اساس شعر

در حوزهی محتوایی هم او به تلفیق تمام چیزهایی که تا به حال در شعر کلاسیک استفاده شده بود، بر بستری جدید دست زد. برای دستهبندی داستانهای منثور غالباً از اندازهٔ آنها استفاده میکنند. شاید شما هم تصور میکنید شعر خواندن خستهکننده است یا درک برخی از آنها سخت است و همین موارد شما را از مطالعه شعر منصرف میکند. شعر غنایی در سه دسته قالب کوتاه (رباعی و دوبیتی)، متوسط (غزل و قطعه) و بلند (مثنوی و قصیده) جلوه میکند. یا هدف بلند پروازانه ای داشته،شکست خورده، ازعقل و تجربه استفاده کرده ، هدفی منطقی انتخاب میکند و دوباره آغاز می کند. از فلاشبک اغلب به منظور بازنمایی رویدادهایی استفاده میشود که از نظر زمانی مقدم بر خط توالی اتفاقات داستان رخ دادهاند یا اطلاعاتی ضروری در مورد پیشداستان (آنچه قبل از شروع داستان رخ داده) به دست میدهند. «وقتی که دود جنگ بر آسمان دهکده دیده شد» نخستین داستان بلند قاضی ربیحاوی بود که در سال 59 منتشر شد و پس از آن «خاطرات یک سرباز» را چاپ کرد و داستانهای کوتاه و بلند دیگری نیز طی سالهای بعد از جمله «نخل و باروت»، «از این مکان» و «گیسو». از تقوایی تنها یک کتاب مستقل چاپ شده به نام «تابستان همان سال» در سال 1348. او در طول سالهای بعد چند داستان هم در نشریات مختلف منتشر کرد. Data was cre ated ᠎by GSA​ Con te​nt ​Genera᠎tor  DE MO᠎!

«حکایت سلسله پشت کمانان» مجموعه اول رضا جولایی بود که در سال 62 منتشر شد و پس از آن او هشت مجموعه داستان کوتاه و بلند منتشر کرد که دوتای آخر «برکههای باد» و «پاییز 32» بود. «سنگر و قمقمههای خالی» و «ملکوت» دو کتاب بهرام صادقی است که مجموعهای از داستانهای کوتاه و بلند اوست. کتاب رمان خارجی سراج بوک طرفداران خاص خود را دارد. در فروشگاه کتاب سراج می توانید انواع کتاب های رمان ایرانی و خارجی را با بهترین کیفیت چاپی و در مناسب ترین قیمت از این فروشگاه کتاب سفارش دهید. این رمان را باید یکی از تحسین شدهترین آثار فیتز جرالد نامگداری کرد، در سال ۱۹۸۸ بهترین رمانهای انگلیسی زبان در قرن بیستم توسط کتابخانه مدرن انتخاب شدند که رمان لطیف است شب در رتبه ۲۸ بهترین رمانهای انگلیسی زبان قرن بیستم قرار گرفت. «از میان شیشه، از میان مه» نخستین مجموعه علی خدایی بود که در سال 70 منتشر شد و پس از آن او مجموعه «تمام زمستان مرا گرم کن» و سه مجموعه دیگر منتشر کرد.

اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ یُحِبُّ المُداعِبَ فِی الجَماعَةِ بِلارَفَثٍ: خداوند عزوجل، کسی را که در میان جمع شوخی کند، دوست دارد به شرط آنکه ناسزا نگوید. «پایکوبی» نخستین مجموعه محمد کشاورز بود که در سال 74 منتشر شد. «خیمهشب بازی» اولین مجموعهداستان صادق چوبک در سال 1324 منتشر شد و بعد از آن مجموعههای دیگری از جمله «انتری که لوتیاش مرده بود» و «چراغ آخر» که آخرین مجموعه چوبک بود. مجموعهداستان نخست جمال میرصادقی با عنوان «مسافرهای شب» در سال 41 منتشر شد و پس از آن او مجموعههای بسیاری منتشر کرد که همگی در راستای هم بودند. نخستین مجموعهداستان و نمایش غلامحسین ساعدی با عنوان «پیگمالیون» در سال 34 منتشر شد و پس از آن مجموعههای موفقی چون «ترس و لرز»، «عزاداران بیل»، «شبنشینی باشکوه» و «واهمههای بینامونشان». «سایههای غار» نخسیتن مجموعه شهریار مندنیپور در سال 68 منتشر شد و پس از آن «مومیا و عسل»، «شرق بنفشه»، «آبی ماورای بحار» و آخرینش هم «هفت ناخدا» در سال 99. از او هیچ برگزیدهای منتشر نشده است. «یوزپلنگانی که با من دویدهاند» نخستین داستانهای کوتاه بیژن نجدی بود که در سال 73 منتشر شد. وی با اشاره به تعریف رایج نقد ادبی که آن را مطالعه نظاممند ادبیات معرفی میکند، عنوان کرد: واژه و مفهوم نظاممند در این تعریف بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد نقد روش دارد و نمیتوانیم هرچیزی را بهعنوان نقد جای داد.

این بررسی این امکان را فراهم می آورد تا خواننده از زاویه ای تاریخی به پیدایش، روند تغییرات و تحول نظریه پردازی در حوزه نقد ادبی بنگرد. وی در معرفی برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در سالگرد پیروزی انقلاب گفت: سامانه جامع نقد و تحلیل آثار ادبی با عنوان «اثرخانه» ۱۷ بهمن ماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری افتتاح میشود. به گزارش ایسنا، پنجمین مجمع این انجمن، همزمان با سیزدهمین سالگرد تاسیس آن با مشارکت ۵۵ درصدی اعضای پیوسته در روز چهارشنبه (۱۶ تیر ۱۴۰۰) برگزار شد و ابراهیم خدایار از دانشگاه تربیت مدرس، علیرضا نیکویی از دانشگاه گیلان، عیسی امنخانی از دانشگاه گلستان، پارسا یعقوبی جنبهسرایی از دانشگاه کردستان، حمیدرضا شعیری از دانشگاه تربیت مدرس، سیده مریم عاملی رضایی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سیدعلی قاسمزاده از دانشگاه بینالمللی امامخمینی (ه) قزوین بهعنوان اعضای اصلی؛ مرتضی بابک معین از دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران و داوود عمارتیمقدم از دانشگاه نیشابور به عنوان اعضای علیالبدل هیئتمدیره برای سه سال (۱۴۰۳-۱۴۰۰) انتخاب شدند.

دیدگاهتان را بنویسید