خوب، بد و شعر

جنت شهر یکی از شهرهای شهرستان داراب هست که سالهاست با انجمن ادبی فروغ ادبیات این شهرستان رو رونق داده. تصمیم گرفتم توی این پست یه معرفی کوچولو از هرکدومشون به همراه لینکشون رو بذارم. وی افزود: سیزدهمین جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی با دورههای پیشین خود تفاوتهایی دارد؛ از جمله اینکه نزدیک به نیم میلیارد تومان به آثار برتر این دوره، جایزه نقدی اعطا خواهیم کرد. محمد رضا خبوشان افزود: برنامهای با موضوع تحلیل شعار نویسی انقلاب اسلامی، با رویکر مقایسهای با شعارهایی که در جنبشها و انقلابهای مختلف بر دیوارها نوشته میشود و صاحب نظران و منتقدان نیم نگاهی هم به وقایع و اغتشاشات اخیر خواهند داشت؛ در نوع خودش یک برنامه پژوهشی و تحلیلی خواهد بود، در ۱۶ بهمن ماه برگزار خواهد شد. شرفی خبوشان باغ رمان ایرانی را اتصال پیشکسوتان و جوانان در عرصه رمان های متعالی با محتوای ارزشمند ذکر کرد و افزود: باغ رمان ایرانی 19 بهمن در تماشاخانه ماه با حضور پیشکسوتان افتتاح می شود. ​Art᠎icle w᠎as c reat ed ​by GSA Conte nt G᠎enerator  DEMO !

وی سامانه اثرخانه را مدرسه همگانی شعر و داستان دانست و افزود: این سامانه در نوع خود کار جدیدی است. مدیرکل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری افزود: پس از افتتاح سامانه اثرخانه تمامی افراد سراسر کشور در مکانهای دور دست از استانها و شهرها و روستاها میتوانند آثار خودشان را در این سامانه بارگذاری کنند و شاهد نقد و تحلیل آثار خودشان در سریعترین زمان ممکن باشند. گویی روی زمین کشیدهشدن پیکر بیجان روایت فیلم تا نقطهای نامعلوم را به نظاره نشسته باشد.قصه بهنوعی از تاریخچهی فرضی برای آلن پو تبدیل میشود. کتاب رمان خاطرات یک خون آشام – جلد اول (بیداری) به قلم ال جی اسمیت روایتگر زندگی دختر جوان دبیرستانی به نام النا گیلبرت است که قلبش میان دو برادر خون آشام، استفن سالواتوره و دیمن سالواتوره گیر میکند. در کتاب بایارد و ازطریق وصیتنامهی لندور که در ابتدا آمده، حتی قبل از مواجههی لندور با خود ادگار آلن پو، اشارههایی داشتیم به غریبهای که شخصیت «او» خطاباش میکند.

رمان خارجی: رمان به شکل امروزی و در اصطلاح ادبی آن، ابتدا در اروپا شکل گرفت و رواج یافت. سومین تمایز نیز چراغ خاموش نبودن این دوره است که تلاش کردیم اتفاقات جشنواره پوششی رسانهای و خبری بیشتری داشته باشد و مصاحبههای بسیاری صورت گرفت و ۸۰ یادداشت نیز از کارشناسان و شاعران در رسانهها منتشر کردیم. همچنین در کتابراه هزاران کتاب رایگان نیز قابل دانلود است. کتابراه مرجع قانونی دانلود کتاب الکترونیکی و دانلود کتاب صوتی است که امکان دسترسی به هزاران کتاب، رمان، مجله و کتاب صوتی و همچنین خرید کتاب الکترونیک از طریق موبایل تبلت و رایانه برای شما فراهم میکند. کل قصه ماجرای فردیت خلاق و تیزبینی است که در اجرای نقشهی بینقص و خللناپذیرش، با رخدادی اتفاقی، و همتایی غیرمنتظره مواجه میشود؛ و از جایی به بعد با لذتی خودویرانگرانه به تماشا مینشیند که چطور هماورد نابغهاش پرده از راز وجودش برمیدارد.از این طریق -و البته به کمک امکانات متفاوت مدیوم ادبیات- توئیست پایانی هم نه یک غافلگیری خلقالساعه یا پیوستی غیرضروری به داستانی کامل، که افشای اجتنابناپذیر راز بنیادین قصه جلوه میکرد. متن از طریق گزینش و محدود کردن و تنظیم عقاید و افکار خواننده، تجارب جدیدی را در خواننده شکل می دهد که از برآیند آن خلق و آفرینش جدیدی رخ می دهد.  This post has  been g​en​erat᠎ed by G​SA Con​tent Gener​ator DE​MO​!

ما در اینجا تنها شعرهایی را منتشر می کنیم که در گروه بداهه و توسط اعضای گروه سروده شده است. جایزه امیرحسین فردی یکی از مهمترین جوایز شعر و داستان در کشور است که توسط مرحوم امیرحسین فردی پایه گذاری شد. این جلسه در 2 بخش اجرا خواهد شد و حاضرین می توانند در این بخش ها شرکت نمایند. وی سال نود و یک به بیست و چهار شهرستان استان فارس که توی کتابخونه هاشون کانون ادبی فعال دارن سر زدم و توی جلسات هفتگی شعرخوانیشون شرکت کردم. • تمامی شاعران بدون در نظر گرفتن محدودیت سنی می توانند در جشنواره شرکت نمایند. • به برگزیدگان جشنواره جوایز نفیسی تقدیم خواهد شد. در زمینه تحلیل داستان های انقلاب برنامه ای با عنوان در کوچه های انقلاب 16 بهمن با حضور نویسندگان و اساتید برگزار خواهد شد. از این طریق، ورای فراز و فرودهای مسیر حاصل از معمای ابتدایی، رابطهی لندور و پو بهعنوان مسئلهی اصلی داستان در تمرکز قرار میگرفت و وقتی در انتها به آن برمیگشتیم، همهچیز درست و منطقی بهنظرمیرسید. مسئله اما در شکلی است که فیلم از معمای اول به معمای دوم میرسد؛ و ابزارهایی که برای طراحی این مسیر در اختیار دارد.اقتباس کوپر در فقدان صدای ذهن لندور، او را فراتر از حضور خودآگاه بیرونیاش نمیشناساند.

دیدگاهتان را بنویسید