بهترین راه کسب نقدی از پدیده ادبیات

۴- تا پنج قطعه از اشعار شما بدون هیچ پیش شرطی در دفتر شعر شما منتشر میشود. لذا بهتر است، اشعاری را برای دفتر شعرتان ارسال کنید که یا قبلا منتشر شده و یا اینکه خیلی برایتان جنبۀ محرمانه ندارد. ۳۷. ↑ صفا، ذبیح الله، مختصری در تاریخ تحول و نظم و نثر پارسی، دفتر تبلیغات اسلامی. بوف کور راه را برای استفاده از تکنیکهای خلاقانه توسط نویسندگان بعد از خود باز کرد و باعث شد ادبیات تجربی بهعنوان یکی از بخشهای جداییناپذیر نثر فارسی جا بیفتد. کتاب همسر دوست داشتنی من از پرفروشترینهای نیویورک تایمز به قلم سامانتا داونینگ ، داستان زوج ثروتمندی را به تصویر میکشد که میخواهند با قتل دیگران به زندگی خود هیجان دهند و رابطهی عاطفیشان را دوباره سامان دهند. مؤلف در بخش چهارم به ویژگیهای نویسنده میپردازد و در بخش پنجم جنس، کیفیت، خمیره و جوهره داستان را تعریف میکند. جنگ و وحشت طالبان، افغانستان را بهجایی مناسب برای فانتزیهای یک نویسنده تبدیل کرده است و به نویسنده این فرصت را داده تا صدایش در غرب شنیده شود. ᠎Th is  post has been wri tten wi th t᠎he he lp  of G᠎SA Content Gen​erat​or Demov​ersion .

وبسایت کتابانه فرصت خرید بهترین کتابهای ادبیات روسیه را با ترجمههای روان و باکیفیت در اختیار علاقهمندان به خرید اینترنتی کتاب رمان خارجی فراهم کرده است. به واقع منصفی و چند تن از هم دوره های خود جزء اولین نفراتی بودند که به سرودن شعر نو نیمایی و آزاد در این منطقه ی جنوبی روی آوردند و زمینه ی ادامه ی این جریان ادبی را در این خطه فراهم کردند. آرایهٔ ادبی در یک اثر باعث ایجاد تأثیر خاصی بر خواننده میشود. راوی داستان در این رمان بارها عوض می­شود و خواننده بارها در فضا و زمانی متفاوت از حال سیر می­کند. در عین حال مظهری از پیروزی اسلام در نظر عزیز و دوستانش به شمار میرود. خانهی شاعران جهان در سال ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد. تجربه ی داستانهای عاشقانه اما، میتواند جایی جز در جهان واقعی اتفاق بیفتد. بخشهای دهم تا پانزدهم این کتاب به توضیحاتی درباره اراده، آرمان، جهان بینی، معرفی نویسنده ایرانی، اخلاق و فرا اخلاق، رمان آزاد، نکاتی برای نویسندگان آینده و جستارهای جنبی که شامل کلیدواژهها و مفاهیم آشکار و پنهان در داستان میشود، میپردازد. حدود ۱۰۸ شاعر، منتقد، نویسنده و صاحب نظر در برنامههای اعلام شده حضور دارند. این رمان بلندترین اثر محمود دولتآبادی است که در حدود ۳۰۰۰ صفحه و ده جلد به چاپ رسیده و روایت زندگی یک خانواده کرد ایرانی است که به سبزوار خراسان کوچ کردهاند.

این کتاب خلاصهای از کتاب رمان اولیس، رمان معروف جیمز جویس نویسنده ایرلندی است که مشتمل بر 18 اپیزود است، داستان یک روز از زندگی لئوپلد بلوم، همسرش مالی، استیون ددالوس و دیگران را روایت میکند. قالب آثار بررسیشده بیشتر رمان است، اما مجموعهداستان و روایت نیز در آنها مشاهده میشود. یک دسته از رمانهایی که من برای نقد در کتابم انتخاب کردم، آثار شناختهشده و مشهوری هستند که به هیچ وجه نمیتوان از آنها صرفنظر کرد، مثل «بوف کور» که مدیران فرهنگی کشور هم واقفاند، چنان در ادبیات ما ریشه دوانده است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد و بهتر این است که با آن مواجه شویم و بینیم محتوا و سبکوسیاقش چیست. کوشش نویسنده بر پرداختن به نظریههای چالشبرانگیز متفکران بزرگ حوزهی ادبیات و نقد از افلاطون تا تی.اس.الیوت و دیگر منتقدان قرن بیستم بوده است و در پایان هر فصل، وی نظریهی انتقادی خود را ارائه میدهد. خواندن قصه­ها صرفنظر از اینکه به قلمِ کدام نویسنده است، همیشه تصویری ذهنی از شخصیتپردازی و فضای کلی داستان در اختیار ما میگذارد که بهنظرم به میزان خلاقیت و نوع درگیر شدن با داستان بستگی دارد. مدتی پیش انتشارات آگه چاپ جدید رمان «اعتماد» نوشته آریل دورفمن نویسنده آرژانتینی را به ترجمه عبدالله کوثری منتشر کرد.

شاید اگر من فراغت پیدا میکردم، این کتاب را در چهار جلد مینوشتم و در هر جلد ده رمان و در مجموع چهل رمان را نقد میکردم، اما این کار با اهداف پژوهشی من همخوانی نشد. مؤلف در این اثر ضمن نقد و بررسی داستانها و رمانهای موجود، تکنیک های مفیدی را برای نویسندگان ارائه میکند. دو نمونه آخر نیز رمانهای ده سال اخیرند که اگر ملحوظشان نمیکردم، به من ایراد میشد که به رمانهای نوشتهشده در سالهای اخیر توجه نشان ندادهام. اگر پژوهش بیشتر دربارهی رمان ایرانی نشان دهد که آثار رماننویسان معاصر ما مصداقی از تهیشدگی به مفهوم بارتی آن است. نسل جدید رماننویسان آمریکای لاتین نوآوریهای جدیدی دارند، اما رمان در کشور ما دچار رکود شده است، به گونهای که ما هر گاه میخواهیم از یک نمونهی خوب در رمان ایرانی نام ببریم، هنوز به «سَووشون» و «تنگسیر» و امثال آن اشاره میکنیم. تکنیکهای مدرن الان در رمان ایرانی به خوبی درونی شده است و رماننویسان ما به این تکنیکها تسلط پیدا کردهاند. زیر کوه آتشفشان ماجرای آخرین روز زندگی کنسول سابق انگلستان در کواوهناهواک، جئوفری فیرمین است. کِلیدَر نام کوه زیبایی است که بین شهرهای سبزوار، نیشابور و قوچان در استان خراسان قرار دارد. شاید ما هم در مرحلهای شبیه به تهیشدگی قرار گرفتهایم.

دیدگاهتان را بنویسید