ادبیات – انتخاب بهترین استراتژی

از آن زمان تاکنون ادبیات کودکان در سراسر جهان به عنوان یکی از حوزههای مهم تربیت و آموزش کودکان محسوب میشود؛ میتواند گنجینهای غنی و پربار برای دوران کودکی به ارمغان آورد. کارهایش دربرگیرندهٔ سه رمان بزرگ است که مسائل اجتماعی منطقه را در روزگار خاننشینی بخارا به تصویر میکشد. بنابراین ادبیات کودکان به معنای عام به آثاری اطلاق میشود که هم از نظر درون مایه، ساخت و پرداخت و تصویر و هم از نظر زبان و بیان و شیوه ارائه با نیازها، علاقمندیها، تجربهها و تواناییهای درک و خواندن کودکان متناسب باشد. برخی از ضعف های دستوری و زبان شتاختی ترجمه را می توان بدون مقابله با متن اصلی هم تشخیص داد، اما آنچه معیار تشخیص میزان درستی انتقال معنی به زبان مقصد است متن اصلی است.در نقد ادبی، سنجش سخن از جنبه های مختلف ادبی مطرح است و ناقد می تواند یک متن ادبی را از نظرات مختلف از جمله از نظر سبک ادبی و از نظر اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، ارزش های فرهنگی و دینی و نیز از دیدگاه مشخصات علمی و فکری صاحب سخن نقد کند.در مقاله حاضر بر این نکته تأکید شده است که در نقد ترجمه و نقد ادبی، دیدگاه شخصی ناقد را نمی توان بدون تأثیر دانست، و لذا باید گفت که اشخاص مختلف می توانند یک متن ادبی و یا ترجمه را با توجه به نظرات شخصی متفاوتی که دارند به صورت های متفاوت نقد کنند. This ​po᠎st w as ᠎done wi​th t he he​lp of GSA Cont᠎ent ᠎Ge​ne ra tor DEMO​!

او در چهارچوب مکتب ادبی و فلسفی قرار نگرفته و سبک و ایدئولوژی خود را در نویسندگی دنبال میکرد. در این محفل علی رمضانی با شعر «امیرالمومنین قربان نامت / خودم جاروکِش و کاکام غلامت» صحبتهای خود را آغاز کرد و گفت: ضمن تبریک ایام ماه مبارک رجب و میلاد جواد الائمه(ع) از همه هرمزگانیها و اهالی بوموسی که میزبان شاعران محفل شعرخوانی هفدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر بودند تشکر میکنم. منظور از ادبیات کودکان، ادبیاتی است که مخاطبان کودکان هستند و طبیعتاً در انتخاب موضوع و یا ویژگیهای بیانی و پرداخت های محوری، تناسب با دنیای کودکان را مورد نظر خود قرار میدهد. برای نقد ابتدا باید تنشهای موجود در متن را دریافت و سپس به جنبههای مختلف کتاب توجه کرد تا دید، نویسنده چهگونه مضامین مورد نظر خود را جان میبخشد. استفاده از ادبیات کودکان به معنای این است که در ساعتهای اضافی و به منظور ایجاد تفریح و رهایی از بار آموزشهای رسمی، برای کودکان کتاب و داستان بخوانیم. تقسیم ادبیات به داستانی و غیرداستانی، در ادبیات کودکان هم یک تقسیم محوری بهشمار میرود. A rtic​le was c reated by GSA Con​tent​ Generat᠎or Demoversion!

بر این اساس استفاده از ادبیات کودکان در آموزش حتی به عنوان یک روش هم مطرح نمیشود و بطور طبیعی از آن انتظار نمیرود که تحول عمیقی در نظام آموزش و یادگیری کودکان ایجاد کند. مطالعهی بیوگرافی به ما اجازه میدهد دنیا را به طرق مختلف دیده و با دیدگاهها و نگرشهای دیگر نیز، آشنا شویم. ادبیات تراکم هنر، خالقیت، عشق، آموزهها و دیگر تظاهرات فرهنگی است که در قالب کالم، ریخته میشود. رمان سمفونی مردگان نوشته عباس معروفی یکی دیگر از آثار برتر نویسندگان ایرانی است؛ کتاب سمفونی مردگان در سال ۲۰۰۱برنده جایزه بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ شده است و همچنین هفته نامه دی ولت سویس در مورد رمان سمفونی مردگان گفته است که این اثر یک شاهکار است، اگر یک بار این کتاب را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که عباس معروفی چه ارزشی را برای نسل های بعد از خود آفریده است. شاید شما به شعر علاقه دارید، پس بهتر است از کتاب شعر شروع کنید. اگر شما با گرفتن مدرک زبان و ادبیات انگلیسی، مهارت ویژه ای را هم در این زمینه کسب کنید میتوانید با ترجمه متون انگلیسی در آمد ویژه ای را کسب کنید. آنها با این زبان راحتتر ارتباط برقرار میکنند(یگر،۱۳۹۷). اینکه کودکان هر از گاهی کتاب و داستان بخوانند، میتواند عادت به مطالعه و لذت از یادگیری را در آنها برانگیزد.  Th is was cre᠎ated by GSA C onte nt G​en er᠎ator Dem oversion .

تور کواتوتاسو Torquato tosso کتاب اورشلیم نجات یافته را سرود که شرح رهائی اورشلیم از چنگ مسلمانان (کفار) بسی مقبول طبع مردم ایتالیا قرار گرفت و با این منظومه و سایر کتب برغنای زبان ایتالیائی بیش از پیش افزوده شد. خواندن آثار هر یک از آنها میتواند مفاهیم بسیار مهم و عمیقی را به ما آموزش دهد که هر کدام از آنها، می تواند زندگی ما را به شدت زیبا تر کند. این نوشته با ارائهی تعریفی کوتاه از ادبیات کودکان، بر سؤال چرایی استفاده از ادبیات در آموزش کودکان و ارائهی یک روایت قدرتمند و نظری متمرکز میشود و در نهایت به برخی ابهامات موجود در زمینهی استفاده از ادبیات پاسخ میدهد. من به عنوان منتقد، ویراستار و معلم داستان کوتاه متوجه شدم که بهترین مفسرین برای داستان کوتاه، داستان کوتاه نویسان هستند. از جمله سایر آثار پاینده میتوان به داستان کوتاه در ایران در ۳ جلد، رمان پسامدرن و فیلم، نقد ادبی و دموکراسی، نقد ادبی و مطالعات فرهنگی، گفتمان نقد و..

دیدگاهتان را بنویسید