اول 10 Websites برای جستجوی کتاب های فلسفه و عرفان

اصلاحگرایی مارتین لوتر پایهٔ شاخههای متعدد مذهب پروتستان است. پروتستان در زبان فرانسه به معنی معترض و مخالف سرسخت است و به این دلیل به پیروان مکتب دینی پروتستانیسم گفته میشود که آنها در مقابل شماری از قوانین کلیسای کاتولیک روم ایستادند. پروتستان (به فرانسه: protestant) شاخهای از مسیحیت است که مبانی آن نخستین بار توسط مارتین لوتر مطرح شد. آنها در ۱۹ آوریل این اعتراضنامه را به امپراتور کارل پنجم، برادر فردیناند، تقدیم کردند و با این اقدام لقب برجسته پروتستان را برای خود به ارمغان آوردند، که از آن زمان تا کنون بخش عمدهای از عالم مسیحیت را به خود جذب کردهاست. جمعیت مسلمانان در سال ۲۰۰۷، ۲۰٫۱۲٪ از جمعیت ۶٫۶ میلیاردی جهان، یعنی ۱٫۳۲ میلیارد نفر بود که در رتبه دوم دینهای جهان و ادیان ابراهیمی پس از مسیحیت که ۲٫۲میلیارد پیرو دارد، قرار دارد. اکثر تخمینها جمعیت بهائی در مراکش مدرن را بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ نفر شمردهاست.

کتاب های دینی

نفرت از روزهای تعطیل تنها هنگامی به وضوحِ کامل پدیدار شد که بورژوازی مدرن صنعتی و تجاری سروسامان گرفت، یعنی بین سدهها ی۱۵ و ۱۶ میلادی. نابودی دولت صفوی به دست مهاجمان افغان در سال ۱۷۲۲ میلادی نشان داد که گروش اکثریت قاطع ایرانیان به تشیع بزرگترین دستاورد این دودمان بودهاست چرا که با وجود نبود حمایت شایان توجه دولتی به مدت سه دهه یا بیشتر، تشیع به عنوان آیین خاص و شبه-ملی ایران دوام آورد. شاه تهماسب یکم توجه ویژهای به محقق کرکی داشت و طی فرمانهایی اطاعت از او را واجب و مخالفت با وی را در حد شرک قلمداد میکرد. وی عاقبت به دلیل مخالفت با پاپ به مرگ در آتش (۶٫۷٫۱۴۱۵) محکوم شد. این نویسنده تاکید کرد: به اعتقادمن آشنایی کودکان و نوجوانان با علوم قرآنی، دینی و مطالعه کتاب در این حوزه به زبان ساده و روان می تواند روشنی بخش راه و مسیر زندگی آنها باشد. او دو کتاب که بیانگر دیدگاههای یهودیستیزی اوست نوشتهاست. همکار وی فیلیپ ملانگتون و مربی وی فون کارل استات از کسانی بودند که فعالانه راه لوتر را ادامه میدادند.

آیا این اشتباهات ساده را در مذهب مرتکب می شوید؟

به عبارت دیگر سخن از آنست که چگونه هر چیزی پدید میآید و به هستی خود ادامه میدهد؟ یافتههایی که در مجله فیزیولوژیکال ساینس گزارش شدهاست، نشان میدهد که مذهبی بودن یک فرد متدین در ترکیه موجب تقویت شادی در آن شخص میشود، اما در سوئد سکولار چنین مزیتی مشاهده نمیشود. بخش دوم شباهت ظاهری به دسته اول ندارد و شخصیتهای آن یک تجربه خاص دینی را پشت سر گذاشتهاند. همچنین طبق این طرح تمامی حقوق ملکی و امور عبادی در مناطق پروتستان به کاتولیکها واگذار میشد، درحالی که پروتستانها در ایالات کاتولیک از چنین حقی محروم بودند. او از کالج ترینیتی دکترای حقوق گرفت و در سال ۱۵۱۹ به عنوان کشیش فعالیت مذهبی خود را رسماً آغاز کرد. اصول اعتقادی فرقههای مذهبی پروتستان بهطور قابل توجهی باهم متفاوت است، اما همهٔ آنها بر این تأکید دارند که در توضیح مسایل اعتقادی رهنمودهای انجیل در اولویت قرار دارد؛ رحمت الهی از طریق ایمان و نه از طریق اعمال توجیه میشود؛ و همینطور همه مؤمنان در مقام کشیش هستند. اصول اعتقادی شیعیان امامی پنج چیز است؛ آنها مانند دیگر مسلمانان، توحید، نبوت و معاد را اصول دین خود میدانند و افزون بر آن، به دو اصل امامت و عدل اعتقاد دارند که آنها را از اهلسنت جدا میسازد. This has been c re᠎ated by GSA᠎ Content Generat​or Dem oversion᠎.

های گوناگون و پراکنده در ایران پرداختند.

مارتین لوتر بیشتر به این خاطر مشهور است که انجیل را از دست کلیسای روم نجات داد. در سال ۱۵۶۹، کرسی الهیات دانشگاه کمبریج را به دست آورد. ادعای شیعیان مبنی بر اینکه محمد علی را وصی – اجرا کننده وصیت – خود کرد قابل تأیید نیست زیرا محمد وصیتی به جا نگذاشت. عید غدیر، روزی که بنا بر باور شیعی، پیامبر علی بن ابی طالب را به عنوان جایگزین خود انتخاب کرد نیز بسیار جشن گرفته میشد. او نیز همانند لوتر بر این باور بود که اعمال نیک به تنهایی کسی را نجات نخواهد داد. رهبران و پیشوایان صفوی با هدف قدرتمند کردن پادشاهی و حکومت خود، به یکسانسازی و همگون کردن دینها و مذهبهای گوناگون و پراکنده در ایران پرداختند. در کتاب عالم آرای صفوی و عالم آرای عباسی نوشتهٔ اسکندر بیگ ترکمان آمدهاست که آنچه از شیخ حیدر به صورت سنتی در خاندان صفوی به جا ماند، کلاه ۱۲ ترک قزلباش الهام گرفته شده از شیعه دوازده امامی یا تاج حیدری است که او پس از دیدن خوابی آن را متداول کرد. ولادیمیر مینورسکی باعث اعتقاد به این طرز فکر و اعتقاد مذهبی به شاه را، قبایل نیمه بیابانی ترکمن میداند که نهایتاً خاندان صفوی را به تاج و تخت رساندند.

چگونه مذهب بدست آوریم

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد مطالب بیشتر بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید