اینجا، این مفهوم را روی کتاب های فلسفه و عرفان کپی کنید

ضروری یک صفتی است که امر شرعی دین یا مذهب فی نفسه فاقد آن است و آن امر در ارتباط با ذهن و عقل فرد و متلبّس شدن به صفت ثبوت و وضوح و شهرت و در ارتباط با همه مردم مسلمان یا همه اهل مذهب مصداق پیدا میکند و امر دینی میتواند دوباره با نبودن آن شرایط به غیر ضروری تبدیل گردد. در «مناو» در حقیقت زاییده یک جور حرکت روبنایی به سمت مدرن شدن هست. تقریباً مطمئن بودم که این بچههای آرمان خواه در جامعهای که با شیب تندی به سمت سازندگی و تغییرات میرود، نمیتوانند زندگی کنند. در معرض بچههایی بودم که از جنگ برمیگشتند. مسائل شان را از کتاب در نمیآوردند و به کتاب نمیدادند، از مردم میگرفتند و به مردم میادند این را در کودکی شاهد بودم که کسی خدمت شهید بهشتی رسید و از ایشان سوالی کرد. مطمئنم این سؤال نه فقط برای سائل که برای خود آقای بهشتی نیز رشد داشت.

اصلاً دغدغهام دغدغه دهه 50 نیست.

در صورتی که در همان زمان آقای بهشتی آدم بزرگی بود ولی میتوانستی ایشان را ببینی و با او گپ بزنی. الان کمتر عالم درجه یک را میتوانی ببینی. دین موجب امیدواری می شود و خوش بینی را افزایش می دهد. پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب دین با حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از روز ۲۶ بهمنماه در شهر مقدس قم آغاز به کار میکند. قیدار در دههای نوشته میشود (دهه 80) که جوانمردی خاموش شده و از دین جدا شده. اصلاً دغدغهام دغدغه دهه 50 نیست. دلیلش شاه نیست! دلیلش این است که آن را آقای باهنر نوشته اما کتاب دینی امروز را نمیدانیم کدام یکی از نورچشمیهای کدام آقا زحمت کشیده.خیلی روشن است که آن داشت به جاهای خوبی میرسید و یکسری از مدارس دینی امروزی، آن زمان شکل گرفت. کسی هم که میخواهد برای کشور تصمیم بگیرد، چارهای ندارد، غیر از این که پله پله همسین مسیر را طی کند. مثلاً نشان میداد که کشف حجاب نمیتواند به ما کمک کند. This po᠎st w as ᠎do᠎ne ​wi th G SA  Conte​nt G en᠎erator Demover​sion.

نمیتوان به صورت مطلق گفت کتابهایی که در این حوزه منتشر میشوند اغلب ضعیف هستند. عبدالله بن زبير نيز فرموده ايشان را تاييد كرد؛ حسين رضي الله عنه براي تحقيق بيشتر، تصميم گرفت تا نزد حاكم مدينه حاضر شود لذا به كساني از ياران خويش فرمان داد سلاح برگيرند و همراه او به خانه وليد بن عتبه بيايند و به آنان توصيه كرد: اگر ديديد كه من شما را فرا مي خوانم ويا اينكه شنيديد صدايم بلند شده است، همگي شتابان به كمك من بياييد و در غير اين صورت كاري نكنيد تامن به نز د شما برگردم. طالبها(طالبان) گفتند که همه مدرنیته حرام است جز سلاح و حکومت، این دو تا را ما اخذ میکنیم، پیشرفتهاش را هم. من چند سال از عمرم را گذاشتم تا ببینم اگر من وارد پارادایم سنت و مدرنیته شوم، شخصیتهایم چگونه شکل میگیرد. همچنین نورعلی تابنده پس از این حوادث در حصر خانگی قرار گرفت و پس از گذشت دو سال در حصر درگذشت. ​Art᠎icle w as gen erated by G SA Content G​en᠎erator Demover​sion.

همچنین مقررات حاکم بر تشکیلات صفوی بر پایه اطاعت بی و چون و چرا اعمال شده بود. در مزامیر نیز میخوانیم: «پس انسان چیست که او را به یادآوری و بنی آدم که از او تفقد نمایی، او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی، او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی»(۴-۷: ۸). چرا باید همه چیز را با این متر بسنجیم؟ بنابراین باید برای درک حقیقت آن و برخورداری از این گوهر وجودی و تمییز مراتب و ارزش گزاری این مراتب دقت خاصی داشته باشیم. این پارادایم به درد غرب ستیزی و تخریب میخورد، برای ساخت تمدن، هیچ ایدهای نمیدهد. یعنی من نویسنده پس از چند سال زندگی در آزمایشها دیدم با این به هیچ جا نمیرسم. به عنوان مثال اگر فلسفه را علم به حقایق اشیاء تعریف کنیم باید دید که از چه طریقی می توان به حقایق اشیاء رسید.

مذهب: تکنیک Google مذهب تکنیک|هشت حقایق عجیب درباره کتاب های دینی}

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از بیشتر ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید