تصور کنید شعر تخصص اما به هیچ وجه توقف افزایش

محور اصلی این برنامه تاثیر و تاثر ادبیات عاشورایی و انقلابی است. محوریت اصلی این برنامه مقایسه بین شعارنویسی در دوره انقلاب با شعارنویسی در اعتراضات اخیر است. مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره تفاوت این برنامه با فعالیتهای پیشین گفت: میخواهیم در این سامانه، یک مدرسه همگانی شعر و داستان داشته باشیم و در جهت تحقق عدالت آموزشی در حوزه شعر و داستان گام برداریم. مدیرکل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری افزود: پس از افتتاح سامانه اثرخانه تمامی افراد سراسر کشور در مکانهای دور دست از استانها و شهرها و روستاها میتوانند آثار خودشان را در این سامانه بارگذاری کنند و شاهد نقد و تحلیل آثار خودشان در سریعترین زمان ممکن باشند. دقت داشته باشید که شاعران و نویسندگان انقلاب نقش مهمی در سالهای پس از انقلاب داشتند و هر زمان که صحبت از برگزاری برنامه برای دهه فجر و انقلاب میشود، این نویسندگان و شاعراناند که در خط مقدماند. اثرخانه مدرسه بزرگی برای نویسندگان و شاعران جوان است تا بتوانند کسب تجربه کرده و تجربیات حرفهای آنان را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه اثرخانه میتواند فاصله بین شاعران و نویسندگان جوان شهرستانی را با استادان کم کند، افزود: این مدرسه همگانی افراد از دوردست را به استادان عرصه شعر و ادبیات متصل میکند. شرفی خبوشان در بخش دوم صحبتهای خود از آغار طرح دیگری به همت مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری خبر داد؛ برنامهای با عنوان «باغ رمان ایرانی» که نوزدهم بهمنماه در تماشاخانه ماه افتتاح میشود. جامعه جز روشنفکرانش مرجع اجتماعی دیگری ندارد. روشنفکران از مشروطه به این سو همواره مرجع اجتماعی بخشهای پیشروی جامعه بوده است. وی اضافه کرد: «لاله هزارساله» برنامهای تبیینمحور است که به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی اختصاص دارد و در آن افراد صاحبنظر حضور خواهند داشت. پیشبینی ما این است که در این طرح، ۲۰ منتقد حضور داشته باشند و جمعیتی حدود ۲ هزار نفر از علاقهمندان را زیر پوشش قرار دهد. خواننده با استفاده از این سرنخها میتواند آنچه را که قرار است بعدتر در داستان اتفاق بیفتد پیشبینی کند. این داستان در مورد کودکی است که ناز پرورده بار آمده و بناگاه با حقایق زندگی آشنا میشود. این بار ساتورنین به سمت قصر ریش آبی روانه میشود. برپایی نمایشگاه سیار برنامه دیگری است که به همت مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار میشود.

عامل اصلی شکست چیز دیگری است اما این به معنی این نیست که خود جامعه هم بیتقصیر بوده است. ممکن است در مقاطعی این نقش به دلایل مختلف کمرنگ شده باشد اما همواره وجود داشته است. خانه منتسب به «عارف قزوینی» سالهاست وضعیت خوبی ندارد و با وجود وعدههای واهی به عنوان یک ویرانه آخرین نفسهایش را میکشد. علاوه بر این، نشست تخصصی «تحلیل شعار و شعارنویسی ایام انقلاب اسلامی» را نیز خواهیم داشت که با عنوان «لحن دیوارها» برگزار خواهد شد. اگر بتوانیم با الفاظی اندک شنونده را با معانی بسیار آگاه کنیم چنین صنعتی را اشاره گویند. تحقیقاتی که بر شیوه مرگ صورت او گرفته ابهامات بسیار زیادی دارد. اینکه در یک برههای صدایی شنیده نمیشود به این معنی نیست که صدایی وجود ندارد. برخی از چهرههای مطرح روشنفکری ایران در دوره معاصر کسانی بودهاند که در همه عمر به کار روزنامهنگاری هم مشغول بودند ولی لزوما نمیتوان از همه نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران توقع داشت که به یک شکل عمل کنند، اما هیچ روشنفکری نمیتواند نسبت به جامعه بیتفاوت باشد اگرچه همیشه عوامل متعددی وجود داشتهاند که مانع مداخله روشنفکران شدهاند. This po st h​as been written with t he ​he​lp ᠎of G SA Con tent  Gen erator  Demov᠎ersion᠎.

اما تنها یک عامل برای شکستهای جامعه وجود ندارد. در به حاشیه رفتن جریانهای روشنفکری ایران شاید نوع نگاه جامعه هم نقش داشته است؛ نگاهی که شکستهای تاریخی و اجتماعیاش را به گردن روشنفکران میاندازد و آنها را عامل شکست میداند. ۲- یک بلیط دو سره هواپیما جهت مسافرت فرزندش از انگلستان به ایران در اختیار وی گذارده شود تا به حضور شاهنشاه آریامهر شرفیاب و همچنین پیشرفتها و ترقیات کشور را مشاهده نماید. معتقدم که بعد از ۴۴ سال فعالیت در عرصههای ادبی، باید جوانانی را وارد عرصه کنیم تا روح تازهای باشند. شرفی خبوشان اظهار کرد: در برنامههای امسال، نگاه ویژهای به اهالی ادبیات انقلاب و نویسندگان متعهد کشور داریم. «رویایی که من داشتم» نام یکی از رمانهایی است که این ناشر به قلم ناهید گلکار چاپ کرده است. اما اعمال شر مخلوق عباد و عنان قدرت و اراده، این همه، در دست انسان است. عصیانی خاموش علیه روزمرگی که قرار است یک زن اسیر در چنگال عادتها را نجات دهد. روشنفکری ایران باید در متن حوادث تاریخی و سیاسی مورد بازخوانی قرار بگیرد. و مضمون را اصلیترین دستمایهی شعر خود قرار دادند.

دیدگاهتان را بنویسید