برخی از افراد با ادبیات اکسل می کنند و برخی نه – شما کدام یک هستید؟

شادی نامه یا کمدی : ادبیات کمدی نیز که از دیدگاه کمیک منشا می گیرد، نوعی ادبیات است که برای نوشتن داستان یا شعر های فکاهی و طنز به کار می رود. لاتین، زبان کلیسای کاتولیک است که بر اروپای باختری و میانه تسلط دارد و عملاً تنها منبع برای آموزش بود. تحصیل در زبان انگلیسی به پیشرفت مهارتهای تحلیلی شما کمک میکند. تعداد زیادی از سِپَنتنگاریها یا «زندگی قدیسان» از این دوره به جا مانده، که به گسترش ایمان مسیحی کمک میکردند و در میان مردم بسیار محبوب بودند؛ مانند افسانه زرین از ژاک دو وراژین که در زمان خود به چنان محبوبیتی رسید که حتی بیشتر از کتاب مقدس خوانده میشد. ناگفته نماند؛ ادبیات معاصر ایران تا حدود زیادی وامدار مکتبهای ادبی غرب است و آشنایی با سیر تاریخی ادبیات غرب به شما کمک میکند تا ادبیات معاصر داستانی کشور خود را بهتر بشناسید و درک عمیقتری نسبت به آن داشته باشید. آرایه هایی که با حضور در متن نوشته، باعث زیبا تر شدن آن می شود و به همین دلیل است که آثار ادبی ایران از زیبا ترین آثار ادبی در جهان هستند. ما نام نویسندگان بسیاری از آثار مهم را نمیدانیم، به ویژه آنان که مربوط به قرون وسطی آغازین بودند.

نیایشسرایی به خودی خود هیچ فرم ثابتی نداشت؛ برای نمونه ما کتب دعای بسیاری در اختیار داریم که بر مفاهیم خاصی از مراتب عشای ربانی گواهی میدهند. حداقل باید یک محفل شعر اعتراض برگزار میشد تا عدهای بیایند زیر چتر فجر اشعار اعتراضی خود را بخوانند، اما این کار را هم انجام ندادند چرا که قرار نیست شعر و جشنواره شعر زنده و پویا باشد. از سوی دیگر، نوشتگران صومعهها هر جا که صلاح میدیدند به خود اجازه اصلاح میدادند؛ بنابراین نوشتهها پس از خلق شدن در معرض تغییر بودند؛ هر راوی یا نوشتگر جدید آثار را بر پایه سلیقه خود یا سلیقه مردم روزگار اصلاح میکرد و نویسنده مشترک اثر میشد. ادبیات قرون وسطی در آغاز در انحصار فرادستان فئودالی بود و آرمانهای آنان را بازتاب میداد؛ مانند پرهیزگاری، وفاداری و دلیری؛ بنابراین نظام اربابرعیتی، جامعه را پیکربندی و خود را در ادبیات منعکس میکرد. در واقع، زندگی عقلی توسط دین مسیحیت سازماندهی میشد، بنابراین ادبیاتِ ملهم از دین فراوانترین بود. تنها نوشتههای مذهبی منتشر شدهای که توسط روحانیون بوجود نیامدند، نمایش کرامات بودند؛ این تئاتر مذهبی که از صحنههای متوالی کتاب مقدس تشکیل میشد، توسط گروههای آماتور اجرا میشد. برای نمونه در درازای رنسانس، ادبیات قرون وسطی «تاریک» و «تاریکاندیش» و «بربر» دانسته میشد.

شعر گولیاردی (اشعار چهار مصرعی طنز) توسط برخی روحانیون برای بیان اعتراضات به کار برده میشد. به نظر یحیی آرینپور، نویسنده کتاب از صبا تا نیما، او تصاویری از انحطاط اخلاقی و سیاسی دوره ساسانی ساخته و از سوی دیگر مخاطرات دوران قاجار را بیان کردهاست. از این جهت است که اصطلاح ادبیات جهانی از «ادبیات ملی» جدا می­شود؛ در لفظ ادبیات ملی، ادبیات دارای قلمرو سیاسی ـ جغرافیایی، زبانی و فرهنگی خاصی است. این ادبیات دارای هم آثار مذهبی و هم آثار سکولار است و حوزه مطالعاتی غنی و پیچیدهای را میسازد. این زبانها در تعداد فزایندهای از آثار یافت میشوند، برای نمونه سرود رولان (فرانسوی باستان)، بیوولف (انگلیسی باستان)، سرود نیبلونگها (آلمانی بالای میانه) یا Digénis Akritas (یونانی میانه). کتاب «مرحوم ماتیا پاسکال» با عنوان انگلیسی «The Late Mattia Pascal» اثر نمایشنامهنویس و رماننویس ایتالیایی برندهی جایزهی نوبل، لوئیجی پیراندلو است که اولین بار سال ۱۹۰۴ منتشر شد. نشر داستان ۸ رمان و مجموعهداستان جدید از نویسندگان جوان ایرانی را منتشر و راهی بازار نشر کرد. در حوزهی محتوایی هم او به تلفیق تمام چیزهایی که تا به حال در شعر کلاسیک استفاده شده بود، بر بستری جدید دست زد. بعد از سپری نمودن دوران کودکی در دامان پر مهر والدین، خواندن و نوشتن را نزد پدرش که معلم منطقه مذکور بود، آموخت . Post h as be en gen᠎er ated by GSA C​onte᠎nt Gen᠎erat or  DE MO!

نمونه دیگری از این گونه دلخوری های نویسندگان، انتقاد شدید صادق چوبک بعد از دیدن اقتباس سینمایی امیر نادری از رمان «تنگسیر» بود. آنی شرلی دختری با موهای قرمز، از یتیمخانه به گرین گیبلز یا همان مزرعه سبز میآید و بعد از آن همه چیز دگرگون میشود. اینمجموعهداستان، ۱۱ داستان کوتاه را از اینداستاننویس تبریزی شامل میشود که در آنها، روابط آدمها در جامعه و مضامینی مثل مرگ و زندگی، عشق و … اسطورههایی که در این ادبیات خلق شدند همچنان الهامبخش هستند؛ مانند تریستان و ایزولت که پایهگذار مفهوم عشق در جهان باختر است. درنهایت او محکومبه نیستی اجتماعی میشود و سرنوشتش این است که به عنوان روح مردی که بود زندگی کند. ازآنجاکه شهر ما بر اثر چنین بلای خانمانسوزی ویرانه شد و به عبارت دیگر تقریبا خالی از سکنه گردید اینک به شرح ماجرایی میپردازم که بنابه گزارش مردی معتمد سهشنبه روزی در کلیسای محترم سانتا ماریا نوولا اتفاق افتاد. «من خود از شرح و تفصیل بیشتر این همه بدبختی دردناک کراهت دارم، لذا از این پس دربارهی هر موضوعی که به حکم ادب بتوان راجع به آن سکوت کرد از گفتن خودداری خواهم کرد. حتی زمانی که داستان تازهای خلق میکردند، اثر خود را اغلب به یک شخص برجسته یا خیالیِ دیگر نسبت میدادند. ᠎Data h​as ᠎been creat ed  by G​SA  Content Generator DE MO.

دیدگاهتان را بنویسید