باز کردن دروازه‌ها برای شعر با استفاده از این آسان ایده‌ها

برای پرهیز از ملال رشته سخن را در همینجا کوتاه میکنم و در پایان بار دیگر وظیفه خود میدانم از همراهی و همدلی جامعه ادبی، اصحاب مطبوعات، و رسانهها، بهخصوص مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران در برگزاری شایسته این دوره از جشنواره صمیمانه تشکر کنم. به لطف خدا امثال شاهد برگزاری باشکوه هفدهمین دوره جشنواره شعر فجر هستیم. وی با بیان اینکه این جشنواره نسبت به دورههای قبل ۳ برجستگی داشت، گفت: اولین تمایز برگزاری نشستی ویژه شعر نو شامل قالبهای نیمایی و سپید بود. هرچه زبان کشوری پویاتر و زایاتر باشد، فرهنگ آن کشور نیز پویاتر خواهد بود. ظاهراً ایرانیان را قِسمی سرود یا شعر بوده و خود آنان یا عرب آن را «هَنَیمَه» مینامیدهاند. با یک نگاه به سیر شعر فارسی میبینیم که دوران قصیده سرایی و بیان عواطف در ابتدا ی دوره ی شعر فارسی جای خود را به اشعاری جهانشمول تر می دهد و از بیان صرف عواطف شاعر فاصله می گیرد. رسالت شاعر به قول مولانا وصل کردن است نه ایجاد فاصله و دمیدن در تنور فصل، رسالت هنرمند اصیل ایجاد جاذبه است نه دافعه، تبدیل تهدید به فرصت و نومیدی به امید است. در فاصله سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰، نشر داستان و نمایشنامهٔ ایرانی به بیش از ۱۹ درصد و نشر داستان و نمایشنامهٔ ترجمه به بیش از ۱۳ درصد کل صنعت چاپ و نشر کشور افزایش یافت.

۱۰۰ میلیون تومان، برای مجموعه داستان ۱۰۰ میلیون تومان و برای مجموعه شعر ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. خانه ادریسیها، اثر غزاله علیزاده، روایتی است از دوران جنگهای ایران و روسیه در دوران قاجار. به موازات، گسترش صنعت چاپ و شروع انتشار مطبوعات در ایران نیز در دگرگونی نظام ادبی تأثیرگذار بودهاست؛ چنانکه خاستگاه بسیاری از رماننویسان برجستهٔ ایران، ترکیه و کشورهای عربی، مطبوعات بودهاست. بسیاری از شعرای امروز ایران نیز بویژه در سطح منطقه و میان کشورهای اتحادیه نوروز سرشناس هستند. بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی به واسطه سالها فعالیت بنیاد گوته به شدت علاقهمند و پیرو فرهنگ آلمانی شدهاند. ساتورنین زنی مستقل با ذهنی تحلیلگر که بیخبر از شایعههایی مبنی بر اینکه زنان قبلی که وارد این خانه شدهاند به قتل رسیدهاند همخانهی دنالمیرو میشود. محمدعلی سپانلو، مترجم و منتقد ادبی، معتقد است که رماننویسی از سال ۱۳۴۰ به شکل یک نهضت درآمد و یک موج جدی، جای جزر و مدهای پراکندهٔ دورههای قبلی را گرفت. در سال ۱۳۵۹، با شروع جنگ، فصل جدیدی در ادبیات ایران شروع شد که ادبیات جنگ نام گرفت. امسال نیز که توفیق خدمتگزاری به وارثان آب و خرد و روشنی نصیب این کمترین شده است فروتنانه از جامعه ادبی ایران و همه اصحاب فکر و فرهنگ بهخصوص شاعران درخواست میکنم که چراغ راه ما باشند و با ارائه نظرات و پیشنهادهای ارزشمند و راهگشای خویش ما را در بالا بردن سطح کیفی بزرگترین رخداد ادبی کشور یاری کنند.

سرشناسترین شاعران ایران کسانی هستند که بشریت آثارشان را میراث خود میداند و آنها را به عنوان میراث بشری ثبت کرده است. دهخدا در فرهنگ لغت خود به تعاریف علمای عرب نیز اشاره کرده و مینویسد: «نزد علمای عرب کلامی را شعر گویند که گویندهٔ آن پیش از ادای سخن قصد کرده باشد که کلام خویش را موزون و مقفی ادا کند و چنین گویندهای را شاعر نامند ولی کسی که قصد کند سخنی ادا کند و بدون اراده سخن او موزون و مقفی ادا شود او را شاعر نتوان گفت». شمس قیس رازی در کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم در تعریف شعر مینویسد: «بدان که شعر در اصل لغت، دانش است و ادراک معانی به حدس صایب و استدلال راست و از روی اصطلاح سخنی است اندیشیده، مرتّب، معنوی، موزون، متکرّر، متساوی (مصراعهای برابر)، حروف آخر آن به یکدیگر ماننده (قافیه دار)». دهخدا در یادداشتهای خود دربارهٔ شعر چنین مینویسد: «چکامه، چغامه، چامه، نَشید، نظام، سخن منظوم، منظومه، قریض. ارسطو در بخشی از توضیحات خود دربارهٔ ماهیت شعر و عملکرد شاعر چنین میگوید: «کار شاعر آن نیست که امور را آنچنان که روی داده است به دقت نقل کند، بلکه کار او این است که امور را به روشی که ممکن است اتفاق افتاده باشد، روایت کند. Post was cre ated ​with t᠎he ​he lp ᠎of GSA Con tent Gen᠎er at​or ᠎DEMO.

خواجه نصیر در رابطهٔ شعر با موسیقی چنین میگوید: «و نظر در وزن حقیقی بهحسب ماهیت، تعلق به علم موسیقی دارد و بهحسب اصطلاح و تجربه تعلق به علم عروض دارد؛ و نظر منطقی خاص است به تخیّل و وزن را از آن جهت اعتبار کند که به وجهی اقتضاء تخیّل کند. آناکارنینا از رمان های معروف و عاشقانه روسی است که نویسنده مشهور یعنی لئو تولستوی آن را به تحریر در آورده است. اولیس یا یولسیز نام رمان معروف جیمز جویس نویسنده ایرلندی است که از شاهکارهای ادبیات دوره مدرن بهشمار میرود. رضا اسماعیلی دبیر جشنواره شعر فجر در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه با استفاده از تجربههای شانزده دوره گذشته، سعی کردیم جشنواره با یک روند مناسب و شایستهای آغاز شود، گفت: در این دوره شاهد اتفاقات خوبی هم در بخش مسابقه و هم محافل ادبی و هم بینالملل که اختصاص به شاعران فارسیزبان دارد، بودیم. اسماعیلی با اشاره به اینکه در بخش درباره شعر، ۳۲۷ عنوان کتاب در حوزه نقد و پژوهش ادبی در سال ۱۴۰۰ چاپ و نشر شد که نشان دهنده رشد در این عرصه است، گفت: در حوزه کودک و نوجوان هنوز رشد مطلوبی نداریم که باید توجه بیشتری در حوزه نشر و در حوزه رسانهها صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید