ده فرمان شعر

موضوع و بحث ادبیات تطبیقی، ماهیت و کارکرد(های) آن بااینکه در جهان غرب پیشینه­ای طولانی دارد و دانش­رشته­ای مدون و شناخته است و گروه­های تخصصی بسیاری در مراکز دانشگاهی و پژوهشی گوناگون بر روی آن کار می­کنند لیکن در کشور ما هنوز چندان که باید شناخته و رایج نیست و به­تازگی برخی گروه­های ادبیات ـ فارسی و غیرفارسی ـ بدان اقبال نشان داده و معدود منابعی هم در این زمینه فراهم آمده است. ما را بر سر زمان، نحوه و زمینه های اجتماعی و فرهنگی پیدایش چنین شعرهایی بحث نیست و بیشتر برآنیم که این گونه شعر را بشناسیم و البته در حدّ نیاز، به مقتضیات آن اشاره کنیم. همه این کارها را انجام دادیم و هیچ کدام تأثیر نداشته است و فقط هرساله شاهد سقوط و تنزل شیوه برگزاری شعر فجر بودیم. اما در مجموع گمان من این است که در طول هفده دوره کمتر پیش آمده شاعری از جریان معارض و مخالف وارد حوزه جشنواره شعر فجر شود، به همین دلیل موارد معدود حاشیه ساز و خبرساز شده است. محمود حبیبی کسبی: به هرحال در طول ۴۵ سال اخیر جدیترین و فراگیرترین جریان شعری کشورمان جریان موسوم به شعر انقلاب بوده است، بعضاً ما در تعریف شعر انقلاب اشتباه میکنیم. This was c​reat᠎ed by GSA​ Content G᠎ener᠎ator᠎ Dem ov​er​sion .

یک وجهی از بیتفاوتی شاعران و چهرههای نامدار ادبیات هم به وقایع امسال برمیگردد به اینکه برخی از همصنفان ما توقع دارند حاکمیت دائماً و یکطرفه به ایشان سرویس بدهد! مثلاً برگزاری طرحی چون همایشهای ملی با حضور مهمانان و چهرههای شاخص از سراسر کشور که رسانه ملی هم در دیده شدن آن کمک کند. زمانی که زبان دانش و ادبیات در ایران زبان عربی بود، فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زندهشدن و احیای زبان فارسی شد. هوای تازه علاوه بر آنکه در شکوفایی ادبی شعر معاصر ایران اثری تأثیرگذار است، در کارنامه ادبی شاملو هم عنوان غنیترین اثر شاملو را دارد. البته دگرگونیهای سریع سیاسی و اجتماعی، در این میان کارساز بوده، ولی یک عامل دیگر را هم نباید نادیده گرفت و آن تغییر فرهنگ رسانه ای ماست. او با تاکید بر این که شاعر مناسبتی نیستم و نسبت به مسایل و حرارت جریانات آن شعر نمیگویم، ادامهداد: میگذارم جریانات بگذرد.

تقریبا نسبت به شعرهای دیگر سادهتر است که از ممارست و نتیجه با کلمه زندگی کردن میآید. با این حال تجربه پنجدههای من از کار کردن در این حوزه نشان میدهد که بسیاری از روشنفکران ایرانی عربستیزی را یا به طور کنار گذاشتهاند یا به نسبت گذشته دید بهتری پیدا کردهاند و طبیعتا عکس این هم صدق میکند و نگاه جوامع عرب هم به ما جامعه ما تغییر کرده است. مسئله اصلی فروکش کردن شور بسیاری از افراد است که دلایل مختلفی چون خستگی، اشباع شدن و است. محمود حبیبی کسبی: اگر محافل را به انجمنهای ادبی بدهیم جریان ایجاد میشود و جشنواره شعر فجر قرار است که زیر زمینی برگزار شود و کسی متوجه نشود. 20 نفر از اساتید آثار علاقه مندان را در این سامانه نقد می کنند و به آنها خدمات آموزشی ارایه می دهند. وی در معرفی برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در سالگرد پیروزی انقلاب گفت: سامانه جامع نقد و تحلیل آثار ادبی با عنوان «اثرخانه» ۱۷ بهمنماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری افتتاح میشود.  Conte nt has  be en generat᠎ed by ​GSA Cont​ent Gene ra tor  DE MO!

به زبان ساده در عمل از مفاد آنها استفاده شود نه اين كه بصورت نقل قول، نقد را تحتالشعاع قرار دهند. در وهله اول سپردن کار به مخاطبان اصلی جشنواره که خود شاعران هستند که متوجه برگزاری جشنواره باشند و آنرا برنامه ملی خود بدانند و در مرحله بعدی مخاطبان عمومی شعر درگیر یک اتفاق مهم ادبی شوند و همه این مسائل به این نکته باز میگردد که چقدر برنامه را کلان دیدیم که همه دخیل باشند. شعر، پدیده ای است که با همه افراد جامعه بشری سر و کار دارد و هر یک از این افراد، بنا بر سطح فهم خود و انتظاری که از شعر دارد، میتواند تعریفی برای آن داشته باشد. اما تنها یک عامل برای شکستهای جامعه وجود ندارد. چون محل رجوع مشخصی وجود ندارد باید این ضمیرمرجع در شعر شکل بگیرد. ما در داستان یک پرش زمانی داریم که مشخص نمیشود چطور در این راه قدم گذاشته است؟ اما هیچ توجهای از جانب سیاستگذاران جشنواره شعر فجر نمیشود. علت اینکه بسیاری از شاعران برجسته کشور که روزگاری در این جشنواره نقش داور، دبیر و هیأت علمی را ایفا میکردند الان دیگر نسبت به جشنواره شعر فجر بیتفاوت هستند؟ در این گونه شعرها، شاعر مقیّد نیست مصراعها را وزنی یکسان ببخشد و در چیدن مصراعهای همقافیه، نظامی ثابت را ـ چنان که مثلاً در غزل یا مثنوی بود ـ رعایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید