ادبیات: چه اشتباهی!

نتیجه اینکه تجارب شاعر و نویسنده با تجارب ما این همانی دارند و این انسجام وحدت انداموار متن را پدید آورده و شکل و محتوا یکپارچگی یافته و اینجاست که شعر فقط یک گزاره ی درست و غلط دیگر نیست بلکه مجموعه ای از تنش ها و خصوصیات پاردوکسیکالی است که به یک رقص شبیه است. بر اين اساس در سیزدهمین جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی، برای رمان بزرگسال 200 میلیون تومان، برای رمان نوجوان 100 میلیون تومان، برای مجموعه داستان 100 میلیون تومان و برای مجموعه شعر 50 میلیون تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. بر اساس تجربه خودم، برای خودم مفید بوده است. در میکده ۴ زندگینامه همه شاعران برای در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جامع و کامل، به ویکیپدیای هر شاعر وصل شده و کاربران میتوانند به راحتی اطلاعات مفید و تا حدود زیادی معتبر در مورد هر شاعر دریافت کنند. درواقع از کاربردهای اصلی نقد، ارزشگذاری اثر است و مشخص میکند یک متن از نظر کیفی در چه درجهای قرار دارد. جامعه هم چیزی از روحانیت نمیداند که آنها در چه مسیری رشد کردند. This c ontent was gener ated wi᠎th t he he​lp ᠎of GSA C ontent Generator ​DEMO.

اگرچه نمیتوان هر سخنی را که دارای انواع صورخیال است، شعر به حساب آورد و در عوض چه بسیار شعرهای مؤثر و باارزش میتوان یافت که خالی از عناصر خیال هستند؛ اما بدون تردید یکی از عناصری که سبب تمایز زبان شعر در مفهوم وسیع کلمه میشود؛ صور خیال است. نام قطعه را به این سبب به این نوع شعر دادهاند که گویی قطعهای از غزل یا قصیده را از میان آن بریده باشند، چون قافیه غزل و قصیده فقط در آخر بیتهاست مگر نخستین که هر دو بیتهایش دارای قافیه است. فردریک بکمن در کتاب صوتی مردی به نام اوه احساسهایی مثل عشق و نفرت را به زیبایی به تصویر میکشد و انسان و جامعه مدرن را در لفاف طنزی شیرین و جذاب نقد میکند. اولین نویسندهای که به داستاننویسی به زبان فرانسوی روی آورد، امینه پاکروان نام دارد که در استانبول متولد و در اروپا بزرگ شد. بنابراین اگر بخواهیم خاستگاه شعر را -حتی در چارچوبی مانند ادبیات فارسی- بررسی کنیم، بنا به زاویهی دیدهای متفاوت و سویههای مختلفی که وجود دارند، میتوانیم از چندین و چند منظر به آن نگاه کنیم. تفاوت شعر هجایی با شعر عروضی در وجود همین قالبهاست که شعر هجایی در قالبی قرار نگرفته و بر اساس هجاهای مصراع ساخته میشود.

نگارش این کتاب سه جلدی را بهصورت جدی پس از شرکت در دومین همایش «شعرشناسی شناختی» در اوزنوبروک آغاز کردم که حدود ۱۰ سال طول کشید و از آنجایی که بیشتر مباحث را میبایست با مطالعات شخصی میآموختم و به مرحله فهم درونی میرساندم، بسیاری از مقالاتی که در طی این سالها قلم زدم، در این کتاب به صورتی پختهتر برای بخشهای تحلیلی مورد استفاده قرار گرفتهاند. ماسیمو پس از مرگ پدرش در راس خاندان مافیای خود قرار میگیرد و دلدادهٔ لورا میشود. این شهر و این کانون پر از استعدادایی هست که نمیدونم چرا تا حالا مطرح نشدن! ولی چرا ناگهان در اوایل قرن حاضر و پس از ده قرن شعرسرایی شاعران پارسی گوی، چنین بحثی پیش آمد و چنین نتیجه ای گرفته شد؟ در حال حاضر عضویت در انجمن جهت ثبت اشعار در سایت رایگان. علاوه بر فیلم آموزشی نقد ادبی و هنری کارشناسی ارشد شما می توانید از سایر فیلم های آموزشی انتشارات چهارخونه که در رابطه با مباحث و دروس دیگر می باشد نیز استفاده بفرمایید و با مباحث و نمونه تست های این دروس آشنا شوید و تسلط کامل نسبت به این دروس به دست آورید تا بتوانید با موفقیت هرچه بیشتر کنکور خود را سپری کنید.

۱. ↑ مجاهد، محمد حسین، مروری بر ویژگیهای زبان فارسی، انتشارات پژوهش، چاپ اول ۱۳۷۴، ص۱۳. ۱۱. ↑ مجاهد، محمد حسین، مروری بر ویژگیهای زبان فارسی، انتشارات پژوهش، چاپ اول ۱۳۷۴، ص۶۲. ۱۴. ↑ رضا نژاد (نوشین)، غلامحسین، اصول علم بلاغت در زبان فارسی، انتشارات الزهرا، چاپ اول ۱۳۶۷، ص۵۵ از مقدمه. ۹. ↑ رضا نژاد (نوشین)، غلامحسین، اصول علم بلاغت در زبان فارسی، انتشارات الزهرا، چاپ اول ۱۳۶۷، ص۴۸. ۶. ↑ سعیدیان، عبد الحسین، دستور زبان فارسی و فنون ادبی، چاپخانه خرمی، چاپ اول ۱۳۴۲، ص۶۱. ۱۹. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۳۷. ۱۵. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۱۶. ۱۷. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۲۲. ۲۴. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۱۰۱. ۳۲. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۱۷۶. ۲۸. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۱۰۱. ۲۲. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۲۶.

دیدگاهتان را بنویسید