بدترین توصیه جهان در کتاب های فلسفه و عرفان

سید عبدالرحیم خلخالی، حافظپژوه و تصحیحکنندهٔ دیوان حافظ میگوید که مذهب حافظ از روی تحقیقات بر او معلوم نشدهاست و محمد قزوینی، پژوهشگر ادبی نیز جز چند «قصیده و غزل مشکوک»، دلیلی بر سنی یا شیعه بودن حافظ نیافتهاست. بعد از انقلابِ عباسیان، شیعیان بر آن شدند که «اهل بیت» را دقیقتر تعریف کنند تا تنها علویانِ فاطمی – هم حسنی و هم حسینی – را دربرگیرد. طالبها(طالبان) گفتند که همه مدرنیته حرام است جز سلاح و حکومت، این دو تا را ما اخذ میکنیم، پیشرفتهاش را هم. نقش مهمی که مذهب در این فرآیند دارد هدفمند کردن زندگی انسان ها به وسیله دوری از گروه های مخرب، کسب ارزش های سازنده و مشارکت آنان در جامعه است. موضوعات مربوط به دین و مذهب در این دسته از آثار، نقشی اساسی دارند و در کانون توجه نویسنده قرار دارند. ولی در این موضوعات میتوانستم با عالم هم صحبت کنم و گاهی راه بهتری را به من نشان میداد. راستش را بخواهید وجهه همت و ورود من به نوشتن این بود که دینداری در فضای امروز را شرح بدهم؛ یعنی فقط این هدف را دوست داشتم. ورود من به ادبیات برای این بود که بتوانم بگویم دینداری در دنیای معاصر ممکن است.

فصل آخر دیدم این حرف دروغ است.

این نگاه حتماً محکوم میشود.اصلاً در «بیوتن» من با دو پاره ذهن شروع کردم؛ نیمه سنتی، نیمه مدرن. البته من اندازه کتابهایم میتوانم حرف بزنم و از دور و بر خودم شروع میکنم؛ از عشیره الاقربین خودم. فصل آخر دیدم این حرف دروغ است. معلوم نیست؛ اما تکلیف اسلام با موسیقی معلوم است! لذت موسیقی را به هزار طریق میتوانم جایگزین کنم. خیلی که هوس شرط بندی پیدا کنم بلند میشوم میروم «گنبد کاووس» در کورس اسب دوانی سه پره و پنج پره شرطبندی میکنم! عمیقترین دغدغههای ما دینی و اخلاقی و در شاخه معنویت است. به گزارش خبرآنلاین، یکی از پرفروش ترین رمان های سال 91 بدون شک«قیدار»است؛ آخرین رمان رضا امیرخانی که در فاصله نمایشگاه کتاب تهران تا 20 خرداد به چاپ چهارم رسیده است. دیناز دهنادی مدیر انتشارات برسم در این وبینار با اشاره به افزایش هزینههای چاپ و افزایش زیاد قیمت کاغذ گفت: البته کمکهای وزارت فرهنگ وجود دارد اما همچنان مشکلات زیادی مواجه هستیم. This art᠎icle was do᠎ne ​by G SA Conte​nt Generat᠎or DE᠎MO.

گاهی آدم ذوقی دارد که وقتی را برای آن میگذارد، اما وقتی همه وقتت را، همه عمرت برای کاری میگذاری، باید هدف بزرگتری از عمرت داشته باشی. حتماً پارادایم دیگری وجود دارد که میگوید اولاً مسیر رسیدن به افق – که من اسمش را میگذارم یک تمدن اسلامی جدید- باید مشخص شود.امروز بزرگترین مشکل ما این است که درباره این افق صحبت میکنیم ولی کسی درباره مسیرش نمیگوید. حتی شاید کسی در طول تاریخ عرفان با این درجه از صراحت و زیبایی و طنز از کژرویهای اهل عرفان انتقاد نکرده باشد. کسی هم که میخواهد برای کشور تصمیم بگیرد، چارهای ندارد، غیر از این که پله پله همسین مسیر را طی کند. آنها در ۱۹ آوریل این اعتراضنامه را به امپراتور کارل پنجم، برادر فردیناند، تقدیم کردند و با این اقدام لقب برجسته پروتستان را برای خود به ارمغان آوردند، که از آن زمان تا کنون بخش عمدهای از عالم مسیحیت را به خود جذب کردهاست.

البته جای تردید نیست که در طول تاریخ از همه علوم، کسانی بوده اند که عقاید خود را تطبیق بر قرآن کرده و سعی داشته اند که قرآن را موافق عقاید خود بدانند، بدون این که مدالیل آیات و ظاهر آنها بر آن دلالت کند و فلسفه و عرفان هم از این امر مستثنا نیستند. هیچ لذتی در عالم نیست که اسلام ما را از آن محروم کرده باشد. قیدار در دههای نوشته میشود (دهه 80) که جوانمردی خاموش شده و از دین جدا شده. مطابق با اطلاعاتنامه جهان که توسط آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا نگهداری میشود، ۹۹ درصد از مردم مراکش مسلمان هستند. بخشی از گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به بررسی وضعیت اقلیتهای مذهبی در ایران اختصاص دارد. ↑ پاکتچی، «اندیشههای فقهی در سدههای متاخر»، ص۴۵۵. ↑ مرتضوی، مکتب حافظ، ۱: ۱۱۷. ↑ پناهی سمنانی، شاه اسماعیل اول، مرشد سرخکلاهان، ۱۶۴. ↑ مؤدب، تاریخ حدیث، ۱۳۸۸ش، ص۸۶. نوشتاری ایرانی :هر چند تاریخ نگاری مانند یونان و روم مطلوب نبوده و مورخان برجسته نداشتند / هرودت گفته است : ایرانیان از شعور و آگاهی تاریخی بالایی برخوردار بوده اند. راه خروج ما بازگشت به اصالت است. من اسمش را میگذارم بازگشت به هویت. من یکبار پارادایم سنت و مدرنیته را باز کردم و بستم؛ یعنی در یک آزمایشگاه سنت و مدرنیته، یکی از شخصیتهایم را نه گذاشتمش توی آمریکا، نه در ایران، نه اصلاً در فضای دیگری.

کتاب های فلسفه و عرفان

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از منبع ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید