ادبیات برای دانش‌آموزان و همه دیگران

جایزه امیرحسین فردی یکی از مهمترین جوایز شعر و داستان در کشور است که توسط مرحوم امیرحسین فردی پایه گذاری شد. اگر به این نویسنده و کتابهایش علاقه داری میتوانی دو مطلب «چه اتفاقی میافتد در خوابهایمان» (معرفی یکی از کتابهای این نویسنده به نام «پرنیان و پسرک») و «همیشه در رویاهایم هستم» (گفت وگو با مترجم همین کتاب) را هم بخوانی. برای خواندن اشعار متنوع می توانید در بخش جستجوی سایت، مطالب دیگر را هم مشاهده کنید و انواع شعر کوتاه را بخوانید. این کتاب تاریخچه، نظریهها، رویکردهای نقادانه به این ژانر، و انواع مختلف روایت «خود» در فرمها، سبکها و رسانههای گوناگون را بررسی میکند. ارسطو نظریهٔ ادبی خود را بر پایهٔ «محاکات» (تقلید واقعیت) بنا میکند و سه عنصر وزن (ایقاع)، لفظ و هماهنگی را رکنهای شعر و ابزارهای محاکات میشمارد. شعر نو به لحاظ محتوا و جریانهای اصلی ادبی حاکم بر آن کاملاً با شعر کلاسیک فارسی متفاوت است و به لحاظ فرم و تکنیک ممکن است همانند شعر کلاسیک موزون باشد یا نباشد یا وزن آن عروضی کامل باشد یا ناقص، استفاده از قافیه در شعر نو آزاد است. پس از تبیین دورۀ رواج گفتمان نقد ادبی در ایران، شکل و ساختار کتاب بررسی شده است. This po᠎st was w᠎ritten by GS᠎A Co​ntent Generator  DE​MO.

قیصر امین پور در سال 1378 تصادفی سخت داشت و پس از آن از بیماری های مختلف رنج برد و دو بار عمل جراحی قلب و پیوند کلیه انجام داد و در نهایت در تاریخ 8 آبان سال 1386 در شهر تهران درگذشت. مولوی به اشعار عطار و مقام بزرگ او در تصوف اعتراف داشت و می گفت :عطار روح بود و سنائی دو چشم او ما از پی سنائی و عطار آمدیم. شیرینی داستان و مخالفت بیجاری با ازدواج دخترش و ممدسن، تردیدی بود که آقای بیجاری داشت و احتمال میداد ممدسن بچه خودش باشند، یعنی خواهر و برادر باشند. عظیم و پهناور دو رودخانه، برادر! کتاب نظریه و نقد ادبی: درسنامهای میان رشتهای نوشتۀ حسین پاینده بهعنوان کتاب درسی دانشگاهی برای درس نظریهها و نقد ادبی در دورۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (برای همۀ گرایشها) در دو جلد نخستین بار در سال 1397 در انتشارات سازمان مطالعه و تدوین (سمت) منتشر شد. امیدواریم از خواندن این اشعار، غزلیات، دو بیتی و شعر بلند و کوتاه سعدی لذت ببرید. امیر حسین بهاج پیش از این چند کتاب شعر و داستان کوتاه منتشر کرده و در این کتاب که فضایی عرفانی دارد به روایتی عاشقانه از یک مرید برای مرادش پرداخته است.

گلچین اشعار عاشقانه شاعر ایرانی سعدی را در این مطلب روزانه گردآوری کرده ایم. در این قسمت زیباترین شعر عاشقانه و اشعار عاشقانه از بزرگان و شاعران جهان را گردآوری کرده ایم. شعر در مورد تنهایی در این سال ها بسیار محبوبیت پیدا کرده است و در این زمینه بسیار شعر سروده شده است. در این بخش گلچین اشعار فریدون مشیری را آماده کرده ایم و امیدواریم که این مجموعه شعر مورد پسند شما قرار بگرد. سنگ ها نه خرده حسابی با پاهای لنگ دارند – نه قرار و مداری با پاهای سالم! زبان پارسی یکی از زبان هایی است که از این آرایه ها در خود زیاد دارد و هر کدام از آنها به نحوی نوشته یا شعر را زیبا می کنند. صحبت بر سر این است که در عصر جدید این سنت آرام آرام دارد رو به فراموشی میرود. با هر ایدهای که به سر پنی میرسد، یک دردسر جدید برای همه به وجود میآید! با هجوم عربهای مسلمان به ایران و فروپاشی فرهنگ ایرانی که تحت استبدادِ جاهلیت متعصب ناگزیرانه به نظر میرسد، اشعار قبلی که بیشتر بر زبان پهلوی استوار بودند، ادامهدار نشدند. با ظهور رنسانس (نوزایی) ایتالیا، نقد اومانیستی (انسان گرایانه) رواج یافت، و احیای فرهنگ و ادب یونان و روم باستان بر اهمیت و اقتدار ارسطو و هوراس افزود.

و همهی اینها در فرم، آنجایی اهمیت ویژهتر مییابند که بتوانند با محتوا و موسیقی شعر در تعامل باشند. تلاش اعضا بر آن است هر درس به كرسی نظریهپردازی در موضوع آن درس تبدیل شود. این موضوع در برنامههای رسمی دانشگاههای ایران نیز ارائه شده است. در همان دوران حسن مقدم نیز به داستان کوتاه نویسی روی آورد اما داستان نویسی را جدی نگرفته و به نمایشنامه نویسی پرداخت. نام کامل مولانا «محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی» بوده و در دوران حیات به القاب «جلالالدین»، «خداوندگار» و «مولانا خداوندگار» نامیده میشدهاست. پدرش نیز مولانا محمدبن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین ولد و سلطانالعلما، از بزرگان صوفیه و مردی عارف بود و نسبت خرقهٔ او به احمد غزالی می پیوست. اولین نقد ادبی نظام مند بوطیقا (فن شعر) نوشتۀ ارسطو بود. این گونهاست که استفادهٔ مکرر از یک آرایهٔ ادبی باعث میشود تا یک گونه جدید به وجود آید، همانطور که در مورد یکی از نخستین رمانهای مدرن به نام پاملا (رمان) اثر ساموئل ریچاردسون اتفاق افتاد. همچنین میدانیم که بزرگان اندیشه و علم در ایران نیز در زمره آثار فلسفی و علمی و حتی فقهی خود اشعاری هم سروده بودند. اینها فقط دروس منظوم نیستند بلکه سرشار از صناعات شعری هم هستند، بنابراین فقط نمیتوان به آنها نظم گفت.

دیدگاهتان را بنویسید