حقایق کمی شناخته شده درباره ادبیات – و چرا اهمیت دارند

بنیانگذاران ادبیات داستانی مدرن در ایران چه کسانی هستند؟ در این مطلب به بررسی سوابق و سیر تحولات رمانهای ایرانی و روشهای خرید اینترنتی کتاب رمان ایرانی خواهیم پرداخت. رمانهای ایرانی موردنظر خود را از نویسندگان بزرگی نظیر چون «عباس معروفی»، «محمود دولت آبادی»، «احمد محمود»، «محمدعلی جمالزاده»، «هوشنگ مرادی کرمانی»، «غلامحسین ساعدی»، «صمد بهرنگی»، «نادر ابراهیمی» و… این موضوع بهانهای شد تا به سراغ تعدادی از صاحب قلمان به نام و مطرح در عرصه داستان نویسی رفته و در گفتوگو با ایشان به بررسی عوامل درونی و بیرونی ایجاد این فضا بنشینیم. در این مراسم از سید حسن حسینی پیشکسوتی که عمرش را صرف نوشتن رمان های انقلابی کرده است، تجلیل به عمل می آید. پژوهشگر و منتقد ادبی معتقد است: داستان کوتاه ایرانی مفهومی تاریخمند است که می توان آن را به سه دوره نقلی، نمایشی و پژوهشی تقسیم کرد. دوست داشتن حسی بسیار زیبا است که برای هر انسانی اتفاق می افتد و جمله دوستت دارم هم یکی از زیباترین و ساده ترین جملات برای ابراز محبت و عشق است و به همین منظور در ادامه گلچین اشعار دوستت دارم را آماده کرده ایم و امیدواریم از این اشعار عاشقانه لذت ببرید. اینکتاب هم اولین مجموعهداستان نگارندهاش زهرا مینویی است که پیشتر به کار نمایشنامهنویسی مشغول بوده و تعدادی از متون نمایشی او در جشنوارههایی مثل جشنواره تئاتر الف اجرا شدهاند. Th᠎is ​data w as wri tt᠎en by GSA Con​tent G enerator ᠎DEMO!

تحولات جدید در حوزه رماننویسی از دههی 70، منجر به گسترش و رواج خرید رمان ایرانی شد. چهارمین رمان جدید نشر داستان، یکرمان نوجوان با عنوان «خر، سلطان جنگل» است که هما درودیان راد آن را نوشته و دومین رمان نویسندهاش محسوب میشود. دومین مجموعهداستان جدید اینناشر، «تامارا» نوشته مریم کتابفروش بدری است که اولین مجموعهداستان نویسندهاش محسوب میشود. «چارلی و بانو» نوشته قباد حیدر هم دیگر مجموعهداستان جدید نشر داستان است که پیش از این، چند مجموعهشعر و مجموعهداستان منتشر کرده است. اعراب به خانههای بزرگ قصر هم میگویند و شاید به نوعی بتوان گفت شخصیتهای داستان بین دو خانه که یکی کاملا سنتی است و دیگری امروزیتر است دستوپا میزنند. فریدون مشیری یکی از شاعران فرهیخته و به نام ایرانی است که در سال 1305 متولد شد و در سن 74 سالگی دار فانی را وداع گفت. پاینده در بخش نخست این گفتوگو ضمن تعریف نویسنده و تشبیه آن به رادیویی با آنت بسیار قوی، ادبیات را عرصه بازنمایی مسائل پنهان جامعه دانست و از غفلت مدیران فرهنگی نسبت به این بعد ادز ادبیات سخن گفت، او همچنین اذعان کرد که برخی نویسندگان ما در فضایی انتزاعی زندگی میکنند، گویی که خودشان را نمیخواهند با جامعه درگیر کنند، انگار نمیخواهند بدانند مسائل اجتماعی چیست.

عوامل متعددی از نقش رسانهها، دغدغه معیشت، معضل کتابنخوانی، مسألهنشناسی، وضعیت فروش و مسائل پیرامون نشر و ناشر از مواردی بود که در این گفتوگوها طرح شد و به مرور منتشر میشود. اصل این نوع رمانها اغلب در میدان نبرد یا یک محیط غیرنظامی اتفاق میافتد که در آن شخصیتها مشغول آمادهسازی مقدمات جنگ یا رنج ناشی از اثرات جنگ هستند. ته مانده ای از خودم یا تمام تو ؟ از رمانهای این دوره میتوان به رمانهای امیر ارسلان نامدار، نوشتهٔ عبدالرحیم طالبوف و سیاحتنامۀ ابراهیم بیک از زین العابدین مراغه ای اشاره کرد. از این فروشهای کاذب و حبابهای تیراژ اگر بگذریم، اما تیراژ ده – پانزدههزار نسخهای پرفروشترین رمانهای سال برای کشوری که جمعیتش هشتادمیلیون را نیز رد کرده است، فاجعهبار است. اینستاگرام امکانی است دست همه است، تک و توک پستهایم یک میلیون لایک خورده است اما کتابی که حداکثر ۱۰۰۰ نسخه دارد، چرا باید مراقبت کنیم که مبدا جملهای در آن باشد! اما در میان آثار ایرانی فکر میکنید دروازه کتاب مناسب کدام اثر باشد؟ «رمان»، اثر ادبی خلاقانهای است که افراد، رویدادها یا مکانها را به شیوهای خیالی به تصویر میکشد.

از اولین رمان های ایرانی میتوان به سیاحتنامه ابراهیم بیگ اثر «زینالعابدین مراغهای» و سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به قلم «میرزا حبیب اصفهانی» در قرن سیزدهم هجری شمسی اشاره کرد. میتوان این ادعا را تأیید کرد که گروهی از شاعران موج نو که در حلقهٔ احمدرضا احمدی قرار داشتند مشابه گروه خروس جنگی، گروه طرفه را که شامل هنرمندان جوان و نوجو بود معرفی کردند و نشان خروس را که نشانهٔ اصلی گروه «خروس جنگی» بود، برای نشریهشان برگزیدند. این مجموعه شامل 37 قطعه شعر در قالبهای نو و غزل است و جمعا 210 بیت دارد. جشنواره فجر میخواهد پوششدهنده جریانهای مختلف ادبی باشد همانطور که در فیلم فجر هم میبینید که بخش های مختلف دارد. داستان اینرمان هم درباره یک عشق است و در ۳۳ فصل روایت میشود. رمان ایرانی به سبک امروز از اوایل قرن بیستم رواج یافت و در هر دوران بسته به شرایط و جو حاکم بر جامعه مضامین مختلفی را شامل میشد. به هر حال مسلم است که در عرفان از پیروان مجدالدین بغدادی عارف قرن ششم بوده است. نویسندهٔ کتاب، کریستف بالایی، با بررسی شکلگیری رمان در جامعهٔ سنتگرای ایران در اوایل قرن بیستم میلادی، تأثیر متقابل رمان بر نظام ادبی و مسائل فرهنگی و اجتماعی را نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید