ترس؟ نه اگر از شعر به روش درست استفاده کنید!

مثنوی نوعی از شعر است که اولا، تمام ابیاتش مصرع است. این نوعی خیانت به دانشآموزان است. او باید قبل از ورود به کلاس، خود را در آینه نگاه کند و ببیند آیا خودش میتواند ظاهر خود را تحمل کند که انتظار داشته باشد دانشآموزان هم نود دقیقه تحملش کنند یا نه. کتاب صوتی داش آکل به صورت یک نمایش رادیویی با همراهی گروهی از بازیگران اجرا شده که حتی برای کسانی که داستان خواندنی صادق هدایت را خوانده اند هم تازگی دارد. از آنجایی کـه هیچ عشقی مانند عشق اول شـما وجود ندارد، حتی اگر فقط یک بچه باشید، دختر من جای خودرا در بین فیلم هاي عاشقانه بزرگ می گیرد. من درک مطلب را یک اهرم و ستون اصلی در درس ادبیات میدانم. دکتر حسین داودی: با توجه به برداشتی که از آیات قرآن داریم، باید مرز را مشخص کنیم؛ چون جذابیت در مرزی که قرآن تعیین میکند یک معنا دارد و در خارج آن، معنایی دیگر.

دکتر محمدرضا سنگری: بسیار ممنونم. دکتر محمدرضا سنگری: همانطور که آقای نعمانی گفتند، معلم باید قبل از شروع درس فراهمآوری کند و به درس ایمان داشته باشد. مری اسکات کتاب «وکیل زن : شعری به مناسبت خواندن زنانگی از آقای دانکامب» (۱۷۷۴) یکی از شناختهشدهترین آثار این چنینی در سده هجدهم که دورهای با رشد فزایندهای از نویسندگان زن بودهاست را نوشت. کتاب ادبیات چیست نوشتهی ژان پل سارتر است. فروشگاه اینترنتی کتاب ویستور ضمن معرفی رمانهای ایرانی به صورت رایگان، امکان دسترسی به متن اصلی آنها را بدون سانسور فراهم کرده است. مسأله دیگر سانسور است؛ مخاطب ایرانی فرض را بر این میگذارد که نویسنده خارجی خودسانسوری نمیکند و اگر اثرش دچار جرح و تعدیل شود، دیگر کار اداره ممیزی ارشاد است اما نویسندههای ایرانی خودسانسوری بیشتری دارند. رشته تحصیلی نویسندگی یا ادبیات زنان یک حوزه مجزا در نقد ادبی است که بر این انگاره که تجربیات زنان از دیدگاه تاریخی بر پایه جنسیت آنها شکل گرفتهاست و بنابراین زنان نویسنده گروهی از نویسندگان هستند که حوزه پژوهشی جداگانهای را میسازند، شکل گرفتهاست.  Conte᠎nt has been gen er ated by GSA Con tent G en erat or DE MO!

داستان دربارهی شخصی به نام فیلیپه تاریخدانی جوان است که یک روز در یک آگهی تبلیغاتی با شغلی روبرو میشود که گویی تنها برای او ساخته شده است. متن روایی با متن غیر روایی بسیار متفاوت است. به عقیده من، درک مطلب مترادف با خود ادبیات است و تدریس آن بسیار اهمیت دارد. سپس در قسمت اضافه کردن فایلها با انتخاب نوع فایل (فایل مشابهت یاب) تاییدیه را بارگذاری نمایند. شرفی خبوشان درباره این برنامه اظهار کرد: در این برنامه میخواهیم آن آثاری از ادبیات انقلاب اسلامی که ترجمه و در دیگر کشورها منتشر شده است را به نمایش بگذاریم. فضای این داستان کاملا سرد و غم انگیز است که در سالهای 1313 تا 1315 روایت میشود. در یکی، او باردار می شود ودر زادگاهش میماند تا بچه را بزرگ کند. از این فراهمآوری برای تدریس، در سالهای بعد هم میتوان بهرهگیری کرد. این اهمیت به تدریس در حالات و روابط معلم هم قابلتشخیص است.

در صورتی که معلم درس را مهم نداند، دانشآموز هم آن را مهم تلقی نمیکند. ظاهر و چهره معلم هم خیلی مهم است. مباحث و مسائل مربوط به سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی از مهمترین موضوعات در مطالعات ادبی به شمار میآیند که هرچند در ظاهر به صورت دانشهایی جدا از هم در نظر گرفته میشود، از نظرگاههای گوناگونی با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند و گاهی برای درک بهتر متون لازم است این دانشها در کنار هم قرار گیرند و از ابزارها و شیوههای بررسی همدیگر استفاده نمایند. متون درسی ما هم مثبت هستند. تناسب لحن و صدای معلم با متن بسیار مهم است؛ مثلاً صدای آقایان اغلب تناسب بیشتری با متن حماسی دارد و برعکس، در متون تغزلی معمولاً لحن و صدای خانمها مناسبتر است. برخی سیمین دانشور را اولین رماننویس زن ایرانی میدانند که با نوشتن رمان سووشون فصلی تازه در داستاننویسی ایران آغاز کرده است. همچنین رمان «آدوریها» نوشته علیچنگیزی در ۲۸۴ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۳هزار تومان در نشر یاد شده عرضه شده است. شخصیت معلم و ارتباطی که با متن برقرار میکند مهم است. وی به عبدالحسین صنعتیزاده به عنوان داستانسرای پرکار آن دوران اشاره میکند که اولین رمانش، دامگستران یا انتقام خواهان، خواننده را به دادگاهی در زمان یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی میبرد.

دیدگاهتان را بنویسید