برای چورتل: شعر {آیا نیست|فقط نیست|هست نیست|فقط نیست|نباید|نخواهم شد همانگونه که می‌خواهید بی‌ضرر باشید {ممکن است|می|احتمالا} {فکر کنید|فرض کنید|فرض کنید}. {نگاهی به|ببینید} این نمونه های {عالی|خوب}

همین اندازه توجه به صنایع لفظی از وجود نوعی ذوق انتقادی حکایت می کند، ولی اثر این درجه از نقد در کتاب های آن زمان به زحمت دیده می شود.همچشمی و رقابتی که در دربارها میان شاعران بود، آنان را به انتقاد از آثار یکدیگر وادار می کرد.از نمونه های قدیم این گونه “نقد” می توان به شعرهای فردوسی اشاره کرد که پس از نقل بیت هایی از دقیقی در شاهنامه عقیده ی خود را درباره ی این شعرها بیان می کند:چو این نامه افتاد در دست من / به ماهی گراینده شد شست مننگه کردم این نظم سست آمدم / همه بیت ها نادرست آمدمکامل ترین و دقیق ترین نمونه ای که از این نوع نقد شعر می توان به دست داد، مقابله ی عنصری با غضائری است. به دلیل همهی آنچه ایتالیا از زمان امپراتوری روم تا دوران قرون وسطی و حتی جنگ جهانی دوم از سر گذرانده است، ادبیات این کشور به قدرت عجیبی برای بیان داستانهای عمیق و درگیرکننده دست یافته است. داستان روایی (نثر روایی) غالباً از نثر برای بیان رمان، داستان کوتاه، رمان تصویری و امثال آن استفاده میکند.

از روزی که این ابزار منتشر شده است، برخی اساتید از آن برای امتحانات استفاده کردهاند و این چتبات توانسته است نمره کامل بگیرد. نوع ادبیات این کتابها بهگونهای است که آنچنان خواننده را با خود همراه میکند تا در زمان مطالعه، ترس را در بندبند وجودش احساس نماید. محققان دریافتند که در زمان مطالعه، تصویر برداری بصری به صورت خودکار در ذهن انسان انجام می شود و انسان ها کار شناخت اشیای ناشناس را بسیار سریع تر انجام می دهند و این یعنی شما یک گام به شناخت چیزی که به دنبالش هستید، نزدیک تر خواهید شد. علاوه بر این، این ابزار میتواند متون مشابه با انسانها تولید کند که این موضوع میتواند باعث بیکاری خبرنگاران در آینده شود». در حقیقت شاید ChatGPT بتواند نمایشنامهنویسان، اساتید دانشگاهها، برنامهنویسان و خبرنگاران را بیکار کند. دنیای ژانر عاشقانه در کتاب های داستان خارجی، مملو از داستانهای نغز و شاعرانه است که خواننده با نویسنده همراه شده و سطر به سطر، فضای عشق را لمس میکند. نویسندگان با نوشتن از شکوه گذشتهٔ ایران و قهرمانان مردمی دوران قدیم، به دنبال تحقق رویاهای خود در گذشته بودند.  This data w​as g​enerated by G SA C᠎ontent Generat​or  Dem᠎ov ersi​on!

کتاب «دکامرون» نقطهی عطفی در تاریخ ادبیات و شاهکاری تاثیرگذار و ماندگار بوده که زندگی انسان را در تمام جنبهها را نشان میدهد؛ زندگی واقعی پر از اتفاقات غیرمنتظره است که با خوش شانسی یا بدشانسی مشخص میشود، در حالی که نبوغ و تیزهوشی به قهرمانان کمک میکند تا موفق شوند. قرارگرفتن در فضای کتاب های رمان خارجی تجربهای بینظیر را برای خواننده رقم میزند که لمس آن در دنیای واقعی غیرممکن است و یا با صرف هزینههای بسیار زیاد ممکن میشود. به این دلیل که نمونه شاهکارهای ادبی آنقدر زیاد نیست که هوش مصنوعی بتواند تحلیل خوبی از آن داشته باشد؛ اما متون ادبی تولیدشده بهقدری زیاد است که ما با یک بیگ دیتا مواجه خواهیم بود و ماشین میتواند این بیگ دیتا را تحلیل کند و نتایجی به ما بدهد که حتی فکرش را نمیکردیم به آنها دست یابیم. همانگونه که در ۲۰۱۶ برنامهای نوشته شد که برای حدسزدن سرطان کبد بود که بتوانند بیماران را در مرحله اولیه شناسایی کند و برای این کار، هفتصد هزار اطلاعات بیماران را دادند و این برنامه نهتنها میتوانست سرطان کبد را پیشبینی کند؛ بلکه بیماریهایی چون شیزوفرنی را هم میتوانست پیشبینی کند که درست از آب درمیآمد.

اقدام کنید. شاید هم آثار منثور فارسی برایتان جذاب هستند که در این صورت کتابهای نثر فارسی را باید در اولویت خود قرار دهید و به سراغ آثاری مانند تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه بروید. اما در دنیای واقعی این چتبات میتواند برای وبسایتها محتوا تهیه کند، به سؤالات مشتریان پاسخ دهد و همچنین پیشنهاد به دیگران ارائه کند. مراسم خاکسپاری کوچک و خصوصی او در تاریخ 7 اکتبر 2011 برگزار شد اما جزئیاتی درباره آن در دست نیست. نوشتن از کتاب­ها و به توصیف درآوردن کلماتی که از دل نویسندگان بزرگ برآمده، شاید در نگاه اول سخت و غیرممکن باشد، اما لذتی نهفته در دل کنکاش احساسات این نویسندگان وجود دارد که سختی و بزرگی کار را آسان­تر می­کند. این بار ساتورنین به سمت قصر ریش آبی روانه میشود. این کتاب حجم کمی دارد و خواندن اشعار دلنشین آن را به کسانی که وقت محدودی برای کتابخوانی دارند توصیه میکنیم. این رمانها در دستهبندیهای زیاد و پیچیدهای قرار میگیرند. رمانها یا داستانهای بلند، از دیرباز تا امروز همواره یاور و همراه افراد کتابخوان بودهاند. رمانها در طول تاریخ، نقش پررنگی در ادبیات جهان ایفا کردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید