از شعر برای اینکه یکی عاشق شما شود استفاده کنید

این شاعر سوری در پایان درباره تأثیر برگزاری جشنواره بینالمللی شعر فجر بر غنای شعر و پرورش شاعران گفت: قطعاً برگزاری چنین مراسمهایی تأثیر ایجابی دارد؛ به ویژه وقتی در جشنوارهای همچون هفدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، شاعرانی از کشورها و با زبانهای مختلف حضور پیدا کرده و گرد هم میآیند افق دید شما وسیعتر میشود؛ به این دلیل که شعر فرهنگهای دیگر را میشنوید و به عنوان یک ذخیره معرفتی برای شما محسوب میشود. به گمانم شاعران عرب باید بیشتر به این کشور آمده و در چنین جشنوارهای حضور پیدا کنند. به واقع در کنار غنای ادبی که با برگزاری جشنوارهها رخ میدهد چنین فوایدی نیز در پی دارد. و اتفاقی که خیلیها دوست داشتند بیفتد و خیلیها از وقوعش ترس داشتند، رخ داد. اگر به این نویسنده و کتابهایش علاقه داری میتوانی دو مطلب «چه اتفاقی میافتد در خوابهایمان» (معرفی یکی از کتابهای این نویسنده به نام «پرنیان و پسرک») و «همیشه در رویاهایم هستم» (گفت وگو با مترجم همین کتاب) را هم بخوانی. کتاب «مسیح هرگز به اینجا نرسید» با عنوان انگلیسی «Don’t move» اثر پزشک، نویسنده و نقاش اهل تورین، کارلو لوی است که اولین بار سال ۱۹۴۵ منتشر شد. این آثار زاویهی دید شما را نسبت به دنیای پیرامونتان تغییر میدهند و به شما کمک میکنند تا به آسانی با موانع زندگی روبرو شوید. This a rtic​le h​as be en gen erat ed wi​th G SA Conte​nt Generator Dem ov ersion​.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، هفدهمین دوره از جشنواره شعر فجر ۱۴ بهمنماه به کار خود پایان میدهد در همین راستا با محمود حبیبی کسبی شاعر و مدیر دفتر شعر آئینی حوزه هنری و علی داودی از اعضای هیأت علمی این دوره از جشنواره به گفتوگو نشستیم تا هفده دوره گذشته را بررسی کنیم. پرداخت نقد ادبی به مثابه ابزاری برای تفکیک آثار و تشخیص سره از نا سره است و تأثیر حقیقی آثار هنری را نتیجه می نماید؛ و خط سیر و ذوق مطبوع اثر هنری را در هر دوره و زمان نمایان می کند. نقد ادبی را می توان کنکاش در اثر ادبی برای یافتن اغراض و اهداف نویسنده یا شاعر برشمرد. و همچنین استفاده از تعبیرات رایج قدما که نویسنده و شاعر را از خلاقیت و ارائه ی احساس و اندیشه ی تازه باز می دارد. بنابراین شاعر و نویسنده، نباید به تعبیرات کهنه و تکراری که از ممارست در مطالعه ی متون کهن در ذهن او جای گرفته است متکی باشد، بلکه باید سعی کند تا آنجا که می تواند به خلق تعبیرات زیبا و درست و خوش آهنگ بپردازد و بدین وسیله به ارزش کلام خود بیفزاید. نقد ادبی می تواند هم از ابعادی درونی و لفظی بررسی شود و هم از جنبه های اجتماعی چون فرهنگ، جامعه و خواستگاه های تاریخی که فرهنگ های گوناگون اقوام در آن مترتب است بررسی و مطالعه شود.  This c on te​nt w as generated with GSA C​onte nt G᠎enerator D​emoversion!

او به مرور تنها و تنهاتر می شود و به الکل و خیال پردازی های اندوهبار خود پناه می برد. دلش کاری میخواهد که او را شگفتزده کند. وانگهی، در فرایند تربیت طلاب، تدریس تنها به آموزشهای علمی خلاصه نمیشود، بلکه حوزه تدریس مسئولیت سنگینی است که پرداختن به آن نیازمند روحیه عشق و مهربانی به دانشجو و تشویق وی به علم آموزی و رعایت آداب علم نیز هست. منتقد نباید خود با زمینه های فکری خاص یا احساسات شخصی خویش به نقد یک اثر ادبی بپردازد و یا زمینه ی فکری خود را به یک اثر تحمیل کند و آن را صرفاً از منظر فکری خویش مورد قضاوت قرار دهد. گابریل دانونزیو از شاعران و نویسندگان مشهور ایتالیائی قرن بیستم است که در زمینه نمایشنامهنویسی و شاعری مرتبهای بلند دارد و عیب بزرگ وی همکاری با فاشیستهای ایتالیا بود. جمال زاده که پدر داستان نویسی معاصر نیز به حساب میآید ، طنز و شیرینی ادبیاتش داستان هایش را از آثار دیگر نویسندگان زمان خودش متمایز میسازد. علیمراد هم بودیم که در این فیلم و در بخش نخست آن از داستان طوطی و بقال از مثنوی معنوی مولانا الهام گرفته شده است.

حسن بعیتی شاعر سوری و امیرالشعرای عرب، در گفتوگو با ستاد خبری هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی شعر فجر ضمن بیان این که شعر لحظهای استثنایی است که فرد میتواند جوهره انسانی خود را در آن منعکس کند، گفت: این لحظه نمیتواند ایدهآل باشد مگر این که شاعر صاحب فرهنگی غنی و اصیل باشد. در سال بعد و در سی وهفتمین دوره جشنواره وضع کمی بهتر شد. این برنامه ها متمرکز بر همان روزها هستند که به برخی از برنامه ها نیز به مناسبت پیروزی انقلاب خورده می شود و در طول سال ادامه می یابد. در هرحال نقد تاریخی در مورد یک اثر ادبی وقتی می تواند به درستی انجام شود که گذشته ی آن و نیز عصری که پدید آورنده ی آن است به خوبی شناخته شود و آرمان ها و آرزوهایی که در آن روزگار تجلیاتی داشته است احساس گردد. در این زمانه که ما شاهد طغیان تکنولوژی، جنگ و انشقاق و چند قطبی شدن بین انسان هستیم بهترین پنجرهای که از طریق آن نور میتواند وارد دلها شود، شعر است. تنها راهی که برای رسیدن به پاسخ این سوال دارید این است که از طریق انواع مختلف تحقیق، چه پرسیدن از دیگر افرادی که با سلیقه شما آشنا هستند یا این کتاب ها را خوانده اند و چه با جستجو در دنیای بزرگ اینترنت، شما می توانید متوجه شوید که چه کتابی را برای خواندن انتخاب کنید. Th​is a rticle has been w᠎ritten with the help of GSA C​on᠎tent G​enerator ᠎DE᠎MO!

دیدگاهتان را بنویسید