشند و هرکس به هر مقدار که منزه تر و مقدس تر است، تجلی قرآن بر او بیشتر و حظ و نصیبش از حقایق قرآن فراوان تر خواهد بود، همچنین است کتاب های تکوینی الهی: چه کتاب های انفسی و چه کتاب های آفاقی، و این دو کتاب تدوینی و تکوینی، از این جهت کاملاً مانند یکدیگرند. Th is data has ᠎be en gen​erat ed by GSA Conte᠎nt Gen᠎erator Dem᠎ov ersi​on.

کتاب های دینی

2. خداوند متعال برای هدایت انسانها به مسیر درست، دو راهنما و حجت و دلیل قرار داده است؛ عقل و وحی: كه «عقل»، همان دلیل و راهنما و حجت باطنی محسوب می گردد، و وحی كه از طریق انبیاء الهی بیان می شود همان حجت ظاهری و بیرونی خداوند می باشد(1)، لذا در روز قیامت هم خداوند با تكیه بر راهنمائی های همین دو راهنما حجت را بر انسان تمام می كند.(2) در این بین برای اثبات حقانیت وحی نیز از عقل كمك گرفته می شود و لذا به لحاظ رتبه اثبات، عقل بر وحی هم مقدم می گردد ،ولی پس از اثبات حقانیت یك پیامبر و باور نمودن صداقت او در ادامه مسیر لازم است بر معارفی كه از طریق وحی خداوند ارسال می نماید تكیه شود تا دیگر باور ها و حقایق درست كشف شوند. میزا جهان گیر خان قشقایی ، ابوالحسن شعرانی ، میزا مهدی آشتیانی ، میزا ابوالحسن رفیعی قزوینی ، محمد مهدی الهی قمشه ای ، سید محمد کاظم عصار، آیت الله محمد علی شاه آبادی ، امام خمینی (ره) ، علامه طباطبایی(ره) . گرچه نمیتوان اندیشهها و باورهای شیعی مسلمانان نخستین و نیز مردم خراسان را برابر «تشیع انتقادی» کنونی دانست اما تردیدی نیست که گرایشهای شیعی آن زمان حداقل نوعی از «تشیع سیاسی» به طرفداری از حق امامت، وصایت و جانشینی امام علی(ع) و حقانیت علویان بوده است.

واژهٔ «مسَلمان» یک صفت فارسی است که در اصل جمع فارسی واژهٔ عربی «مُسلِم» بهصورت «مُسلِممان» بوده، که در گذر زمان با تغییرِ حرکات و حذف یکی از میمها بهصورت صفت مفرد کاربرد یافته و جمع کاربردی آن مسلمانان شدهاست. وی با بیان اینکه آیات و روایات زیادی به موضوع برادری و وحدت بین مسلمانان سفارش کرده است، افزود: در قرآن کریم آمده که «انما المؤمنون اخوة». مزرعی با بیان اینکه ما با اهل سنت نقاط مشترک زیادی داریم، خاطرنشان کرد: در رفتارمان نسبت به اهل سنت نگاهمان تکلیفی است نه یک نگاه صوری و تقیه ای. در این آیه مؤمنون آورده شده و فرقی بین اهل تسنن و شیعیان قائل نشده است و گفته که مؤمنان با هم برادرند. امام صادق(ع) حدود 4 هزار شاگرد داشت و در بین این افراد بسیاری از دانشمندان اهل تسنن نیز حضور داشتند. مدیر حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان با بیان اینکه امام صادق(ع) همه منابع چهار گانه فقه را تدریس می کردند، گفت: امام از همه مذاهب اهل تسنن شاگرد داشتند.

کتاب های فلسفه و عرفان

همچنین بر اساس آیات و روایات بیّن و فراوان اسلامی و تأیید برخی علمای یهودی و مسیحی، در اصل کتاب مقدس ادیان یهود و نصاری با وجود در دسترس نبودن آنها، اسامی و فضائل حضرت ختمی مرتبت و ائمه معصومین علیهمالسلام که در ابتدای دعوت خویش امتی قلیل داشتند و به مرور فزونی یافتند، درج شده است. فلسفه یهودی از تبیین بنیاسرائیل از سرچشمه جهان هستی و صفات ذاتی و فاعلی خدا به گونهای فلسفی نشأت میگیرد. مردم این سرزمین به تبع از فرمانرواییشان «اسلام را با تشیع علوی» یا حداقل اسلام را با گرایشهای شیعی (علوی) پذیرفتند که اینک نسلهای متوالی پس از سدههای متمادی هنوز بر همان باور قلبی در عشق به ولایت علوی، پایدار ماندهاند». این تفاسیر در منابع شیعی ذکر نشده ولی بعد از بررسی مشخص شده که محتوا و مضمون آن در تفاسیر شیعی وجود دارد. حیدر در بینش مذهبی که صفویان در آینده بهعنوان ایدئولوژی بهکار بردند، تغییر عمدهای به وجود آورد. علیرغم شباهت عرفان نظری در برخی از مسائل با فلسفه، تفاوتهایی نیز در نوع استدلال و ابزار این دو علم وجود دارد.

Art ic​le has been generat ed  with GSA Content Gen erator D​emov er᠎si​on.

مذهب راهنمای برقراری ارتباط ارزش

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت کلیک.

دیدگاهتان را بنویسید