اکثر مردم هرگز در کتاب های فلسفه و عرفان عالی نخواهند بود. چرا را بخوانید

فولادی، محمد، محمدجواد نوروزی، «جایگاه زیارت در آیین کاتولیک و مذهب شیعه؛ بررسی و مقایسه»، معرفت ادیان، ش۲۵، ۱۳۹۴ش. مذهب مانی (۲۱۵-۲۷۶م) آمیزهای از آیینهای زرتشتی – مسیحی – بودایی و فلسفهٔ یونانی و اساطیر قدیم است. به عقیدهٔ مانی جهان از دو عنصر روشنایی و تاریکی پیدا شده و پایهٔ آن بر نیکی و بدی است؛ ولی اصل چنان است که سرانجام روشنایی از تاریکی جدا خواهد شد و بر آن پیروز خواهد گشت. آنها با استفاده از کلاهی به نام کلاه کورِن Koren helmet، که بعدا به کلاهِ خدا معروف شد، یک میدان مغناطیسی را بر نقاط مختلف مغز متمرکز میکردند. اما در اینجا، بحث خاص بر فلسفه و عرفان و عالِم این علوم متمرکز است. پیش زمینه ها و سرچشمه های فلسفه و عرفان، بسته به اینکه از آموزه ها و نیازهای فطری(دینی و الهی)، گرفته شده باشد- مانند فلسفه و فیلسوفان اسلامی – یا از صرفاً، اندیشه و عقل بشری، منشأ گرفته باشند- مانند اغلب فلسفه و فیلسوفان غربی – متفاوت است. اساساً اقلیتهای دینی و غیر دینی در رژیم جمهوری اسلامی ایران، سرکوب میشوند. لازم به ذکر است که این اسفار و حالات حادث بر عارفان نیز در نزد اهل معرفت اثبات شده.

زمان درست زمان برای شروع مذهب

عرفان مسیحی نیز دنبالهٔ عرفان یهود است. در تورات، انجیل و قرآن و کلمات بودا، لائوتسه، مانی و مزدک نیز چنین مطالبی به وفور یافت میشود. خداجویی است و حقیقت آن برآمده از متن اسلام است که در دامن فرهنگ اسلامی، رشد و تکامل پیدا کردهاست. در مرحله دوم: فیلسوف و عارف، با رجوع به سطوح پایین تر هستی(افراد، جامعه، مشکلات و دغدغه های “مادی و معنوی”) که از جنس “معلولات” دیگر هستند، قادر است با ارائه ایده ها، راهکارها، تئوری های فلسفی، سیاسی و… حکمت گنوسی نیز نوعی عرفان به شمار میرود و آن نیز در حقیقت عرفان شرقی پیش از روزگار عیسی است که در اوایل تاریخ میلادی با آیین مسیحی درآمیخت و رنگ مسیحیت به خود گرفت که برخی آن را از عقاید یهود پیش از روزگار عیسی و برخی برگرفته از افکار معنوی مصریان یا ایرانیان کلیک کنید قدیم میدانند. ضمناً، فهم و درک افکار و تعابیر تخصصی علم اینان، بیشتر مخصوص خودشان یا افراد نادری است که به این علوم علاقمندند. در اواسط قرن 18th، سلسله از راهبان بودایی موسوم به Upasampada، با کمک راهبان بودایی سیامزی امتیازات و جایگاهی را که توسط Weliwita Sri Saranankara Thero در زمان سلطنت پادشاه Kirti Sri Rajasinha از Kandy از دست داده بودند را احیا کردند..

Th is po᠎st was do​ne by GSA Conte​nt Gener᠎ator Demoversi​on​.

نخستین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در روزهای چهارم تا دهم دی سال ۱۳۷۲ با پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برگزار شد. با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران رسماً یک حکومت شیعه اثنیعشری است، اقلیتهای قومی متعددی هستند که پیرو آئین تسنن بودهاند و تابع حکومت مرکزی نبودهاند. در آغاز تشکیل حکومت صفوی، گروههایی از شیعهٔ غالیه و اسماعیلیه نیز در ایران بودند که پس از مدتی به هند مهاجرت کردند. ↑ میراحمدی، دین و دولت در عصر صفوی، ۴۱. یهودیان سنتی در این مورد حساسیت بسیاری به خرج میدهند. عرفان در بسیاری از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و حتی مکاتب فلسفی، رایج است. دشمنی میانِ عباسیان و علویان هنگامی برجسته شد که عباسیان بلافاصله پس از به قدرت رسیدنشان، شروع به آزار و اذیتِ بسیاری از حامیانِ سابقِ شیعه و علویشان کردند و متعاقباً، سخنگویانِ تفسیری سنی از اسلام شدند. عرفان هندی که از آن به یوگا «Yoga» تعبیر میشود مانند ادیان هندی بر این پایه استوار است که انسان چگونه وجود جزئی و محدود خود را در وجود کل فانی سازد؟

در نهایت، این موضوع همیشه مطرح است چگونه فلسفه و عرفانی که از نیازهای فطری(کتب و ادیان آسمانی)، منشأ گرفته می تواند راهکارها و الگوهای فطری یا تازه ای در رفع دغدغه های مادی و معنوی، به جوامع بشری ارائه دهند؟ در تعریفی دیگر، به مفهوم شناختی «رازگونه و نهانی» خمیر مایهٔ افکار بلند و آداب تأثیرگذاری است برای یافتن و پیوستن به حقیقت، از طریق «شهود»، «تجربه درونی» و «حال» که نشانههای آن، در مکاتب مختلف جهان، اعم از عقاید بِرَهمَنها، بودائیها، رواقیان، نسطوریان، مهریان (میترائیسم)، عقاید مسلمانان زاهد، عقاید افلاطونیان جدید، فرامین زرتشت، در فرقه کابالا از آیین یهود و اعتقادات سرخپوستان آمریکا به چشم میخورد. همچنین گفته میشود که عرفان، شناخت قلبی است که از طریق کشف و شهود، نه بحث و استدلال، حاصل میشود و آن را علم وجدانی هم میخوانند. در عرفانهای منتسب به ادیان، حقیقت وجود خداست و رسیدن به او غالباً از طریق زهد (و جذبه) میباشد.

Conte᠎nt was created wi​th G᠎SA Content ​Generator DEMO .

دیدگاهتان را بنویسید