تا به حال در مورد Extreme شعر چیزی شنیده اید؟ موثر در مورد آن…

دیوان حافظ و دیگر کتاب های شعر ایرانی در این دسته از کتاب های ادبیات قرار میگیرند. در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم: «آدوریها» آخرین بخش از سهگانه کویری علی چنگیزی است، سهگانهای که با «پرسه زیر درختان تاغ» شروع شد و با «پنجاه درجه بالای صفر» ادامه پیدا کرد. همان مفاهیم معمولی و عادی را شاعر و نویسنده ما با بافت و ساختی نو عرضه میکند و همین، زمینهساز شگفتی میشود و وقتی شگفتی ایجاد شد، جذابیت هم در پی آن است؛ یعنی اصولاً شگفتی، شیفتگی و شکفتگی در پی دارد. فیلم اقتباسی دوره چهارم را محمد متوسلانی با نویسندگی داریوش فرهنگ ساخت: «کفش های میرزا نوروز» که فیلمنامه آن براساس طرحی از سوسن تسلیمی و بازنوشته «کفش های مبارک» بهرام بیضایی نوشته شده بود. از طرفی من ناشری هستم که خودم نویسنده بودهام و دغدغههای نویسندگان را میشناسم و با دنیای نویسندگی بیگانه نیستم. سبب این موضوع را در چند مسئله میتوان یافت؛ اول اینکه ادبیات ذاتاً زیباست و همین زیبایی و گرهخوردگی با ذوق انسان زمینهساز جذابیت ادبیات میشود. نکته دیگری که به همان عالم زیبایی برمیگردد، آهنگ و موسیقی موجود در ادبیات و شعر است. ادبیات معمولاً یک ساختار روایی دارد؛ یعنی با داستان و تمثیل و مَثل سر و کار دارد و به همین سبب، جذاب و رباینده است.

Content was created  by GSA Cont​en t Generator  DEMO .

ایزابل آلنده زندگی ادبی خود را با ترجمه مقالاتی برای یک مجله طرفدار حقوق زنان آغاز نمود. در این حین اسکارلت با فرانک کندی، نامزد خواهرش که صاحب یک فروشگاه است روبرو شده و از آن جا که مصمم است تارا را نجات دهد به خواهرش خیانت و با فرانک ازدواج می کند تا مالیات تارا را بپردازد. در این مدت او به نوشتن مقاله برای یکی از معروفترین روزنامههای ونزوئلا پرداخت و مدتی نیز مدیریت یک مدرسه را برعهده گرفت. چگونه درس ادبیات را برای دانشآموزان جذابتر و پذیرفتنیتر کنیم و چگونه با مشارکت دانشآموزان، کلاس ادبیات را پویاتر و فعالتر سازیم؟ متن منثور ادبی هم آهنگین است، سبب ربایش میشود و با ذهن و عاطفه انسان گره خوردگی دارد. اکنون و در این نشست، روشهای افزایش جذابیت در تدریس ادبیات بررسی میشود. سلام و خوشامد عرض میکنم خدمت دوستان و استادان عزیز و بزرگوارم که لبیک گوی دعوت مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی شدند تا توفیق گفتوگو درباره جذابیت را که از مسائل مهم در تدریس ادبیات است، داشته باشیم. در دوران مشروطه نیز برخی نویسندگان به مسائل اجتماعی و انتقاد از استبداد پرداختند. وی جلسه های هفتگی داستانخوانی و نقد داستان را از ۱۳۶۲ خورشیدی تا پایان عمر خود در هر شرایطی به صورت مستمر برگزار کرد.

رت صراحت لحن زیادی دارد و گاهی با صحبت های تمسخرآمیزش باعث رنجش اسکارلت می شود اما در عین حال او را تشویق می کند تا محدودیت های سنتی بیوه زن های جنوبی را بشکند و خود را آزاد کند. در روز دوشنبه 14 بهمن ماه 1398، نشستی با عنوان راهکارهای جذابیت افزایی به تدریس ادبیات در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی کتابهای درسی برگزار شد که دکتر محمدرضا سنگری، سردبیر، دکتر حسین داودی عضو شورای نویسندگان مجله، بهیاد صدیقپور و صمد نعمانی، دبیران با سابقه زبان و ادبیات فارسی و جواهر مؤذنی مدیر داخلی مجله درآن حضور داشتند. ۳۱. ↑ صفا، ذبیح الله، مختصری در تاریخ تحول و نظم و نثر پارسی، دفتر تبلیغات اسلامی. اما باید گفت که مفهوم واژهٔ ادب و ادبیات نیز همانند همهٔ پدیدههای دیگر در طول زمان یکسان نمانده و دستخوش تحول گردیدهاست. در چنین هنگامه­ای به­نظرمی­رسد باز هم باید دست به دامان ادبیات شد؛ فراورده­ی بشر که گذشته از اقناع حس زیبادوستی آدمی، همیشه، در کار برقراری ارتباط میان یکایک انسان­ها و اقوام و ملل بوده است.

ابتدا باید ببینیم ادبیات جذابیت و ربایش دارد یا نه. این شاعر اضافه می کند؛ «این بازی زبانی، به الزامات دستور زبانی و معناهای دستوری به بیانگری ها و روایات منطقی، و حتی به نابیانگری صرف و حرکت به سمت یک نظام ارجاعی موسیقایی در زبان، یا بسنده کردن به ابعاد دیداری خاص که به یک نشانه شمایلی محدود شوند، متعهد و پایبند نیست. آیا آلنده یک پدیده در ادبیات است؟ مانند تعداد زیادی از رامها، این یکی هم اکنون یک فرنچایز اسـت: Tall Girl 2 کـه درسال 2022 منتشر شد. نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد. به همین سبب، در حافظه جامعهمان متنهای ادبی فراوانی را میتوانیم بیابیم؛ سرودههایی که مردم آنها را حفظ کردهاند یا نکتهها و جملههایی که شاخصاند و به سبب بافت ادبیای که دارند، با حافظه و ذهن گرهخوردهاند. کاری که نیما یوشیج با شعر «افسانه» انجام داد. کسی که نزدیک ۵۷ میلیون نسخه از ۱۹ جلد کتابش به فروش رفته، آثارش به ۳۵ زبان ترجمه شده و دو فیلم اقتباسی از آنها تهیه شدهاست. کسی می دونه منظور سعدی از این بیت چی بوده؟ «آلنده» با تحلیل و بررسی مسیر حرفه ای جریان ساز خود به عنوان نویسنده، به مشخصه ای اشاره می کند که میان همه ی شخصیت های داستانی او مشترک است: این شخصیت ها همگی در معرض تصمیم گیری های جالب و دگرگون کننده، و نه لزوما خوب یا مثبت، قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید