بالا در مورد ادبیات؟

از تمام شعرهای عاشقانه زبان فارسی که بگذریم، میرسیم به شعر «کوچه» از فریدون مشیری که به تنهایی میتواند سرآمد تمام اشعار عاشقانه باشد. ادوارد براون به نقل از میرزا محمدعلی خان تربیت، از فهرستی مشتملبر ۱۶۲ کتاب و رمان یاد میکند که تا شروع انقلاب سیاسی مشروطیت به فارسی ترجمه شده بود. نخستین ایرانیانی که رمان فارسی و نمایشنامه نوشتند، یا روشنفکران و تاجران مهاجر بودند (آخوندزاده، طالبوف، مراغه ­ای) یا تبعیدی سیاسی بودند (میرزا حبیب اصفهانی، میرزا آقاخان کرمانی). که در وهلهی اول، هدفی جز غلبهی زبان فارسی و رواجِ اصطلاحات فارسی بعد از یغمای اعراب ندارند. مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب)، برای بهرهمندی از یافتههای تازه در حوزهی شعر فارسی و انتشار آن، مقالاتی را که با ویژگیهای زیر تدوین شده و به تایید داوران رسیده باشد، در پایان هر شماره از مجله به چاپ میرساند. کل کتاب صوتی عقاید یک دلقک در واقع تک گویی های درونی هانس است که هاینریش بل به شیوه خیره کننده ای با کمک تکنیک سیال ذهن روایت کرده است. بولگاکف در این رمان فراموش نشدنی خود که از بهترین نمونه های رئالیسم جادویی در دنیا نیز به حساب می آید، به شیوه ای مدرن افسانه فاوست را بازآفرینی کرده است. با سلام بنده از سال 72 تا 76 افتخار شاگردی دکتر رسولی را در دانشگاه شهید بهشتی داشتم واقعا استادی به تمام معنی برای بنده بودند وایشان را به عنوان یک الگوی رفتاری واخلاقی و کاری برای خودم قرار داده ام.

او که زندگی را پوچ می داند، هیچ تلاشی هم نمی کند تا از این وضع خلاص شود. مسافرتهای سهگانه ناصرالدین شاه، علاوهبر ابعاد اقتصادی، سیاسی و روابط بینالمللی آن، باعث گسترش بیش از پیش افکار و اندیشههای جدید مغرب زمین در ایران شد. محصلین و مامورین جدید اعزامی به اروپا، در آنجا فرصت آشنا شدن با تفکرات جدید را پیدا کردند و متقابلا بسیاری از محافل سیاسی اروپایی در جهت بسط نفوذ خود، در صدد آشنا کردن مسافران فرهیخته ایرانی یا طبقه حاکمه فرهنگی ایران با تحولات فرهنگی اروپایی عهد رنسانس و قرون جدید برآمدند. مدرسه دارالفنون و استادان اروپایی آن مهمترین تاثیر را بر روند آشنایی طبقه حاکمه و طبقه فرهنگی ایران با اندیشهها، افکار و آرای جدید رایج در غرب گذاشتند؛ به نحوی که اگر گفته شود دروازه اصلی ورود افکار و اندیشههای جدید غربی به ایران، مدرسه دارالفنون بود، سخنی به گزاف بیان نشده است. این اثر کتابی اجتماعی است و در آن روایت زندگی قهرمانانه شخصیت اصلی یعنی یعنی آهو خانم روایت میشود. در طول تاریخ تمدن ایرانی – اسلامی منابع مهمی به این نکته اشاره کردهاند که مردم کلام تخیلی و سخن خیال انگیز را بیشتر طالبند تا کلام تصدیقی، حتی اگر از آن (یعنی کلام تصدیقی) متنفر هم بشوند. Content has ᠎been c᠎re at᠎ed ​by G SA C​ontent Gener᠎ator​ Demoversi on !

اگر شما هم دوس دارید تا کتاب هایی که به آنها علاقه مند هستید و می خواهید بخوانید را با قیمت مناسب خریداری کنید؛ می توانید خرید کتاب ادبیات خود را با بهترین قیمت ها و تخفیف های باور نکردنی در سراج بوک؛ بهترین کتابفروشی اینترنتی انجام دهید. از سویی دیگر، نو بودن نسبی است و مطمئناً اگر پس از یک قرن نیز این قالبها را شعر نو بخوانیم، خطا کرده ایم. اپلیکیشن کتابراه برای دوستداران شعر پارسی پیشنهادات بسیاری جذابی دارد که به راحتی بر اساس سلیقه و سطح خود میتوانید از میان آنها انتخاب کنید. بازار کتابهای ایرانی از هر قسم که باشند بسیار متنوع است؛ این موضوع اگرچه یک حسن بزرگ است اما اهالی کتاب را در انتخاب اثر ایرانی خوب که ارزش خواندن داشته باشد با چالشهای زیادی روبرو میکند. نویسنده پرتغالی در شاهکار خود با زبانی ساده و گیرا زندگی آدم های بدون نامی را در سرزمینی خیالی شرح داده که به مرور در این شرایط آخرالزمانی تمام غرایز انسانی خود را از دست داده و به موجوداتی درنده تبدیل می شوند. و این نکته را میتوانیم از معدود خلاقیتهای شعر مشروطه بدانیم. تولستوی در کتاب صوتی مرگ ایوان ایلیچ به طرز حیرت انگیزی مواجه انسان با مرگ را شرح داده است.  This w​as created with t he  he᠎lp of G᠎SA Conte nt  Generat or D em​over sion.

منتقد باید با انواع نقدهای نو، محاکاتی، جامعهشناختی، ارسطویی، عملگرایانه، اومانیستی، تاویلی، تبیینی، روانشناختی، اسطورهای، صورتگرا، تطبیقی، ساختارگرا، ساختارشکنی، کثرتگرا و غیره آشنایی داشته باشد، با همین پیشفرض معلوم میشود که همه نویسندگان با وسعت این اقیانوس علم آشنا نیستند و توان نگارش آثار نقد ادبی را ندارند. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اذعان صاحبنظران، نویسندگان و داوران جوایز ادبی بر پایین بودن کیفیت و تعداد کتابهای حوزه نقد ادبی انگیزهای شد تا در سومین شماره پرونده «تحلیل و آسیبشناسی کتابهای نقد ادبی» دقایقی با مریم بصیری، دبیر علمی چهاردهمین دوره جایزه جلال آل احمد به تحلیل و آسیبشناسی کتابهای نقد ادبی بپردازیم. تا بیش از سه دهه بعد، مدرسه دارالفنون هر سال گستردهتر شد، استادان بیشتری از اروپا برای تدریس به این مدرسه آمدند و هر سال تعداد بیشتری محصل وارد دارالفنون یا از آن فارغالتحصیل میشدند. فلسفه نیز تا حد زیادی به یک رشتهٔ دانشگاهی تبدیل شدهاست. به عبارت دیگر، اثر ادبی نمیتواند در مرحله ی خلق اولیه باقی بماند بلکه خلق ثانویه ی آن در مرحله ی خوانش روی می دهد. ولی ادبیات اینگونه نبود و به سهولت امکان پخش و توزیع محصولات ادبی غربی در جامعه فرهنگی ایران آن روز به خاطر گسترش روز افزون جراید و مجلات و اختصاص صفحات هر شماره از آنها به چاپ آثار ادبی و از جمله رمانهای غربی کاملا متصور و امکانپذیر بود.

دیدگاهتان را بنویسید