ده علت ضروری است توقف تاکید در مورد شعر

محمدپور، کاوان. «جریانشناسی ادبیات داستانی کردی در ایران». نفرین زمین اثر جلال آل احمد نیز نمونه دیگری است که به عقیده میرعابدینی، مبدل به «بیانیهای افشاگرانه در دربارهٔ اصلاحات ارضی و امحای کشاورزی سنتی ایران» شدهاست. با این حال، او این اثر را دارای «جایگاهی یکتا در ادبیات جدید ایران» میداند و آن را گونهای «نقاشی واژگان از اوضاع و احوال زمان» میشمارد که رنج و مصیبت مردم عادی را به روشنی بیان میکند. زیرا تذکرهها کتابهایی خلاصهگونه از آثار ادیبان اعصار بودند. آنها با مشاهده حاکمیت قانون، پیشرفتهای صنعتی و دیوانسالاری دولتها، به انتقاد از وضعیت موجود ایرانِ زمان خود پرداختند و بر خلاف ادیبان قبل از خود، نثر را از قالب دشوار و کهنهاش خارج کردند تا به جای اشراف، مردم عادی را مخاطب قرار دهند؛ مردمی از طبقهٔ متوسط که میخواهند دربارهٔ زندگی و روزگار خود بخوانند. بررسی مهم ­ترین تذکره ­های عصر صفوی و تحلیل محتوای داستان ­های منقول در این تذکره ­ها از نقد ادبی موجود در قهوه­خانه­ های این عصر به ما نشان می ­دهد، نقد ادبی موجود در این قهوه­خانه­ ها به تبعیت از ذوق حاکم بر این عصر، معنی ­گرایی است و روش نقد نیز عموماً نقد ذوقی و استحسانی است. در نقد فرمگرا بحث بر سر آن است که آیا نویسنده مسیر و قالب درستی برای انتقال معنا به مخاطب، انتخاب کرده یا خیر.

گذری به هند به روابط انگلیس و هند در دوران استعمارگری انگلیس میپردازد و ادروارد مورگان فورستر با دیدی زیبا، روابط میان دو کشور را با نگاهی جذاب به کشور هند در قالب داستانی گیرا روایت میکند. دیگر نکتهی جذاب شعر نو این است که اولین بار در تاریخ شعر فارسی، سبکی شعری دارای مانیفست میشود. در میکده ۴ آخرین مطالعات هر کاربر برای او ثبت میشود و در مراجعههای بعدی، کاربر به راحتی میتواند مطالعه خود را از سر بگیرد. نیما وارد میشود؛ شعر خارج میشود؟ و تحولی که نیما انجام داد، در دو حوزهی فرم و محتوای شعر کلاسیک فارسی صورت گرفت. و جدای از آن در حوزهی زبان (واژگانی) یا حتی قافیه به تکرار میرسد. و سبک هندی هم با اغراق در مضمونپردازیهای غیرمعمول، کشفهای سوررئال و بیرونزده از کار، باعث رویگردانی اکثریّت مخاطبان و طبعاً شاعران از خود شد. سبک هندی، غلیظترین شعرِ غیرروایی تاریخ ایران است. این تقسیمبندی بر اساس مشهورترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران صورت گرفتهاست. قتل عام ها و کشتارها و ویرانی های پیاپی با حمله مغول در سال 616 هـ که همانند بلایی آسمانی بود آغاز گردید و بسیاری از زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را نابود کرد. ۳- اساس طریقه اشاعره از تعلیمات جهمیه مایه گرفت و در اواخر قرن سوم یا اوائل قرن چهارم هجری بعنوان فرقه اشعری ظهور کرد و بنام مشهورترین رؤسای این فرقه ابوالحسن اشعری معروف گردید.

 This a​rtic᠎le has be​en wri tten with GSA  Con te nt Gen er᠎at or Demoversion !

این درصورتی است که در تاریخ ادبیات ایران، تا قبل از مشروطه، همیشه یک جریان تماماً غالب وجود داشت. نقد هیچ اثری یکبار برای همیشه نیست و آثار ادبی همراه با تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و هنری نیازمند شرح و نقدهایی دوباره یا چندباره هستند. اما راه توبه همیشه باز است. البته نیما با وجود این تحول، باز هم به مثلثی که اشاره کردیم، دست نزد و شعر او حاوی آهنگ، خلاقیت و تعهد است. البته این دوره از شعر فارسی، طبق مثلثی که در بند اول فرض کردیم، کمترین میزان از خلاقیت را دارد. تصویر دوریان گری، داستانی ظریف و حساس از اسکار وایلد است که تا حدی از زندگی شخصیاش الهام گرفته شده. قالب غالب در این دوره غزل است و بازار قصاید مدحی رو به کساد نهاده است اگر قصیده ای هم هست بیشتر با مضامین اجتماعی و حکمی است تقلید و نظیره گویی در میان شاعران رواج دارد.

2. شعر کوتاه: شعر کوتاه قالب شعری محسوب نمی گردد. در سایر گونه ها نمی توانیم به اندازه شعر الهام بخشی و همه گیری را پیدا کنیم. ما هیچگاه نمی توانیم معنای قطعی و نهایی یک متن را تعیین کنیم و در گستره ی تمام متون، این روابط بینامتنی است که معنا را شکل می بخشد. یان ریپکا معتقد است که نوعی احساس وظیفهٔ میهنپرستانه برای نشان دادن گذشتهٔ پربار تاریخی به مردم، نویسندگان را به انتخاب موضوعاتی از گذشتههای دور واداشت. مالون میمیرد، یکی از رمان های برتر جهان است که اگر آن را نخواندهاید، سریعتر دست به کار شوید. شعر تمرین فرشتگی و بازتولید زیبایی است. روابط فامیلی که در جریان روایت داستان دخیل است، تعجب برخی خوانندگان را برمیانگیزد اما در عین حال، زیبایی داستان را به کمال میرساند. علاوه بر این، کاربران در صورت تمایل برای مطالعه اشعار یک شاعر بدون نیاز به اینترنت، میتوانند آثار مورد نظر خود را بر روی میکده خود دانلود کنند.

دیدگاهتان را بنویسید