بهبود(بهبود) شعر شما در 3 روز

وي با تأکيد بر اينکه شعر ايلام و مخصوصاً شعر آييني پس از 30 سال رشد قابلتوجهي داشته است، گفت: نکتهي مبارک و قابلتأمل اين است که مداحان اين شعرها را ميخوانند و مردم هم از آنان بهرهمند ميشوند. پس از نهضت ترجمه و انتقال نظریهٔ شعری یونانی به حوزهٔ اسلامی، رسالههای شعری یونانیان موجی از نظریهپردازی را در میان فیلسوفان مسلمان ایجاد کرد؛ چنانکه فارابی، ابنسینا، ابوالبرکات بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر طوسی هرکدام بخشی از آثارشان را به نظریهٔ شعر اختصاص دادند. برخی از برجسته ترین ذهن ها در دنیای نقد ادبی، در کنار خود نویسندگان، در طول تاریخ تلاش کرده اند به این سوالات پاسخ دهند: چه چیزی ادبیات قابل قبول را به وجود می آورد؟ ما این دوره را با حضور حداقل 120 نفر از شاعران جوان از 31 استان برگزار می کنیم. کسانی که میکوشند شعر بودن یا نبودن همه آثار ادبی را با تعریفِ برساخته خود مشخص کنند، به آن شخصیت اساطیری یونان قدیم شباهت دارند که مردمان را میدزدید، روی تخت خوابی که داشت، میخواباند و میکوشید قد آنان را با تخت خواب تنظیم کند; یعنی قد بلندها را سر میبرید و قد کوتاه ها را آن قدر میکشید تا به همان اندازه بلند شوند. This article has been created by GSA C ontent G᠎ener ator ᠎DE MO !

باید دانست شعر بودن یا نبودن آثار ادبی، وابسته به دیدگاه ما نیست. یکی از ویژگیهای بارز این مجموعه، ساده و روان بودن اشعار است؛ معصومزاده با همین کلام، به نوجوانان آموزش میدهد که جهان را بهتر و زیباتر ببینند. وی ادامه داد: انتظار بود انقلاب اسلامی هم منجر به تحولی در زبان و ادبیات شود، که چنین نیز شد و کارنامه درخشان ادبیات انقلاب، گویای این مدعاست. بنابراین نمیتوان به طور مطلق تعریفی ارائه کرد و گفت که شعر همین است و جز این نیست شعر. حتی خواندن این کتابها، میتواند باعث افزایش اطلاعات عمومی خواننده شود. خواندن رمان خاطرات یک آدم بیاهمیت با شخصیت جالبی به نام «آقای پوتر»، برای دوستداران دوران ویکتوریا جالب خواهد بود. مدیرکل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری افزود: سامانه جامع نقد و تحلیل آثار ادبی بستری را فراهم میکند که علاقهمندان نویسندگی و شاعری را تجربه کنند و به جمع شاعران حرفهای بپیوندند. ᠎This w as c reat ed by GSA C ontent  Gener ator DEMO!

تزوتان تودورف، فعل و نهاد جمله را بنیادی ترین واحد تفسیری هر جمله می داند که البته مجازهای کلامی هم به عقیده ی ژرار زنت چاشنی آن هستند واگر کسی ابن دو اصل را به خوبی در روایت درک کند به فهم دقیق معانی نایل شده است. دانیل دروندا هم در کنار آثار دیگر او مثل «میدل مارچ» به نوعی روان آدمی را در بستر داستانی دقیق و جذاب شرح میدهد. با نگاه به تاریخ نقد و نظریه ادبی ـ فرهنگی از اوایل قرن بیستم میتوان دید که چند گرایش عمده خود را برجسته میکنند. به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. عبدالحسین زرینکوب این مسائل را به طور ضمنی در کتاب «دو قرن سکوت» آورده و ما هم پیش از این در مطلب دودهه سکوت برای دوقرن سکوت به آن پرداخته بودیم. استاندار ايلام با اشاره به ميزباني ايلام از زائران اربعين، تأکيد کرد: بايد از اين فرصت استفاده و در طول مسير براي محبان و مشتاقان اهلبيت برنامههاي مختلف فرهنگي برگزار کرد. حضور پرشور دانشجويان، نويسندگان و شاعران، استاندار و مديران استاني نشان داد شعر آييني در ايلام جايگاه خود را پيدا کرده و اجراي چنين برنامههايي ميتواند در اعتلاي فرهنگي استان تاثير داشته باشد.

​Art ic᠎le h​as be​en generat ed by GSA​ Con​tent Gener ator Demover si​on᠎.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي، پنجمين سوگواره شعر عاشورايي با حضور رئيس دانشگاه، استاندار، فرماندار، شهردار، رؤساي دانشگاهها، مديران ادارات استان، اعضاء هيئت علمي و دانشجويان در دانشگاه برگزار شد. حدادعادل با بیان اینکه انقلاب، یک تحول اجتماعی عظیم و اصیل است، افزود: بین کودتا و انقلاب تفاوت وجود دارد؛ کودتاها معمولا موجب رفتن اشخاصی و آمدن اشخاصی دیگر میشود و جامعه جای خود قرار دارد، اما انقلاب موجب تحول در ادبیات و تحول اجتماعی میشود و از متن جامعه میجوشد و به تحول سیاسی میرسد. این فیلم زندگی جی گتسبی یک میلیونر و همسایهاش نیک را روایت میکند. چه شد در جلد دوم سراغ همگانیهای که در این رشته مطرح میشود رفتید؟ معتقدم در انسان جهانی است که خودش را بیان کند. اما شاعری که رسماً تظاهرات ضد دینی، ضد ملی و ضد انقلابی دارد، اساساً چطور چنین شاعری را در برخی از دورههای پیشین برگزیده کردهاند! خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، جشنواره بینالمللی شعر فجر یکی از مهمترین جشنوارههای ادبی و بزرگترین جایزه شعر در ایران است که از سال ۱۳۸۵ زمستان هر سال برگزار میشود. Th​is c​onte nt was wri​tten  by GSA Conte nt  G enerat᠎or D emover sion!

دیدگاهتان را بنویسید