باز کردن Mike در ادبیات

به همین دلیل است که بسیاری از علاقهمندان و فعالان حوزه ادبیات در جهان، ادبیات پارسی را با سعدی میشناسند. اما به تدریج توانست جای خود را در ادبیات فارسی باز کند و خوانندگان ایرانی را مسحور خود سازد؛ چنانکه گاهی واژه «رمان» بهعنوان مترادفی برای تجدد به کار میرفت. و توانست با ایجاد تفاوتهایی در فرم خود، زیرسبکهایی مانند سپید، حجم و… اول اینکه او توانست فرهنگ ایران را در زمانی که حمله مغول بود، زنده نگه دارد. آثار داستانی فارسی که در سالهای ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۰ در حدود ۷ درصد از صنعت چاپ و نشر ایران را به خود اختصاص دادهبود، در سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۵ به کمتر از ۳ درصد رسید و در مقابل، آثار ترجمه از ۱ درصد به بیش از ۹ درصد افزایش یافت. این کتاب حدیث نفسی یک راوی با توهم و آشفتگی های روانی را دنبال میکند که دست به گریبان است. او میدانست که هنر باید بتواند انسانها را پرورش داده و به کمال نزدیکتر کند. او با توجه به شرایط زمانه نمیتوانست مستقیما شاهان را مورد خطاب قرار داده و ظلم و ستم آنها را سرزنش کند. اگر به دنبال تحقیق در مورد سعدی برای دبستان هستید، در این مقاله از مجله اینترنتی ایده آل مگ قصد داریم بخشهای مختلف زندگی و عمر هنری او را مورد بررسی قرار دهیم.

سعدی در خانقاهی که در گذشته محل زندگی او بود، به خاک سپرده شده که در ۴ کیلومتری شمال شرقی شیراز، در دامنه کوه فهندژ، در انتهای خیابان بوستان و در کنار باغ دلگشا قرار دارد. آثار حکیمانهی او (بوستان و گلستان) در سراسر دنیا (بهخصوص کشورهای بزرگ و پیشرفته) ترجمه شده و طرفداران زیادی دارد. سعدی در بوستان به جنبههای مختلف زندگی انسان اشاره کرده و راهکارهایی برای زندگی درست و اخلاقی ارائه میدهد. او در نوشتههایش، نگاهی حکیمانه به بخشهای مختلف زندگی دارد که این نگاه هنوز هم برای انسان امروزی تازه است. این اثر مهمترین کتاب ادبیات معاصر ایران بوده که با بهرهگیری از تعالی هنر به مفهوم انسان خداگاه در لایههایی از انزوا و استبداد به جامعه خرافه زده میپردازد. وگرنه تعداد کانون های ادبی فعال استان فارس که زیر نظر اداره کل کتابخانه های فارس و کانون ادبی استان فعالیت میکنن تا الان به پنجاه کانون رسیده که انشاالله اونا هم برای مطرح تر شدن به خصوص توی فضای مجازی به زودی وبلاگ راه بندازن. که به زبانهای انگلیسی، آلمانی،فرانسوی ایتالیایی و دیگر زبانهای زندهی دنیاست را برای علاقمندان مطالعه، به صورت مجازی فراهم کردهاست. سبک این کتاب از لحاظ شعری «مثنوی» (مصرعهای هر بیت یک قافیه مشترک و جدا از دیگر ابیات دارند) بوده و به دلیل برخورداری از محتوای حکیمانه و پندهای ارزنده، به زبانهای مختلفی ترجمه شده است.

او در دو کتاب «گلستان» و «بوستان» به بیان پندهای نیکو برای زندگی میپردازد. هدف نوشتههای او جدا از زنده نگهداشتن زبان پارسی (در حالی که مغول در حال سوزاندن کتابها و مبارزه با آن بود)، بیان درد هموطنانش هم بود. صادق هدایت شخصی بود که تمامی سخن های خود را بدون هیچ ترس و وحشتی بیان میکرد و در آثار او میتوانید به راحتی انتقادهای او را از جامعه مطالعه کنید. از دست دادن نویسندگانی همچون صادق هدایت برای کشور ما همانند از دست دادن یک گوهر ناب است. زبان اشعار او سادهفهم، دلنشین و روان است و برای همین به او لقب «استاد سخن» را دادهاند. در چنین شرایطی، سعدی به سن جوانی رسید و نوشتن را آغاز کرد. ماندن در این خانه آغاز جادوییست که خواننده را مجذوب خود خواهد کرد. او ترجمه وفاداری را کنار میگذارد تا ایدههای خود را در آن دخیل کند. گلستان سعدی در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس و آمریکا ترجمه شده است و بهدلیل پربار بودن از لحاظ معنا، شهرتی جهانی دارد. این اثر در ۷۰ کشور منتشر شده و ترجمه آن به ۲۲ زبان زنده دنیا گواه از شهرت آن است.

قدرت شاعر در این است که اتفاقات روزمرهای که مردم عادی بهراحتی از کنار آن میگذرند را با نگاه تازهای ببیند. این قافیه ها، ذهن شاعر را خط دهی می کنند و آزادی تخیّل او را محدود. بر طبق نظریات جدید، خوانش متن، بخشی از تولید متن می باشد. او دوران کودکیش را در سالهای جنگهای شهری آمریکا گذراند و به خوبی با فضا و حال و هوای آن دوران آشنا بود و به همین خاطر در این کتاب به شکلی زیبا بخشی از تاریخ آمریکا را هم گنجانده است. به دلیل اوضاع و شرایط بد در اواخر حکومت محمد خوارزمشاه، سعدی تصمیم گرفت شهر خود را برای رسیدن به علم و دانش ترک کند. سعدی در دوران زندگی خود و مخصوصا در دوره جوانی، فقر و سختی زیادی را تجربه کرد و در سن بیست سالگی، برای تحصیلات بیشتر و بهتر، شهر خود را ترک کرد. حسن کامشاد، زبان این داستانها را دور از زبان مردم میداند و معتقد است که ورود نویسنده به جزئیات و فرعیات باعث میشود رشتهٔ اصلی داستان از دست برود. نابسامانی اقتصادی در این دوران، باعث شد میزان نشر کتاب در برخی از سالهای این دوره کاهش پیدا کند و بههمین دلیل، بسیاری از رماننویسان این دوره، بهخصوص آنها که رمانهای اجتماعی و تاریخی به سبک دوره اول مینوشتند، آثار خود را بهصورت پاورقیهای دنبالهدار در نشریات منتشر میکردند و برخی نیز به نگارش داستان کوتاه روی آوردند. Data h as ᠎be᠎en c reated by GSA  C ontent Gen᠎erat​or Demover sion.

دیدگاهتان را بنویسید