اکنون شما می‌توانید ادبیات خود را اجرا شد ایمن

تاریخ ادبیات موضوعی میان رشتهای است، به زبانهای مختلف در طولِ تاریخ که سرگذشتِ ادبیات به ویژه ادبیات مکتوب و تغییرات و دگرگونیهای سبکها و فنون ادبی در نقاط مختلف جهان را مطرح می کند. رمضانی با اشاره به اینکه در یک قرن گذشته حجم آثار در حوزه شعر زیاد بوده است، بیان کرد: جناب سیار از اساتید مطرح دانشگاه اعلام کردند که برای دانشجویان و محققان باید جذاب باشد که ببینند چه اتفاقی در یک قرن گذشته برای شعر رقم خورده است. هدف و نیت اصلی این نوع رمان، معطوف ساختن توجه مردم به کاستیها و نقصانهای اجتماعی است. وی با تأکید بر اینکه داوری در جایزه جلال آل احمد سلیقهای نیست و داوران بر اساس حداقلهای مولفههای ضروری و روشهای شناخته شده دست به انتخاب میزنند، افزود: در نقد و بررسی جایزه جلال باید توجه کنیم که آیا نسبتی میان جریان نقد ادبی و داوریها وجود دارد یا خیر. وی تأکید کرد: در زمانی که حتی دو پایگاه و حلقه ادبی اساسمند نداریم جوایزی نیز که در این بافت معنا پیدا کردهاند ضعیف و بر یک تفکر خاص مبتنی نیستند. اکنون منتقدی نداریم که یک نسل از آثار را بر اساس یک دیدگاه ادبی نقد کند و جوایز ادبی نیز ضعیف هستند. ​Th is artic le w​as creat ed by GSA Conte​nt  Genera​tor ​DE MO !

یکی از بهترین آثاری که در سالهای اخیر منتشر شده و در دسترس علاقهمندان قرار گرفته، کتاب مبانی نقد ادبی است. البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که شکلگیری فضای نقد و گفتوگوی انتقادی نیاز به حدی از آزادی هم دارد و این شاید یکی از تناقضهای وضعیت ما هم بوده است. از طرفی، یک آموزش مدون و کامل نیز، برای کسب سیزده نمرۀ حفظیات، لازم و ضروری به نظر می­رسد و با توجه به حجم بالای مطالب حفظی، یک منبع جامع و کامل از حفظیات، نیاز اصلی هر داوطلب است. مردم نظر مثبتی به او ندارند اما او خودش را به عنوان پدری دوست داشتنی و گاهی شوهر دلسوز به اثبات می رساند. از سوی دیگر در این جایزه نگاه به نویسنده بیشتر از کتاب است و عنوان اثر در نویسنده ثابت شده است. احسان عباسلو، در بخش نخست این نشست ضمن اشاره به تعاریف نقد و نقد ادبی، گفت: نقد معمولا با سه واژه تفسیر، تحلیل و ارزشیابی اثر معنی و همراه میشود که منظور از نقد ادبی، تحلیل و ارزشگذاری اثر ادبی است. Conte nt has be᠎en gener᠎ated by GSA C​ontent Gen᠎erator D em᠎ov​ersion!

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «نقد آثار منتشر شده کتاب سال دفاع مقدس»، 17 بهمنماه با سخنرانی احسان عباسلو، مترجم و منتقد ادبی در سرای اهل قلم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، سومین نشست از سلسله نشستهای پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با عنوان «وضعیت نقد ادبی» سهشنبه (بیستم دی ماه ۱۴۰۱) با حضور احمد شاکری و مهدی کاموس در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. این منتقد ادبی افزود: هنوز نقد ادبی در دانشگاهها جریان دارد ولی نقد ادبی ژورنالیستی ضعیف شده و موتور ارزیابی جوایز ما نقد تجربه نویسنده است و در کنار آن سیاستگذاران فرهنگی نیز در برخی جوایز ادبی بهویژه جلال آل احمد که مجری آن دولتی است تاثیر دارند. به عنوان نمونه یکی از اهداف اصلی جایزه ادبی جلال آل احمد ادامه دادن گفتمان انقلابی در این جایزه بود که وقتی جریان نقد ادبی در کشورمان مرده است جایزه ادبی که از این جریان ارتزاق میکند به هدف خود نمیرسد.

کاموس با تأکید بر اینکه عملا نقد ادبی در کشورمان به نوعی خوانش در شبکههای مجازی تبدیل شده، افزود: در سنت ادبی ما نقد وجود داشته ولی در دهههای اخیر جریان فعالی نداریم. در این نشست، مهدی کاموس با بیان اینکه در نقد و داوری جوایز ادبی ابتدا باید نگاهی به جایگاه نقد در کشور داشته باشیم، گفت: متاسفانه ما در کشورمان با فقدان جریان نقد ادبی مواجهیم و این امر موجب شده جوایز ادبی از دهه 80 به تدریج دگردیسی بیابند و اکنون به یک جریانی ضعیف مبدل شوند. اوایل دهه 1990 میلادی بود که جابز با «لورن پاول» در دانشکده کسب و کار دانشگاه استنفورد دیدار کرد. ایدهی اولیهی نگارش این کتاب در اوایل دههی 60 میلادی شکل گرفت. اوایل سال 2009 میلادی، گزارشات متعددی در مورد کاهش وزن شدید جابز منتشر شد و با استناد به همین گزارشات این گمانه زنی در ذهن بسیاری شکل گرفت که مبادا بیماری اش عود کرده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید