تنها ضروری عامل می‌توانی درباره بیاموزی ادبیات

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری اعلام برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور محمدرضا شرفی خبوشان مدیر کل مرکز آفرینشهای ادبی، تیمور آقامحمدی دستیار ویژ مرکز و مسئول امور استانهای آفرینشهای ادبی و محمود حبیبیکسبی مدیر دفتر شعر آئینی در محل حوزه هنری برگزار شد. این کتابها در حوزه نقد شامل ساختار و تاویل متن، مدرنیته و اندیشه انتقادی، نقد خلاق، ساختگرایی و نقد ساختاری، ساختشکنی در فرایند تحلیل ادبی، درآمدی بر هرمنوتیک در ادبیات، مبانی و روشهای نقد ادبی، گفتمان نقد، نظریه و نقد ادبی، نقد ادبی عبدالحسین زرینکوب، نقد ادبی سیروش شمیسا، در آینه نقد، نقد آثار و اندیشههای داستاننویسان بزرگ غرب، بنیادها و رویکردهای نقد ادبی، نقد ادبی علی تسلیمی، مکتب اصالت زن در نقد ادبی، ذهنیت و زاویه دید در نقد و نقد ادبیات داستانی، نظریههای نقد ادبی معاصر صورتگرایی و ساختارگرایی، نقد روانشناختی متن ادبی، درباره نقد ادبی، درباره ادبیات و نقد ادبی، هنر نقد ادبی، شیوهنامه نقد ادبی و آثار ترجمه از جمله بینامتنیت از گراهام آلن، دیدگاههای نقد ادبی از ویلبر اسکات، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات نوشته رابرت اسکولز، پیش درآمدی بر نظریه ادبی، اثر تری ایگلتون، صدای تنها، مطالعه و تحلیل ساختاری داستان کوتاه اثر فرانک اوکانر، قصه روانشناختی نو نوشته لهاون ایدل، نقد و حقیقت، درآمدی بر روایتشناسی اثر رولان بارت، درآمدی بر نظریهها و روشهای نقد ادبی، نوشته چارلز برسلر، عمل نقد اثر کاترین بلزی، شیوه تحلیل رمان، روش مطالعه ادبیات و نقدنویسی نوشته جان پک، چگونه نقد بنویسیم از دیوید پیری، نقد ادبی در قرن بیستم اثر ژان تادیه، درآمدی نقادانه زبانشناختی بر روایت نوشته مایکل تولان، شیوههای نقد ادبی از دیوید دیچز، راهنمای نظریه ادبی معاصر از رامان سلدن، جهان متن و منتقد از ادوارد سعید، تحلیل نقد از نورتوپ فرای، زبانشناسی و نقد ادبی نوشته نورتوپ فرای، اصول و شیوههای نقد ادبی نوشته سید قطب، فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد اثر آنتونی کادن و نقد قوه حکم نوشته ایمانوئل کانت است. This data h​as been done  with G SA C᠎ontent Generator DEMO!

داستان دربردارندهٔ سه عنصر اصلی است: پیرنگ، شخصیت و مکان یا صحنه. در عین حال منکر این هم نمی توانیم شد که اینها به هر حال، در مواردی تنگناهایی نیز ایجاد می کنند و بسیار طبیعی است که شاعری برای رهایی از این تنگناها، نظام قراردادی وزن و قافیه را بشکند و یا حداقل اصلاح کند تا آزادی عمل بیشتری در عناصر خیال و زبان بیابد. شرفی خبوشان سامانه اثرخانه را سامانه مدرسه همگانی شعر و داستان معرفی و گفت: «اثرخانه» به نوعی تحقق عدالت آموزشی در حوزه شعر و داستان است؛ چراکه افراد از مناطق دوردست را به اساتید این حوزه متصل میکند. محمدرضا شرفی خبوشان در این نشست گفت: برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده نگاه ویژهای به اهالی حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارد؛ چراکه بخش مهمی از پیامهای انقلاب بر دوش نویسندگان متعهد انقلاب اسلامی بوده است.

This a​rt​icle has ​be en created by GSA᠎ Conte nt Generator DE MO !

این عزیزان در برنامه های تدارک دیده شده برای دهه فجر حضور دارند. این بازنمایی ممکن است صحیح باشد یا نباشد، از این رو ادبیات غیر داستانی میتواند روایتی درست یا نادرست از یک رویداد واقعی بهدست دهد. بر عکس سبک تخیلی سبک غیر تخیلی است که به موضوعات حقیقی مثل داستانهای تاریخی و زندگینامه میپردازد. ادبیات داستانی یا داستان تخیلی سبکی است در ادبیات و به داستانهایی اطلاق میشود که بخشی از آن یا همه آن به صورت حکایتی یا نقلی و به شیوه خیالی و تصوری نوشته میشود. اگر چه سبک تخیلی توصیف یک اثر ادبی است اما این اصطلاح و سبک برای آثار موسیقی، فیلم، مستند و تئاتر نیز استفاده میشود؛ مثلاً فیلم ارباب حلقهها و داستان آلیس در سرزمین عجایب بهترتیب یک فیلم تخیلی و یک داستان تخیلی بهشمار میروند. در میان اهل فن و نویسندگان در مورد تعداد و ترکیب عناصر بنیادین داستان اتفاق نظر وجود ندارد. شخصیت مثبت و منفی در داستان من وجود ندارد. پیرنگ عبارتاست از ساخت و پرداخت کنشهای یک داستان.

او که در دوره ای از عمر خود به شغل معلمی مشغول بوده است به واسطه ی فراز و فرودهایی که در مسیر زندگی اش قرار گرفت این شغل را از دست داد و دهه ی پایانی عمر خود را با مصائب و دشواری های فراوانی گذراند. در بخش شعر کلاسیک ۱۱۷۵ کتاب، در بخش شعر نو (شعر نیمایی و سپید) ۱۲۰۰ کتاب، در بخش محاوره ۹۵ کتاب، در بخش کودک و نوجوان ۳۲۸ کتاب و در بخش «در باره شعر» که شامل نقد و پژوهشهای ادبی است ۳۲۷ عنوان کتاب توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفت. داستان به کودکی میا برمیگردد، روزی که او تصمیم گرفت به نواختن ویولن سل بپردازد. اغلب آن را با نموداری کمان شکل با خطوط زیگزاگی برای نمایش اوج و فرود کنش داستان ترسیم میکنند. برای نگارش یک داستان موفق باید درک درستی از عناصر بنیادین داستانگویی داشت، نظیر زاویهٔ دید، گفتگو و صحنه. نویسنده با افزودن عناصری نظیر شخصیت، گفتگو و صحنه به پیرنگ داستانش رنگ و بوی شخصی میدهد. ام. فورستر بهترین اثر نویسنده و یکی از برترین رمان های زبان انگلیسی است. فریدون هویدا، رماننویس ایرانی دیگری است که او هم به زبان فرانسوی مینوشت. او در نامههایی به حسن شهید نورایی و محمدعلی جمالزاده نوشته بود و میگوید زیاد خسته و به همه چیز بیعلاقه بوده و فقط روزها را میگذراند.

دیدگاهتان را بنویسید