ازدواج و شعر دارای بیشتر گسترده از شما فکر می‌کنید

این بازنمایی ممکن است صحیح باشد یا نباشد، از این رو ادبیات غیر داستانی میتواند روایتی درست یا نادرست از یک رویداد واقعی بهدست دهد. برخی از داستان ها و کتاب های صوتی ممکن است بامزه و خنده دار، برخی نیز غم انگیز و گریه آور باشند. نابسامانی اقتصادی در این دوران، باعث شد میزان نشر کتاب در برخی از سالهای این دوره کاهش پیدا کند و بههمین دلیل، بسیاری از رماننویسان این دوره، بهخصوص آنها که رمانهای اجتماعی و تاریخی به سبک دوره اول مینوشتند، آثار خود را بهصورت پاورقیهای دنبالهدار در نشریات منتشر میکردند و برخی نیز به نگارش داستان کوتاه روی آوردند. نام قطعه را به این سبب به این نوع شعر دادهاند که گویی قطعهای از غزل یا قصیده را از میان آن بریده باشند، چون قافیه غزل و قصیده فقط در آخر بیتهاست مگر نخستین که هر دو بیتهایش دارای قافیه است. به همین دلیل است که علم آنها عمق ندارد و نمیتواند به حیات طیبه برسد و مقصد دانشگاه مدرنیته، حیات دنیایی است. Th​is ​post was wri​tt​en with the help of GSA C ontent Ge᠎ne rator DE MO!

نقد ادبی دانشی برای بررسی ویژگیها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن در کنار تشریح جوانب پیچیدهٔ آثار ادبی و روشی برای سنجش اعتبار و مقام آنها است. در این جا آزادی عمل بیشتر است و البته از زیبایی ویژه موسیقی شعر کهن هم خبری نیست. ای کاش زیبایی در نگاه تو باشد… دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دومین روز نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدهای ویژه و سطح یک دانشگاه آزاد که پنجشنبهشب در سالن همایشهای ابنسینا واحد علوموتحقیقات برگزار شد، با تبریک حلول ماه رجب گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی از سال گذشته برگزاری جشنواره امامت و مهدویت از 13 رجب تا نیمه شعبان را بهعنوان یکی از برنامههای جدی خود در این حوزه برنامهریزی و اجرایی کرده است و این جشنواره امسال برای دومین سال با حضور و مشارکت پرشور واحدهای دانشگاهی برگزار خواهد شد.» دکتر طهرانچی با اشاره به نقش دانشگاه در تربیت فرهنگی، اخلاقی و هویتی جوانان اظهار کرد: «واقعیت این است که دانشگاه بهعنوان یک نهاد برآمده از مدرنیته کارکردهای مشخصی در جامعه غربی داشته و دارد و این نهاد متعلق به جامعه ما نبوده است. معاونت فرهنگی نیز کمترین نقش در دانشگاهها را از آن خود کرده است.

اویی که شاهد تصاویر تند و تلخی است از پرسه زدن در خیابانهای شهر و همینطور دیدن آدمهای متفاوت. با این حال، با توجه به محدودیتهایی که در دوران پهلوی در مورد نگارش به زبانهای بومی و محلی وضع شده بود، ادبیات داستانی در سالهای بعد از آن با رکود و افول مواجه شد. احمد محمود در سال ۱۳۳۳ نخستین داستان کوتاهش به نام «صب میشه» را در مجله امید ایران منتشر کرد، و در سال ۱۳۳۸ اولین مجموعه داستانش به نام «مول» را با سرمایه شخصی به چاپ رساند. در این صورت نقد ادبی به بررسی دقیقتری تبدیل خواهد شد. در بیست و دومین دوره جشنواره، بهروز افخمی سراغ رمانی به نام «گاوخونی» جعفر مدرس صادقی رفت که روایت فیلم به شدت به روایت و زاویه دید نویسنده وفادار بود اما بهترین اقتباس این دوره و یکی از بهترین فیلم های اقتباسی تاریخ سینمای ایران را داریوش مهرجویی براساس کتابی از هوشنگ مرادی کرمانی ارائه کرد به نام «مهمان مامان».

آنها در همه عناصر شعر معتقد به یک خانه تکانی جدّی بودند و حتّی می توان گفت تحوّلی که به وسیله اینان در عناصر خیال و زبان رخ داد، بسی عمیق تر و کارسازتر از تحوّل در قالب شعر بود. اما سعی شدهاست در این یادداشت، ساختارگرایی در نقد، به طور خلاصه، معرفی شود: واژه ساختارگرایی که از ریاضیات و فیزیک به زیستشناسی و از آنجا به زبانشناسی، روانشناسی، جامعهشناسی و اقتصاد راه یافت، در سالهای ۱۹۶۰ ـ ۱۹۷۰ ورد زبان همه بود. همچنین آیات 65 و 66 سوره کهف به داستان حضرت خضر و موسی اشاره دارد که به تبعیت، آموزش و درنهایت رشد در مسیر علمآموزی تاکید شده است.» رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه دعوای دانشگاه غربی و دانشگاه اسلامی در دیدگاه قلمرو علم است، افزود: «دانشگاه اسلامی معتقد است که قلمروی علم، آیات الهی است و در رأس رابطه متقابل انسان، طبیعت و جامعه، خدای رب العالمین قرار دارد، از اینرو همه عالم آیات الهی است. این اظهارات در حالی مطرح میشد که مدرنیته یک سکه دو رویه است، اما این افراد صراحتا مدل دانشگاه ایرانی در مقابل دانشگاه اسلامی را مطرح میکردند.» وی با بیان اینکه دانشگاه دارای سه مفهوم علم، فرهنگ و فناوری است، خاطرنشان کرد: «دانشگاه وارداتی در کشور ما براساس این سه مفهوم شکل گرفت که در آن حوزه علم بهعنوان کانون اصلی قرار دارد و پس از آن حوزه فناوری است و در آخر نیز به فرهنگ میپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید