دستورالعمل عدم رعایت درباره ادبیات

و تمامی آن تشبیهات، استعارات، کنایات و بازیهای زبانی را جزئی از این عنصرِ لاینفکِ شعر فارسی به شمار آوریم. در ادامه به صورت جزءبهجزء مروری بر این سه عنصر مهم خواهیم داشت. موجودیت مییابد، خود از چند عنصر مهم تشکیل شده است. اولین عنصر شعر فارسی، «قالب»ِ آن است. داستان فیلم دربارهی یک دختر جوان در شهر نیویورک است که تلاش زیادی میکند تا به قطار ساعت ۱:۳۰ به شهر بوستون در ایالت ماساچوست برسد، ولی کیف او در راه دزدیده میشود و با مرد غریبهای (Chris Evans) آشنا میشود. وزن عروضی نیز، که کلمات را از دو جنبهی هجایی و قوتِ هجایی به برابری میرساند، به سان یک ترازو عمل میکند. شعر یعنی موسیقی کلمات. و پیامهایی را سوارِ نظامِ ایقاعی کلمات کردند. در این دوران و دورههای بعداز آن، نویسندگانی همچون «امیل زولا»، «ویکتور هوگو» و «گوستاو فلوبر» به جامعه ادبی فرانسه معرفی شدند؛ در فروشگاه کتابانه میتوانید لذت خرید رمان خارجی از نویسندگان مهم فرانسوی، مانند ژرمینال از امیل زولا، کنت مونت کریستو از «الکساندر دوما»، مادام بوآری اثر گوستاو فلوبر، آثار ویکتور هوگو و «آنا گاوالدا» را تجربه کنید. چرا نویسندگان به سمت نقد ادبی نمیروند؟ عموما هم نویسندگان و ناشران، بهعنوان منتقد دعوت میشوند و فقط به تعریف و تمجید از نویسنده، کتاب و ناشر میپردازند و اصلا به نکات مثبت یا منفی اثر اشاره نمیکنند.

یا حتی مانند دارِ قالی، تار و پود را به هم متصل میکند. و اساساً بدون کشف و دوست صمیمیاش «تصویر»، شعر فارسی بیمعنا و حتی بیسلاحتر از همیشه خواهد بود. اهداف نقد ادبی، نسبی بودن نقد ادبی، نقد ادبی در ایران باستان، نقد ادبی در دوره اسلامی، مهمترین عوامل توسعه نقد ادبی در عصر قاجار و مشروطه، پیشاهنگان نقد جدید در ادبیات ایران، چند چهره معاصر در نقد ادبی عرب، دیدگاههای ارسطو در نقد، آغاز نقد جدید، نقد تاریخی غزلی از حافظ، تحلیل صورتگرایی غزلی از حافظ و شعر فارسی و نگاه فمینیستی از جمله موضوعات و مباحثی است که در فصلهای گوناگون این کتاب به آنها پرداخته شده است. لازم است تا در بخشهای بعدی این مقاله به سبکشناسی شعر ایران در تاریخ خود هم بپردازیم. نقد ادبی به معنای امروزی آن عمدتاً برآمده از فکر و فرهنگ مغرب زمین است امّا این به آن معنا نیست که در فرهنگ و تاریخِ ادب فارسی، ما نقد ادبی نداشته­ ایم. جایزه «ابوالحسن نجفی» هرساله به منظور احترام و پاسداشت خدماتی که او به فرهنگ و ادب و عرصه ترجمه این مرز و بوم کرده، به بهترین ترجمه رمان و مجموعه داستان کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر شده، اهدا میشود.

مباحث و مسائل مربوط به سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی از مهمترین موضوعات در مطالعات ادبی به شمار میآیند که هرچند در ظاهر به صورت دانشهایی جدا از هم در نظر گرفته میشود، از نظرگاههای گوناگونی با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند و گاهی برای درک بهتر متون لازم است این دانشها در کنار هم قرار گیرند و از ابزارها و شیوههای بررسی همدیگر استفاده نمایند. که بیشتر از هر چیزی با موسیقی شعر در ارتباط است. و همیشه چیزی برای «کشفِ» مخاطب خود بسازد. برای مثال در شعر حافظ که تجلّی عظمت و پرچمدارِ ادبیات فارسی است، تعهدی نسبت به عشق او (شاخهنبات) و همچنین مسائل اجتماعی (مانند نقدهای صریح او به شیخ یا زاهد) میبینیم. تحولات فرهنگی و اجتماعی در آن دوران، به موفقیت این گونهٔ ادبی کمک کرد. این رمان، داستان مرارتهای دو دلداده از طبقات مختلف جامعه و نتایج غمانگیزِ ازدواج آنان است. سالها بعد، میای نوجوان در گروه مدرسه در حال نواختن است که آدام او را میبیند و محبتشان به هم آغاز میشود. داستان گوته تأثیر بسیاری بر جوانان داشت، پدیدهای به نام «تب ورتر» را آغاز کرد که به دلیل ماهیت مالیخولیایی با موضوع خودکشی همراه بود. و بسیاری از پدیدههای فرهنگی و اجتماعی ایران آنچنان ریشه دارند که هر چه سرِ نخ را بگیریم به انتهایش نخواهیم رسید! ᠎This has  be en g ener at​ed by GSA Content Generat​or Demoversion!

در این دورهٔ تاریخی، نظام اجتماعی قدیمی ایران با گسترش نظام سرمایهداری دستخوش تغییر شد و به تبع آن، ادبیات فارسی نیز در تمایل به قانونمحوری جامعه، اصلاحطلبی اجتماعی و صنعتی شدن، بهشدت از فرهنگ غرب تأثیر پذیرفت. تاریخ مبهم و البته وسیع فرهنگی و اجتماعی ایران که به انواعِ اسطورهها، کهنالگوها و ماجراهای تخیلی آمیخته شده، و از طرف دیگر از همان ابتدا به تمدنِ عمیقی پیوند خورده، مانعی برای آن است که مبدأ دقیقی برای پیدایش شعر فارسی پیدا و مطرح کنیم. تهران مخوف، نخستین رمان اجتماعی به زبان فارسی است که در سال ۱۳۰۴ نوشته شد. او نخستین رمان خود را با نام قرنطینه در سال ۱۹۶۲ میلادی نوشت. گاهی افراد خاطی پا از این فراتر می گذارند و یک اثر ادبی را به نام خود ثبت می کنند تا به جای فرد نویسنده اصلی از مزایای آن منتفع گردند. شاید بارها دلتان خواسته باشد به جای کسی دیگر در کشوری دیگر با فرهنگ متفاوت زندگی کنید، شما میتوانید با خواندن رمانهای خارجی به این خواستهتان برسید و با شخصیتهای داستان هم ذاتپنداری کنید و زندگی را از نگاه نویسنده تجربه کنید. بعدها آمدند از این ریتم و ایقاع استفاده کردند.

دیدگاهتان را بنویسید