بیاموزید برای شروع شعر

بیشتر اوقات، بازیهای ویدیویی به عنوان ادبیات تعاملی به شمار میآیند که در آن بازیکن انتخاب می کند و نتیجه داستان را تغییر میدهد. از اوان مشروطیت در ایران روشنفکران و متفکران ایرانی سعی می کنند نقد اجتماعی را چه در شعر و چه در نثر رواج دهند. نقد اخلاقی در قرن بیستم بوسیله ی اومانیست های جدید ادامه پیدا می کند. با این حال یک جریان فکری- فلسفی جدید باعث شد که ادبیات از دیدگاه علم روانشناسی مورد توجه قرار گیرد و آن تأثیر نظریه ها و اندیشه های کسانی چون فروید، یونگ و آدلر بود. دختران از این که خود را بهجای شخصیتهای داستان قرار دهند و خود را در دنیای داستان تصور کنند، بسیار لذت میبرند. این دسته معتقدند فقط عقل و معیارهای اخلاقی است که انسان را از حیوان متمایز می کند و از این رو تأکید آنها صرفاً بر انضباط اخلاقی است. الیوت نیز مانند ازرا پوند می خواهد نوعی شیوه نقد را که آزاد از تفسیرهای برون ذاتی، تاریخی، اخلاقی، روانشناسی و جامعه شناسی باشد و صرفاً کیفیت و ارزش های زیبایی شناسی را در نظر گیرد به وجود آورد. همانطور که از نام کتاب صوتی «یادداشت های یک دیوانه» بر می آید، نیکولای گوگول در این اثر مشهور خود، سرگذشت شخصی را شرح داده که به تدریج سر به جنون می گذارد. Data w as gen erated ​with t​he help of GSA Content G enerat​or DEMO.

از این رو بسیاری از منتقدان اخیر سعی کرده اند علل و موجبات تحول اسالیب و تغییر فنون و انواع را در ادبیات فقط از طریق تحقیق در اوضاع و احوال اجتماعی بیان کنند، به عقیده ی آنان اگر شعر زبان عواطف و ترجمان قلوب شاعران است، آنچه عواطف قلبی را پدید می آورد جز محیط و زمان و مکان چیزی نیست. آلن پو هنر را از جنبه ی زیبایی شناسی آن نگاه می کند و فکر خلاق را در قلمرو هنر امری بیگانه می شمارد. در بیست و یکمین دوره جشنواره شاهد دو اقتباس خوب از آثار نویسندگان مطرح روس هستیم؛ نخستین اثر «گاهی به آسمان نگاه کن» هشتمین فیلم سینمایی کمال تبریزی است و با این که در چهار بخش برای دریافت سیمرغ بلورین نامزد شده بود، در نهایت موفق به کسب هیچ سیمرغ بلورینی نشد. در عصر حاضر و با گسترش رسانه های چاپی، فرهنگ به سوی مکتوب شدن پیش رفت و لاجرم نقش موسیقی کلام که بیشتر شنیدنی بود، کمتر شد. آثار ترجمهشده، با نمایش مهارت نویسندگان بزرگ جهان در توصیف شخصیتها و رویدادها، افق جدیدی را پیش روی نویسندگان ایرانی باز کرد.

شیوه ی نقد تاریخی هنگامی مفید است که ناقد تنها به مطالعه ی اثری که از یک نویسنده در پیش رو دارد اکتفا نکند بلکه به همه ی آثار او احاطه یابد تا قضاوتش صحیح باشد. کلمات با هجای بلند و کشیده نه تنها شور و حرکت را از کلام دور می سازد، بلکه سکوت سنگین اندوه را بر آن تحمیل می کند. نقد و تحقیق در ادبیات را نمی توان و نباید منحصراً به طریقه ی تاریخی میسر و کافی دانست. که فعل بود در مصرع نخست باید به صیغه ی جمع استعمال شود زیرا فاعل(کاموس و خاقان چین) جمع است. البته نباید تصور کرد که دانستن اصول و قواعد بلاغت سبب می شود که گوینده و نویسنده ای به خلق و آفرینش اثر یا آثار ادبی نایل آید بلکه می باید آن قواعد و اصول را به عنوان میزان سلامت و مقیاس راستی و کژی طبع و قریحه ی خویش به کار گیرد. در این رویکرد میان متن، خواننده و نویسنده بهواسطهی بررسی مغز و نظریههای خوانش پلی زده میشود، به گونهای که خواندن به عنوان عملکردی شناختی در نظر گرفته میشود که مغز و ادبیات را به هم مرتبط میکند. مبنای چنین روشی بر این است که در شناخت و ارزیابی آثار ادبی منتقد بیشتر به خود این آثار توجه کند تا به محیطی که موجب پیدایش آن ها شده است.

نقد اخلاقی که در آن ارزش های اخلاقی را اصل و ملاک نقادی شمرده اند، شاید از قدیمی ترین شیوه های نقد ادبی است. بنابراین نمی توان صرفاً با بحث پیرامون مسائل مربوط به تاریخ و زمان و مکان آن را مورد بررسی قرار داد. آنچه در آثار زیبای هنری مورد توجه منتقد می باشد فقط جنبه ی تاریخی آنها نیست زیرا شعر و اثری بی نام که از جهت شور انگیزی و دل ربایی جالب باشد هرچند زمان گوینده و نویسنده ی آن معلوم نباشد باز می تواند مورد توجه قرار گیرد. زیرا گاهی اوقات رمانی از نظر منتقدان مورد تحسین قرار میگیرد ولی ممکن است همان رمان از نظر خیلیها زیاد جذاب نباشد. گلستان، نویسندهٔ مدرنیستی بود که کارهایش بهخاطر الگوی جملهبندیها، روایتِ غیرخطی و چیدمان سینمایی صحنههای داستان مورد توجه قرار گرفت. حتی کافی نیست که برای شناختن نویسنده ای تنها عواملی را که در او تاثیر کرده است مورد مطالعه قرار داد بلکه باید تاثیر خود او را در آیندگانش نیز تحقیق کرد؛ زیرا بسیاری اوقات آنچه آیندگان در اثر نویسنده ای می یابند از اطلاعاتی که امروز مستقیماً به وسیله ی اثر خود نویسنده به دست می آید بیشتر است. Art icle h​as be en c reated wi​th GSA C onte​nt Ge nerator ​DE​MO!

دیدگاهتان را بنویسید