اکثر مردم هرگز در کتاب های دینی عالی نخواهند بود. چرا را بخوانید

برای کاهش عواملی از قبیل: فساد نسل جوان، توسعه و گسترش جرایم و شیوع و گسترش اعتیاد در جامعه، مطمئن ترین راه برای رسیدن به کمال مطلوب، مذهب است. برخی محققان معتقدند از بین رفتن این مذاهب نشان از ضعف آنان در مقابل چهار مذهب رسمی نیست، بلکه حذف آنان ناشی از حمایت نشدن توسط حکومت و طرد آنان از سوی حاکمان بوده است. برخی هیچ اعتقادی ندارند، اما سراغ کارهای مذهبی میآیند و کارها را خراب میکنند؛ اینها به جای اینکه خدمت کنند، خیانت میکنند و چیزهایی را به دروغ بیان میکنند که منابع درستی ندارند. آنها واقعه غدیرخم را بر حرف خود استناد میکنند. برخی از نهادها به اسم کتاب دینی، کتابسازی میکنند و با این کارشان هم دین را ضایع میکنند هم کتاب را. در ادامه قصد داریم تا شما را با برخی از بهترین نمونه های کتاب های مذهبی آشنا کنیم تا اگر دوست داشتید این کتاب ها را مطالعه کنید. گروهی هم با بهره گرفتن از امکانات نهادهای حکومتی با نویسندهسازی و کتابسازی کسب درآمد میکنند، اما اهل هنر و فرهنگ تردید دارند که اینها دغدغه دینی و فرهنگی داشته باشند. دین رفتارهای اخلاقی را به مردم میآموزد و بنابراین به آنها کمک میکند که چگونه اعضای خوب جامعه باشند در نتیجه نظم اجتماعی را تقویت میکند.

کتاب های دینی

توجه بیشتر به شعائر مذهبی چون باعث افزایش احتمالی شبکه حمایت اجتماعی می شود، بنابراین با سطح بالاتری از سلامت رابطه دارد (واعظی، 1388: 42). بر همین اساس، عده ای از روان شناسان برجسته بر تأثیر اعتقادات و اَعمال دینی بر روی سلامت روانی انسان ها تأکید کرده اند. به علاوه متدین بودن با افزایش سلامت روانی و کاهش ناراحتی در بین والدین طی 18 ماه پس از مرگ کودکانشان ارتباط داشت. قبایل قزلباش که از هواداران و حامیان شیوخ صفوی بودند، جایگاه الهی برای آنان قائل بودند و حتی ادعا ارتباط مستقیم آنان را در بیداری و خواب با امامان شیعه به آسانی باور داشتند. باور به ظهور یا بازگشت منجی (نجات دهنده) و موعود در اکثر فرق اسلامی و همچنین دیگر ادیان روشن و غیرقابل کتمان است، آنچنانکه یهودیان چشم به راه پادشاه بنیاسرائیلاند و مسیحیان به بازگشت عیسی باور دارند، در باورهای زرتشتیان، بودیسم و برخی دیگر ادیان نیز میتوان گونههای مشابه این باور را یافت، در فرق اسلامی، مخصوصاً فرق شیعه، در قرون پس از اسلام، این باور بسیار رایج و مشهود بودهاست. برخی این باور هستند اساساً دگرگونی نویی در اندیشه و عملکرد سیاسی در این دوره صورت نگرفتهاست ولی گروه دیگری از پژوهشگران، دوره صفویه را سرآغاز نوزایی ایران، تشیع و اندیشههای شیعی میدانند. ᠎Content was cre᠎at ed ᠎by GSA Conte nt Generator Dem ov ersion.

کتاب های فلسفه و عرفان

ظرفیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوره معرفت و مهارت افزایی هیأت و تشکلهای دینی به کار گرفته خواهد شد. در دوره افول، سلسله بومادران سریلانکا از طریق تماس با میانمار و تایلند مجدد این آیین در آنجا احیا شد. پیروان این طریقت که از مهمترین نحله های اسلامی تمام اعصار به شمار میآید، با ادله متقن و مستدل، رهبران معنوی خویش را شناخته و معتقدند که سخن پیامبر اکرم (ص) در خصوص جانشینی امام علی (ع) و سلاله پاکش، محصور به زمان خاصی نیست و ریشه در وحی و الهامات ربوبی دارد و به استناد نص صریح قرآن مجید با شناخت و اطاعت از ایشان دین تکامل مییابد. کلام اسمانی ما مسلمانان قرآن است و بهترین کتاب مذهبی که ما از کودکی با آن آشنا میشویم این کتاب است. کتاب قرآن همواره توسط اندیشمندان دینی توصیه شده است. «شیخ علی شحرور» رئیس جمعیت المصطفی در برلین به شبکه کربلاء گفت: نیاز مبرم به این کتابخانه ها به شدت احساس می شد، این کتابخانه ها به خوانندگان کمک می کند که کتاب های دینی و مذهبی مورد نیاز خود را به دست آوردند. وی گفت: وب سایت شیعه شاپ بیش از 600 عنوان کتاب اسلامی و داستان های اهل بیت (ع) را که همگی به زبان آلمانی ترجمه شده اند، ارایه کرده است.

زبان دین در مسئله توحید، در سطح عمومی و ابتدایی آن، همان برداشتی است که از مسئله خدا و خلق می شود. به گزارش سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، جمعیت ها و موسسه های اسلامی در برلین تعدادی از کتابخانه ها را افتتاح کردند که شامل کتاب های دینی و فقهی ترجمه شده به زبان آلمانی است تا دسترسی مسلمانان و علاقه مندان آلمانی به کتاب های دینی را تسهیل کند. یادداشت های شهید مطهری شامل نوشتهها و یادداشتهایی از استاد مطهری در بخشی از این کتاب است است که به مرور ایام نگاشته و هدف از این نگارش، یادداشت مطالب قابل توجه، جهت مراجعۀ بعدی و یا آمادگی برای سخنرانی بوده است. «ادیان در خدمت انسان» این کتاب دومین مجلد از مجموعه کتابهای در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است و مشتمل بر ۲۹ مقاله، سخنرانی و گفت وگو از امام موسی صدر دربارۀ دین، انسان، اسلام، تربیت، عبادت، تشیع، آزادی و… This da᠎ta w​as cre ated with GSA C on tent  G en᠎erator D᠎emoversion​!

با مذهب رابطه جنسی بیشتر و بهتر داشته باشید

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مطالب بیشتر لطفا از صفحه ما بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید